Hop til indhold

Specialvarehandlens udfordringer med E-grænsehandel

Projekttitel Specialvarehandlens udfordringer med E-grænsehandel
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | IT | Teknologi
Teaser Hvordan oplever små og mellemstore virksomheder i specialvarehandelen udfordringerne fra E-handelen?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Karsten Radant
Lektor
krad@cphbusiness.dk
3615 4685
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2018 - 31. december 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I forstudiet til projektet blev det konkluderet, at der er en markant stigning i nethandel generelt og at en væsentlig og stigende del af denne er E-grænsehandel. Hypotesen er derfor at det kan forventes at den traditionelle danske specialvarehandel i stigende grad vil miste markedsandele til nethandel generelt og at en voksende del af denne nethandel vil være grænseoverskidende.

 

- Baggrund og formål

Selv om nethandel er en væsentlig del af den detailhandel, så går udvikling ikke voldsomt hurtigt. Ser vi på fysiske varer, så er nethandelens andel ret stabil og har ligget på 33-34 % de sidste 3 år. Ser vi på andelen af handler (transaktioner) så er andelen ligeledes stabil, måske endda vigende idet andelen er faldet fra 24% til 21% (FDIH 2018 – 1). Forbrugerne mener dog selv at de har handlet mere på nettet de sidste 12 måneder og at de kommer til at handle mere i de kommende 12 måneder. Holdningen til grænseoverskridende nethandel ser også ud til at vokse idet andelen, der regner med at lægge mindst halvdelen af deres nethandelsbudget i udlandet, er stigende fra 24% til 27% og andelen der stort set intet vil købe er faldet fra 38% til 34% (FDIH 2019 -1).

Det er ikke alle brancher der er lige hårdt ramt, til gengæld er situationen ret stabil med hensyn til de enkelte branchers andele af nethandelen. Ser vi igen på fysiske produkter, så er tøj og sko den kategori hvor der bruges mest på nettet. Sammen med personlig pleje og kosmetik er det de kategorier som rapporten har fokus på. For tøj og skos andel af omsætningen på nettet ligger på 14-15 % mens personlig pleje ligger stabilt på 4%.

Danske fysiske detailbutikker mærker således et stigende konkurrencetryk fra nethandelen, men dog ikke i en sådan grad at der er grund til at være alarmistisk. Der er tid til at de dygtigste detailhandlere kan tilpasse sig og lære at udnytte de fordele som nettet giver.

 

Undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan oplever små og mellemstore virksomheder i specialvarehandelen udfordringerne fra E-handelen, herunder E-grænsehandel og hvordan arbejder de på at imødegå udfordringerne og hvilke tiltag kan hjælpe dem med at imødegå udfordringerne.

 

- Aktiviteter og handling
Projektet har som minimum fire faser:

 

 • Opstart – Januar 2018
  1. Kort forløb, idet projektets målsætning er klar.
 • Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle – Februar 2018
 1. Definering af de specifikke opgaver og vidensbehov
 2. Indhentning af informationer, samarbejdspartnere osv.
 3. Bearbejdning af data
 4. Udvikling af værktøj
 • Afslutning – september 2018
 1. Implementering
 2. Gennemførsel af workshop
 • Evaluering – November 2018

Fællesmøde med implicerede interessenter

- Projektets Metode

Projektet tager sit afsæt i tidligere udarbejdede for-analyse som primært var baseret på sekundære data fra Dansk Erhverv samt fra FDIH.

Fokusområdet er på små og mellemstore virksomheder, fremadrettet forkortet SMV

Der er udvalgt og indgået samarbejde med relevante brancher (brancheforeninger), som vil indgå i projektet:

Dansk Detail (skobranchen og tøjbranchen), Jens Birkeholm

Kosmetik og hygiejne, Helle Fabiansen. Brancherne er jævnfør for-analysen udfordret med den stigende e-handel og e-grænsehandel.

Projektet hviler på kvalitative interviews med detailhandlende og brancheforeninger. Der er er i alt gennemført 16 interviews, for herigennem at opnå forståelse for og indsigt i de handlendes udfordringer. Interviewsne er kvalitative personlige interviews og gennemført efter en spørgeguide.

På basis af de gennemførte interviews vil vi fremkomme med forslag og opstille løsningsmodeller, som kan hjælpe de handlende til succes med forbedret e-handel.

Kriteriet for udvælgelsen har været at virksomheden skal ligge i SMV kategorien. Virksomheden skal endvidere have en eller anden form for tilstedeværelse på nettet der muliggør køb. Dette for at sikre at virksomheden har en eller anden grad af erfaring med de udfordringer som nethandel kan indebære. Det behøver dog ikke at være en egentlig webshop. Hvis ikke disse kriterier er opfyldt, vil en række af spørgsmålene i spørgeguiden ikke give mening.

- Projektets Forventede Resultater

Dette kan antage mange former, og det vil kræve en markedsanalyse, som kan afdække den form der har størst mulighed for at blive benyttet af målgruppen. Men det kunne f.eks. være:

Den digitale løsning: Et Web kursus, med tilhørende selvevaluerings modul, som sammensætter en oversigt over relevante handlingsparametre.

Den analoge løsning: En håndbog med tilhørende selvevaluerings modul, som giver mulighed for at konstruere en oversigt over relevante handlingsparametre.

Dette bør så følges op med mulighed for deltagelse i workshops, Webinar eller lignende, hvor der kan gennemgås best case scenarios osv.

- Projektets Forventede Effekt
Det forventes at projektet kan være med til at bremse en uheldig udvikling for dansk specialvarehandel, hvor der tabes markedsandele til E-grænsehandel.

Det vil være et vigtigt mål at sætte fokus på indsatsområder og muligheden for at iværksætte aktiviteter, som fungerer.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Analysen viser at de mindre detailhandlere i høj grad mærker at en stor del af omsætningen er flyttet over på e-handel. Der er også en erkendelse af, at en del butikker i fremtiden er nødt til at have e-handel som en del af deres forretningsgrundlag. Der er som ventet ret stor forskel på hvor meget butikkerne har satset på e-handel.

I rapporten peges der på nogle forholdsvis enkle råd for, hvordan butikkerne kan komme i gang. Men selv disse enkle råd kræver at butikkerne foretager nogle investeringer i systemer og kompetencer. Selvom investeringerne på ingen måde virker uoverstigelige, så kræver de at virksomhederne har den nødvendige vilje til at gå ind i et sådan projekt.

Et større fokus på online salg fra specialvarehandlen kan næppe kompensere det salg der tabes via E-grænsehandel ved at sælge til udenlandske kunder. Anbefalingen er at den danske specialvarehandel, som udgangspunkt, alene fokuserer på danske kunder også når de går online. Specialvarehandlen er dog et vidt begreb, så der kan findes undtagelser. Men på de brede grupper som tøj, sko og personlig pleje er der næppe meget for mindre specialvarehandlende at hente i udlandet.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport