Spekulative prisbobler – teori, historiske erfaringer og relevans for boligmarkedet i Syddanmark

Projekttitel Spekulative prisbobler – teori, historiske erfaringer og relevans for boligmarkedet i Syddanmark
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Økonomi
Teaser Hvad er spekulative prisbobler, og har de relevans i den daglige økonomiske teori?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi IBA Erhvervsakademi Kolding
- Kontaktperson Lars B. Bach
Lektor
lbb@iba.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2016 - 31. december 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Næsten dagligt fylder diskussioner om spekulative prisbobler avisspalter og andre medier.  Især på ejendomsmarkedet, hvor man endnu ikke har glemt de kraftige prisstigninger inden krisen i 2009. Projektet er delt op i to dele. Første del er en redegørelse og behandling af relevante historiske eksempler, teoretiske baggrunde og forklaringer for spekulative prisbobler. Blandt andet behandler denne del forventnings-dannelse på markederne, henholdsvis de adaptive og de rationelle forventninger. Herefter retter projektet fokus mod boligmarkedet: De vigtigste årsager til og forklaringer på prisstigninger og eventuelle spekulative prisbobler analyseres og diskuteres. Formålet er at opstille årsagsforklaringer, variabler og på den baggrund en model, der i nogen grad kan forudsige om vilkårene for en spekulativ prisboble på ejendomsmarkedet er til stede. I anden del af projektet anvendes modellen på ejendomsmarkedet i Syddanmark.

- Baggrund og formål

Baggrunden for studiet af prisbobler på ejendomsmarkedet skal findes i udspringet af den finansielle krise i 2008 og i de efterfølgende diskussioner om, hvorvidt der kan eller er ved at opstå nye lokale prisbobler på ejendomsmarkedet. Formålet er primært, at på baggrund af grundige teoretiske studier og analyse at kunne identificere faktorer, der i særlig grad ændrer sig og påvirker en prisboble før dens brist.

Derudover har vi med den arbejdshypotese, at analysen af boligmarkedet Syddanmark vil vise, at prisbobler sandsynligvis er mere lokale end regionale. Det vil sige, at der i enkelte byer og ejendomsmarkeder kan være grobund for boblerne.

- Aktiviteter og handling
  • At redegøre for historiske eksempler og forklaringer på spekulative prisbobler
  • At redegøre, analysere og diskutere de teoretiske baggrunde for spekulative prisbobler, herunder forventningsdannelse
  • At udarbejde en økonomisk model til forudsigelse af, om vilkårene er til stede for en spekulative prisboble på ejendomsmarkedet
  • At anvende modellen kritisk på ejendomsmarkedet i Syddanmark.
- Projektets Metode
  • Teoretiske analyser og indsamling af sekundær kvantitativ data
  • Opbygning af økonometrisk model anvendt på empirisk materiale
- Projektets Forventede Resultater

Vi forventer, at projektet vil skabe større og praksisnær viden om de mikro- og makroøkonomiske faktorer, som kan skabe spekulative prisbobler på forskellige markeder. Særligt vil projektet skabe indsigt i muligheden for, at der opstår spekulative prisbobler på det sydjyske ejendomsmarked.

På baggrund af en grundig teoretisk fordybning og analyse af boligmarkedet vil projektet skabe en model, som kan bruges til at forudsige eventuelt kommende spekulative boligbobler. Vi forventer, at den opstillede model efterfølgende i spin-off projekter kan afprøves på andre markeder, som har nogle af de samme karakteristika som ejendomsmarkedet.

- Projektets Forventede Effekt
  • Den teoretiske og praksisnære viden, som projektet producerer, skal anvendes dels i undervisning og dels i det faglige miljø. Det vil understøtte en bedre undervisning og forskningsbaseret viden om fænomenet prisbobler, der kan forårsage økonomiske kriser
  • Projektet vil øge formidlingen af og interessen for undervisning i mikroøkonomiske og makroøkonomiske fag og relaterede fagområder for opståen af kriser (og evt. forebyggelse af kriserne)
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Oplæg for eksterne undervisere på AU Finansiel rådgivning, på intern Videndag, for studerende på de finansielle uddannelser

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter