Transportens Innovationsnetværk

Projekttitel Transportens Innovationsnetværk
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation
Teaser Fremmer innovationsevnen indenfor transport- og logistiksektoren
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Lisbeth Brøde Jepsen
Post doc. & special konsulent
lbj@easv.dk
41775768
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juli 2014 - 30. juni 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet fokuserer på udvikling af konkrete værktøjer til at fremme innovationsevnen indenfor transport- og logistiksektoren – og derved fremtidssikre dansk transport.

Transport- og logistiksektorens konkurrenceevne i fremtiden afhænger af vores teknologiske førerskab. Vi skal derfor kunne trække på nye og mere effektive teknologier samt ny viden.

Transportens Innovationsnetværk skal øge muligheden for at samle aktørerne i transportkæderne på tværs af faggrænser, identificere behov for nye teknologier og ikke mindst sikre implementering af den nye teknologi.

Transportens Innovationsnetværk vil

 • Styrke matchmaking mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer
 • Styrke samspillet mellem interessenter i transportbranchen og interessenter i relaterede brancher bl.a. energi- og infrastrukturbranchen
 • Styrke transportbranchens konkurrenceevne gennem øget innovation
 • Sikre viden- og informationsspredning til glæde specielt for små og mellemstore virksomheder gennem demonstrationsprojekter
 • Sikre dansk deltagelse i de europæiske rammeprogrammer og støtte op omkring sammensætning af ansøgninger med dansk deltagelse
- Baggrund og formål

Transport- og logistiksektorens konkurrenceevne i fremtiden afhænger af vores teknologiske førerskab. Vi skal derfor kunne trække på nye og mere effektive teknologier samt ny viden.

Projektet fokuserer på udvikling af konkrete værktøjer til at fremme innovationsevnen indenfor transport- og logistiksektoren – og derved fremtidssikre dansk transport.

Transportens Innovationsnetværk skal øge muligheden for at samle aktørerne i transportkæderne på tværs af faggrænser, identificere behov for nye teknologier og ikke mindst sikre implementering af den nye teknologi.

- Aktiviteter og handling
 • Køretøjsteknologi
 • Maritim forretningsudvikling
 • Energi i transport
 • Logistik
 • Intelligente transportsystemer
 • CSR i transport
 • Innovation i transport (tværgående aktivitet)
 • Uddannelse og kompetenceudvikling (tværgående aktivitet)

Indenfor alle aktiviteter arrangeres der løbende netværksmøder, konferencer, workshops, virksomhedsbesøg, erhvervsstudieture mm.

- Projektets Metode

I forbindelse med projektet gennemføres en kvalitativ og kvantitativ afdækning af innovationshøjden og eventuelle barrierer i transportbranchen. Dette kræver en høj direkte involvering af samtlige aktører i erhvervet (producenter, transportører, shippingagenter, organisationer, myndigheder og infrastrukturejere).

Den indsamlede viden skal efterfølgende omsættes til konkrete værktøjer, der gør det muligt at fremme branchens innovationsevne i forhold til aktiviteterne i Transportbranchens Innovationsnetværk.

- Projektets Forventede Resultater

 

 • Styrket match-making mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer
 • Styrke samspillet mellem interessenter i transportbranchen og interessenter i relaterede brancher bl.a. energi- og infrastrukturbranchen
 • Styrket konkurrenceevne for transportbranchen gennem øget innovation
 • Styrket offentligt/privat samspil på strategisk niveau
 • Sikret viden- og informationsspredning, til glæde specielt for mindre og mellemstore virksomheder, gennem demonstrationsprojekter
 • Flere iværksætterprojekter, herunder med relation til forskning og innovation
 • Sikret dansk deltagelse i de europæiske rammeprogrammer og støtte op omkring sammensætning af ansøgninger med dansk deltagelse
 • Igangsatte aktiviteter i netværket
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere Syddansk Universitet | Europas Maritime Udviklingscenter | Teknologisk Institut | Transportøkonomisk Forening | FORCE Technology | Danmarks Tekniske Universitet | Copenhagen Business School
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Via hjemmeside, artikler, rapport mv.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Website/blog
Andet (venligst beskriv)
Peer rev. Artikel
Peer rev. Artikel
Peer rev. Artikel
Rapport