Specialvarehandlens udfordringer med E-grænsehandel

Projekttitel Specialvarehandlens udfordringer med E-grænsehandel
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Hvordan kan der arbejdes med parametre, som kan styrke dansk E-handel og er der en interesse i udvikling af et værktøj, som kan styrke specialvarehandlen i DK?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Copenhagen Business Academy (CBA)
- Kontaktperson Karsten Radant
Lektor
krad@cphbusiness.dk
3615 4685
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2018 - 31. juli 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Det er i et forstudie konkluderet, at der er en kraftig stigning i såvel nethandel som E-grænsehandel, således at der fremover må forventes en større og større andel, af den totale specialvarehandels omsætning, kommer til at konverteres til E-grænsehandel.

Ikke alle brancher rammes lige hårdt, ifølge de nuværende tendenser. De foreliggende tal beskriver nogle af de årsager, der kan være til hhv. nethandel og E-grænsehandel.

Det er dog ikke muligt, at finde kilder der beskriver, hvilke specifikke værktøj de handlende kan arbejde med, for at vende eller bremse denne udvikling. Derfor ønsker relevante værktøjer udviklet, til brug for erhvervets parter.

- Baggrund og formål

Ud fra den observation vi selv har gjort og en stigende samfunds debat omkring en øget globalisering, har projektgruppen arbejdet ud fra en hypotese om at den danske specialvarehandel oplever et stigende pres fra udenlandske internetudbydere. Denne handel betegnes herefter som E-grænsehandel.

Specialvarehandlen defineres som udbydere af varer som ikke er indeholdt i dagligvarehandlen. Det er således det der også ofte betegnes som udvalgsvarer.

Danmarks statistik definerer området af varer, som ”andre forbrugsvarer” og beskriver det således i ”Nyt fra Danmarks Statistik” fra december 2016:

”Denne gruppe indeholder også branchegrupperne med nethandel, hvor branchegruppen detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet er størst og udgør 15,4 pct. af den samlede nethandel. Nethandlen udgjorde i december 6,9 pct. af den samlede detailhandel”

- Aktiviteter og handling
Projektet har som minimum fire faser:

 

 • Opstart – Januar 2018
  1. Kort forløb, idet projektets målsætning er klar.
 • Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle – Februar 2018
 1. Definering af de specifikke opgaver og vidensbehov
 2. Indhentning af informationer, samarbejdspartnere osv.
 3. Bearbejdning af data
 4. Udvikling af værktøj
 • Afslutning – september 2018
 1. Implementering
 2. Gennemførsel af workshop
 • Evaluering – November 2018

Fællesmøde med implicerede interessenter

- Projektets Metode

Projektet bør tage sit udgangspunkt i en situations analyse, som baseres på sekundære data fra markedet. Der benyttes primært data fra Dansk Erhverv (DE) og fra Foreningen af Danske Internet Handlere (FDIH). Her fokuseres primært på at afdække problemets størrelse, samt hvilken detail viden der findes ifht. kundernes beslutningsproces og købsadfærd.

Derudover vil det blive nødvendigt at indsamle primær data, gennem interview, med udvalgte interessenter. Interviewet der kan styres efter en spørgeguide. Derudover kan det også være nødvendigt med mere kvalitative data, indsamlet blandt målgrupper, for mere specifikt at fastlægge adfærd.

- Projektets Forventede Resultater

Dette kan antage mange former, og det vil kræve en markedsanalyse, som kan afdække den form der har størst mulighed for at blive benyttet af målgruppen. Men det kunne f.eks. være:

Den digitale løsning: Et Web kursus, med tilhørende selvevaluerings modul, som sammensætter en oversigt over relevante handlingsparametre.

Den analoge løsning: En håndbog med tilhørende selvevaluerings modul, som giver mulighed for at konstruere en oversigt over relevante handlingsparametre.

Dette bør så følges op med mulighed for deltagelse i workshops, Webinar eller lignende, hvor der kan gennemgås best case scenarios osv.

- Projektets Forventede Effekt
Det forventes at projektet kan være med til at bremse en uheldig udvikling for dansk specialvarehandel, hvor der tabes markedsandele til E-grænsehandel.

Det vil være et vigtigt mål at sætte fokus på indsatsområder og muligheden for at iværksætte aktiviteter, som fungerer.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter