Viden om Finansbachelorerne – Analyse og udvikling af samarbejdet mellem finansbachelorerne, finanssektoren og Cphbusiness

Projekttitel Viden om Finansbachelorerne – Analyse og udvikling af samarbejdet mellem finansbachelorerne, finanssektoren og Cphbusiness
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Økonomi
Teaser Undersøgelse af ansættelse efter praktik, match af kompetencer, udvikling af karrieren og praktikopholdet som en rekrutteringsplatform.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Dorthe Sejling
Lektor
ds@cphbusiness.dk
3615 4583
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2015 - 31. januar 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet vil, med udgangspunkt i de indsamlede data, analysere om vores finansbachelorer udvikler de nødvendige kompetencer under deres uddannelse, for at gøre karriere i den finansielle sektor . Projektet vil således være med til at kvalitetssikre uddannelsen, idet vi får viden om, i hvor høj grad uddannelsen matcher arbejdsmarkedets – og i denne sammenhæng den finansielle sektors – kompetencebehov.

Ligeledes vil det blive undersøgt, hvorfor de nye studerende netop vælger finansbacheloruddannelsen, når uddannelsesudbuddet er så stort. Har de allerede fra start en klar og velgennemtænkt karriereplan, eller har de brug for information og vejledning for at vælge den retning, der bedst passer til den enkelte studerendes kompetencer og interesser.

Virksomhederne ønsker viden om, hvorvidt dimittenderne ønsker en karriere inden for det professionsvalg, de traf på studiet. Samtidig er virksomhederne nysgerrige på, hvad der er drivkræfterne bag de unges karrierevalg. Det vil sige:

 • Bliver de ansat efter endt uddannelse i deres praktikvirksomhed
 • Har de, de rigtige kompetencer til at gøre karriere indenfor branchen
 • Udvikler karrieren sig hurtigt nok
 • Hvordan fungerer praktikopholdet som rekrutteringsplatform for virksomhederne

Der vil efter det første år være blevet udviklet en projektskabelon på baggrund af to brancher. Herefter vil de resterende brancher på lignende måde blive analyseret. Brancherne vil blive inddraget i denne rækkefølge:

 • Forsikringsbranchen
 • Pengeinstitut og realkreditbranchen
 • Ejendomsadministrationsbranchen
 • Ejendomsmæglerbranchen

I det forløbne år har vi således inddraget forsikrings- og banksektoren. Ejendomsadministration- og ejendomsmæglerbranchen vil blive inddraget i det kommende år.

- Baggrund og formål

Formålet med projektet er at afdække i hvor høj grad den finansielle sektor:

 • Ansætter vores finansbachelorer, der har været i praktik i en finansiel virksomhed
 • Kan bruge de kompetencer som de studerende i forbindelse med deres uddannelse udvikler
 • Kan imødekomme dimittendernes karriereønsker og dermed fastholde dem

Derudover skal projektet være med til at afdække om Cphbusiness’ samarbejde med aftagervirksomhederne kan være en af virksomhedernes vigtigste rekrutteringsplatforme i fremtiden.

Formålet er også at afdække de nye studerendes holdning til, om de 4 brancher, som finansbacheloruddannelsen retter sig mod, opfattes som attraktive karriereveje – hvorfor/hvorfor ikke.

Hvis der er en diskrepans mellem dimittendernes kompetencer og kompetencebehovet som medarbejder, vil uddannelsens pædagogiske praksis desuden blive sat under lup.

- Aktiviteter og handling

2015-16

 • Afdækning af, hvilke valgfag og hvor dimittenderne er ansat.
 • Fokusgruppeinterview med dimittenderne til at afdække jobtilfredshed, karrieredrømme, hvad skal der til for at det går i opfyldelse osv.
 • Interviewe de nye finansbachelorstuderende
 • Interview med virksomhederne for at afdække deres tilfredshed med finansbachelorerne – har de rette kompetencer, Hvad skal der til for at fastansætte praktikanterne, hvad skal der til for at gøre karriere hhv. ledelses- eller specialistsporet.
 • Interviews med praktikvejlederne, der har været på praktikbesøg i en forsikringsvirksomhed.
 • Analyse af forsikringsbranchens behov for nye medarbejdere
 • Analyse af de indsamlede data.
 • Udarbejdelse af rapport med de foreløbige resultater.
 • Socialt arrangement med ”projektfagligt” indhold
 • Udarbejdelse af projektskabelon som skal bruges, når der årligt inddrages en ny branche

2016-17

 • Opfølgning på dimittender
 • Opfølgning på studerende
 • Opfølgning på virksomhederne
 • Opfølgning på praktikvejlederne
 • Opfølgning på branchen
 • Opfølgning på studerende
 • Udarbejdelse af rapport med en opdatering af de foreløbige resultater.
 • Socialt arrangement med ”projektfagligt” indhold
 • Inddragelse af ny branche

2017-18

 • Opfølgning på dimittender
 • Opfølgning på studerende
 • Opfølgning på virksomhederne
 • Opfølgning på praktikvejlederne
 • Opfølgning på brancherne
 • Opfølgning på studerende
 • Udarbejdelse af rapport med en opdatering af de foreløbige resultater.
 • Socialt arrangement med ”projektfagligt” indhold
 • Inddragelse af ny branche

Inddragelse af ny branche2018-19

 • Opfølgning på dimittender
 • Opfølgning på studerende
 • Opfølgning på virksomhederne
 • Opfølgning på praktikvejlederne
 • Opfølgning på brancherne
 • Opfølgning på studerende
 • Udarbejdelse af rapport med en opdatering af de foreløbige resultater.
 • Socialt arrangement med ”projektfagligt” indhold
 • Inddragelse af ny branche

2019-20

 • Afslutning på dimittender
 • Afslutning på studerende
 • Afslutning på virksomhederne
 • Afslutning på praktikvejlederne
 • Afslutning på branchen
 • Afslutning på studerende
 • Udarbejdelse af endelig rapport
 • Socialt arrangement med ”projektfagligt” indhold

Konference hvor resultaterne præsenteres

- Projektets Metode

For at indsamle data vil der blive udarbejdet spørgeskemaer, spørgeguider til hhv. interview og fokusgruppeinterview. Respondenterne vil hhv. være:

 • Dimittender fra årgang 2011-2015 og 2015-2019
 • Finansielle virksomheder fra uddannelsens brancher
 • Brancheorganisationerne
 • Praktikvejledere
 • Undervisere fra uddannelsen
 • Områdeledelse fra Cphbusiness

Det vil primært være projektlederen i samarbejde med 2-3 projektmedarbejdere, der varetager projektets dataindsamling.

Nedenstående tre punkter kommer senere

 • Hvordan sikres projektets metodiske validitet?
 • Hvordan bearbejdes dataindsamlingen?
 • Hvilken videnskabsteoretisk tilgang anlægges der i projektet?
- Projektets Forventede Resultater

Målet er

 • Afdække om dimittender fra finansbacheloruddannelsen udvikler de rette faglige, organisatoriske og personlige kompetencer til at gøre karriere i end finansielle sektor
 • Afdække hvilket speciale finansbachelorerne årgang 2015 valgte, hvor blev de ansat efter dimissionen og hvordan udvikler deres karriere sig de næste 5 år
 • Hvad skal der til, for at de enkelte virksomheder i endnu højere grad kan fastholde denne nye type af medarbejdere
 • Hvordan skal uddannelsen og dens pædagogiske tilgang justeres, hvis branchens behov for kompetencer skal opfyldes
 • Afdække årsager til jobskifte i branchen
 • Afdække hvorfor unge mennesker vælger finansbachelor-uddannelsen og hvilke karriereplaner de har, når de starter på uddannelsen
 • Afdække de studerendes kendskab til sektorens karrieremuligheder
 • Afdække de studerendes forventninger pba-uddannelsen og om den lever op til deres forventninger
 • Afdække om karriereplanerne ændrer sig undervejs i uddannelsesforløbet – og hvad skyldes det?
 • Afdække vilkårene for at de studerende kan træffe ”det rigtige” karrierevalg
 • Afdække hvordan Cpbbusiness på bedst mulig måde understøtter karrierevalgsprocessen
- Projektets Forventede Effekt
 • Viden om hvorvidt finansbachelorerne, som er en ny medarbejdergruppe i den finansielle sektor, har de rette kompetencer, når de er færdige på Cphbusiness, for at kunne gøre karriere i den finansielle sektor
 • Viden om, hvad der skal til for at fastholde kompetente pba’ere i den finansielle sektor
 • Viden til virksomhederne om hvorvidt de i fremtiden kan satse på denne rekrutteringskanal
 • Viden der kan bruges til at justere uddannelsen således at de kompetencer der udvikles også er dem, der er brug for
 • Viden om, hvad der skal til for i højere grad at målrette de studerendes karrierevalg
 • Viden om, hvorfor de studerende vælger netop finansbacheloruddannelsen
 • Viden om hvad Cphbusiness kan gøre for at fastholde flere studerende
Tags Ejendomsadministration | Ejendomsmægler | Finans | Forsikring | uddannelse
Deltagere
Partnere PFA Pension | Danica Pension | Topdanmark Forsikring og Pension | Jyske Bank | Sydbank
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport