Råhandel – Digital markedsplads for fødevareproducenter

Projekttitel Råhandel – Digital markedsplads for fødevareproducenter
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Fødevarer | IT
Teaser Med udgangspunkt i udvikling af wire frames, mock-ups og brugertest vil projektet innovere designs og brugerflader inden for brugervenlighed og digitale salg.
Status Igangværende
Ejer  
- Anden Råhandel ApS
- Kontaktperson Helle Juul Tegner
AC-medarbejder
HETE@zealand.dk
50762810
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 15. marts 2020 - 31. marts 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Dette projekt afvikles i samarbejde med CORO – Corolab Roskilde.

Med udgangspunkt i udvikling af wire frames, mock-ups og brugertest (UX) vil dette projekt innovere og udvikle designs og brugerflader inden for nedenstående to områder:

 1. Øget brugervenlighed: Råhandel er et nyt IT firma, og brugerflader er udviklet ad hoc i forbindelse med virksomhedens vækst. Det betyder, at platformens udformning ikke altid er indrettet efter brugernes behov, men efter hvad der er muligt. Derfor udvikles her et sammenhængende design baseret på UX til at øge brugervenligheden for producenternes vareoprettelses flow (aktivitet 1).
 2. Chatlignende funktioner til understøttelse af producenternes aktive digitale salg: Pt. opererer Råhandels platform med faste priser og faste kunder. Med chatlignende funktioner ønsker Råhandel at gøre det muligt for producenter at give særlige tilbud til kunder – f.eks. ved store mængder, varer der nærmer sig sidste salgsdato eller helt friske grøntsager – samt mulighed for at give særlige vilkår for handlen (aktivitet 2 og 3).

 

- Baggrund og formål

Baggrund

Små håndværksbaserede fødevarer er i høj kurs hos stadig flere forbrugere og efterspørgslen er stigende på b2b-markedet. Der er mange dygtige små fødevareproducenter, men de har svært ved at nå markedet og forbrugerne, fordi de koncentrerer sig om produktet og mindre om salg og logistik. Råhandel (www.raahandel.dk) er en digital b2b-markedsplads, der skaber et alternativ til grossisten for små fødevareproducenter.

Formål

Projekt vil innovere de digitale salgsredskaber for små fødevareproducenter ved at

 1. skabe forbedrede brugerflader for producentoprettelse og vareoprettelse, og
 2. gøre producenternes digitale markedsføringsmetoder mere fleksible mht. til kundedialog, prisforhandling, digital håndtering af handel m.m.

 

- Aktiviteter og handling
 • Studerende på uddannelsen webdesign skriver hovedopgave om optimering/brugervenlighed af producentbrugerflade på Råhandel under vejledning af lektorer på Zealand. Opgaven indeholder UX-undersøgelser, brugerfladedesign og evt. arbejde med implementering i løbet af de 8 uger, som hovedprojektet varer. Opgavebeskrivelse til de studerende udarbejdes af underviserne Michael Hammel, Jakob Christensen og Råhandel. SMV’ere deltager i workshops og UX-aktiviteter.
 • Studerende på linjen multimediedesign vil gennem et tre ugers forløb og en UX-opgave undersøge, hvordan producenter og restauratører handler direkte sammen (hvordan er handelsvejene?), og hvordan det kan understøttes digitalt. Lektorer Steen Hillebrecht og Sissel Pagh på Zealand vil i samarbejde med Råhandel stå for den præcise formulering af opgaven til de studerende. På baggrund af de studerendes løsning af opgaven vil Råhandel implementere løsningsmodeller fra de bedste opgaver. SMV’ere deltager i workshops og UX-tests.
 • Der udvikles direkte og digitale handelsveje mellem producent og kunde. Handelsveje udvikles på baggrund af UX-undersøgelser. Der tages udgangspunkt i chatlignende funktioner, men der udvikles et design og koncept baseret på UX-undersøgelserne. SMV’ere deltager i designworkshops og UX aktiviteter.
- Projektets Metode

Se ovenstående.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet forventes at opnå følgende resultater:

 • Nyt forbedret og innovativt design på producentsiden til uploadning af varer, oprettelse af profil, håndtering af lager m.m.
 • UX-undersøgelse af producenter og kunders måder at handle på samt ideer til webdesign, der understøtter disse.
 • Webdesign til udvikling af direkte og digitale handelsformer mellem producent og kunde.
- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at kombinationen af de to digitale redskaber via Råhandels platform vil

 1. optimere/lette små fødevareproducenters adgang til Råhandels digitale marked, og
 2. udvikle en UX-baseret handelsform med høj fleksibilitet og individualitet, der tilbyder forhandling/dialog med kunder om f.eks. pris og kvalitet.
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Sissel Quistgaard Pagh
Jacob Nørager Christensen
Steen Roar Hillebrecht
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi | Kattinge Kraut | Økolyst | Pods of Beans | EvigGrønt
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 60% | EU kilder | Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
13% | Danske offentlige kilder | Regioner og kommuner (herunder regionale fonde)
27% | Danske private kilder | Medfinansiering fra virksomheder
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer