Brancheglidning mellem handel og service

Projekttitel Brancheglidning mellem handel og service
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Hvordan arbejder servicevirksomheder med handel og hvordan arbejder handelsvirksomheder med service? 
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Søren Damstrup
Adjunkt
dam@cphbusiness,.dk
3615 4612
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2021 - 22. april 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Brancheglidningen (konvergensen) mellem service og handel fortsætter: Servicevirksomheder driver også handel (fx fitnesscentre, der sælger fitnessbeklædning og kosttilskud) og detailhandel leverer også serviceydelser (fx kurser). Inden for e-handel er service, særligt transport til kunderne, blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Nogle nye apps, fx Good to Go, har både en servicedel (platformen) (B2B) og en handelsdel med varesalg (B2C). 

Denne udvikling må betragtes som egentlig transformativ og have betydelige konsekvenser for disse erhverv.  

Denne udvikling er der også undervisere på Serviceøkonomuddannelser og Handelsuddannelser, der har blik for. Men de servicespecifikke og handelsspecifikke modeller og teorier, der anvendes til at forstå erhvervenes virksomheder tager ikke højde for brancheglidningen mellem service og detailhandel. Modellerne fra serviceteori tager ikke højde for fx logistik og lager; modellerne fra handelsteori tager ikke højde for service management systemet. Der er behov for at få viden om, hvordan virksomheder i de to erhverv integrerer service og handel, herunder fx hvordan virksomheder håndterer, at personale både skal levere en service og sælge en vare. 

Problemformulering:

Hvordan arbejder servicevirksomheder med handel og hvordan arbejder handelsvirksomheder med service? 

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektet vil være empirisk baseret. Semi-struktuerede interviews. 

Vi vil indsamle data i danske virksomheder. Vores informanter skal repræsentere et bredt udsnit af virksomheder. Informanter vil have overordnede stillinger: direktører, funktionschefer og butikschefer. 

Output forventes at være en samling af business cases og evt. et meta-studie af disse business cases.  

Et anderkendt format for business cases vil blive fulgt. 

 

Antallet af business cases forventes at være 3-5.  

- Projektets Forventede Resultater

Output vil være en samling af business cases og et eller flere conference papers, evt. journal paper. 

Slutproduktets formål er sikre at underviserne på uddannelser har opdateret viden om centrale emner i undervisningen.   

Slutproduktet skal bruges af Cphbusiness som undervisningsmateriale og som input til udvikling af eksisterende studieordninger og input til eksisterende studieordninger. 

Slutproduktet deles også med de relevante erhverv.

- Projektets Forventede Effekt

Forventningen er, at der skabes ny viden, der kan bruges på serviceøkonom og handelsøkonomuddannelser. Det kan betyde, at studieordninger skal omskrives eller at implementeringen af eksisterende studieordninger justeres.    

 

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter