Hop til indhold

Professionelt værtskab i danske servicevirksomheder

Projekttitel Professionelt værtskab i danske servicevirksomheder
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Turisme
Teaser Forskningsprojekt om værtskabet som begreb, som praksis, og som samspiller med servicebegrebet.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Henrik Vejlgaard
Lektor
hev@cphbusiness.dk
3615 4643
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2019 - 31. december 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Forskningsprojekt om værtskabet som begreb, som praksis, og som samspiller med servicebegrebet. Projektet tager udgangspunkt i danske forhold, evt. regionale forhold i Danmark. Fokus vil være på små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere) såfremt disse kan levere empiri.

Fokus vil være på SMV’ere inden for hospitality-branchen, dvs. hoteller, spisesteder og turistattraktioner i Danmark. Andre brancher, fx detailhandel, kan dog inddrages, men dette vil afhænge af det konkrete forskningsdesign. Under alle omstændigheder skal det være virksomhedstyper, hvor der praktiseres et udstrakt brug af værtskab.

Forskningen i værtskab er baseret på forhold i andre lande end Danmark, men selv om denne forskning kan bruges i Danmark, er det nødvendigvis meningsfuldt at bruge fx amerikanske koncepter i en dansk kontekst.

Vores foreløbige indsigt viser, at der er gap i forskningen inden for værtskab.

Projektets afsluttende dataindsamling fandt sted i efteråret 2020. Dataene vil blive bearbejdet i løbet af 2021, og resultaterne vil blive offentliggjort på eaviden.dk i slutningen af 2021.

- Baggrund og formål

I studieordningen for serviceøkonom-uddannelsen, der blev indført i 2017, fylder værtskab en del af undervisningen på første semester.

I studieordningen for International Hospitality Management, som er indført fra efterårssemestret 2018, udgør værtskab en betydelig del af tredje semester.

Underviserne, der har tilrettelagt undervisningen på serviceøkonom-uddannelsen, har været udfordret af, at der mangler litteratur om værtskab i en dansk kontekst. Underviserne har brugt svensk litteratur oversat til dansk, men de har ikke følt, at det har været det helt rigtige til undervisning på serviceøkonom-uddannelsen.

Underviserne på IHM har set på amerikansk og hollandsk litteratur, men det er hovedsageligt konceptuelt. Underviserne på serviceøkonom og IHM har et fælles fokus på at skabe sammenhæng og progression i undervisningen mellem de to uddannelser.

Værtskab er et emne, der diskuteres på konferencer inden for hospitality og turisme (EuroChrie konferencerne), og forskere fra andre erhvervsakademier i Danmark og i andre lande bidrager til denne forskning

Inspirationen til projektet kommer fra flere kilder, men den første inspiration er kommet fra erhvervet, hvor undervisere på praktikbesøg har hørt om erhvervets interesse for værtskab og værtskabsbegrebet. I de senere år det det blevet tydeligt på andre måder, at erhvervene har værtskab på dagsordenen. Det er også tydeligt, at der er et stykke vej fra at sætte det på dagsordenen til at værtskab kan praktiseres i erhvervene. Tivoli er en virksomhed, som har gjort dette med succes (og denne succes har ført til at Tivoli har oprettet sin egen kursusvirksomhed, Tivoli Academy, med fokus på værtskab.).

Værtskab handler om at få gæsterne til at føle sig velkomne og til at føle sig hjemme, og det er ikke noget, der nødvendigvis falder medarbejderne i serviceerhvervene let. Det er noget, der skal arbejdes med, og gennem studieordningerne for vores uddannelser er det nu blevet vores opgave give vores studerende viden og færdigheder i værtskab.

 

- Aktiviteter og handling

2019

Januar-marts

Nedsættelse af projektgruppe internt
Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af de deltagende erhvervsakademier
Udarbejdelse af forskningsdesign

Udpegning af investigatorer (evt. i par)

April-december
Indsamling af primære data

2020

Januar-juni
Skrivning af papers
Diskussion af papers

August

Outcome kan indgå i undervisningen på uddannelserne

Plan for formidling udarbejdes

September og derefter
Indsendelse af papers til relevant konference
Evt. indsendelse af paper til relevant journalIndsendelse af papers til relevant konference
Evt. indsendelse af paper til relevant journalPræsentation ved konference

Processen ved publicering i akademiske journals kan tage 12-24 måneder.

December
Status og evaluering

- Projektets Metode

Projektet vil være empirisk baseret.

Ved et møde med deltagere fra Cphbusinss, UCL og EAAA i juni 2018 har forskellige metodiske tilgange været diskuteret. Der ver stemning for at arbejde med en case study tilgang, uden at dette dog er endelige besluttet. Case study skal ikke forstå som business case, men som en kvalitativ videnskabelig metode (jævnfør Robert Yins bog Case Study Research). Vi talte om at udføre et antal case studies, og så samle dem til et meta-studie. Den endelige videnskabelige metode står dog på nuværende tidspunkt stadig åben

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport
Rapport
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg