Hop til indhold

Talent Lab

Projekttitel Talent Lab
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation
Teaser Med Talent Lab sætter EASJ fokus på faglig identitet i forhold til job og talent
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Billy Adamsen
Projektleder
bian@easj.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. april 2016 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet ’Talent, Identitet og Job’ sætter fokus på modenhedsfaktorer, der kan have negativ/positiv indflydelse på studerende/dimittenders job-muligheder som f.eks. faglig fdentitet i forhold til job og talent. Med dette projekt ønsker vi at generere ny anvendelsesorienteret viden om betydningen af faglig identitet blandt studerende i forhold til jobmuligheder efter endt uddannelse.

- Baggrund og formål

CFEU har fokus på ’Modenhed og Modenhedsfaktorer’ og har igangsat et Modenhedsprogram, som har til formå at generere ny viden om modenhedsfaktorer, der kan have negativ/positiv indflydelse på studerende/dimittenders job-muligheder. Projektet ’Talent, Identitet og Job’ sætter fokus på sådanne modenhedsfaktorer som f.eks. Faglig Identitet i forhold til job og talent.

- Aktiviteter og handling
  • I forhold til Adjunkt forløb vil forstudiet være relevant
  • For vidensgruppenTalent Lab, Slagelse, vil et sådant forstudie kunne medvirke til at udvikle Akademiets og lærernes kompetencer mht at identificere og beskrive de studerende identitet i forhold til kommende jobs.
  • Forstudiet vil ikke kun indsamle viden om forskning og litteratur på området og i dette specifikke emne, men vil også kunne danne grundlag for generering af helt nye viden i selvsamme emne til brug i undervisningen
- Projektets Metode

Research kortlægning af området og emnet samt indsamling af empirisk data blandt studerende på SØK/Hosp.

- Projektets Forventede Resultater

Vi forventer at projektet vil påvise, at arbejdsidentitet ikke længere er en identitet som studerende og talenter bevidst taler om. Derudover forventer vi at kunne belyse, at en manglende bevidsthed om arbejdsidentitet kan få negativ indflydelse på fastholdelse af studerende og beskæftigelsesmuligheder.

- Projektets Forventede Effekt

At kunne igangsætte research samt udarbejde et working paper om ’Talent, Identitet og Job’ – som i forhold til Akademi, uddannelse og virksomheder bedre ville kunne hjælpe os med at matche vores studerende med virksomhedernes efterspørgsel på bestemte typer af medarbejdere, og dermed forskellige typer af jobs efter endt uddannelse.

Tags Identitet | Jobmuligheder | karriere | Talent
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
  • - Serviceøkonom, Slagelse (60)
- Medarbejdere Talent Lab
Michael Augustine
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 100% | Danske offentlige kilder | Regioner og kommuner (herunder regionale fonde)
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi

At der er kommet mere fokus på arbejdsidentitet. Derudover vil et nyt forskningsprojekt om identitetskongruens, fastholdelse og beskæftigelse blive igangsat.

- Målgruppen Forskere – videnskabeligt fora – EASJ ledelse og undervisere
- Publikationer Rapport