Hop til indhold

Bønner på bordet – bælgplanter i fødevarer

Projekttitel Bønner på bordet – bælgplanter i fødevarer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Fødevarer | Innovation | Sundhed | Undervisning
Teaser Et bidrag til forbedret kvalitet og holdbarhed af bælgplanter, som råvarer såvel som afledte fødevarer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Svend Secher Dam & Bjørn Petrat-Melin
lektor
ssd@eaaa.dk / bmel@eaaa.dk
72286486 / 72286469
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2021 - 30. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Den voksende globale befolkning samt klimabelastningen fra produktion af fødevarer har i de senere år ført til udbredelsen af plantebaseret kost som et alternativ til traditionelle animalske fødevarer, hvilket er én af de allerstørste tendenser inden for fødevaresektoren i mange år. Bælgplanter er på grund af deres høje proteinindhold identificeret som en af de mest velegnede kandidater til at erstatte animalske fødevarer. Det høje proteinindhold er også årsagen til, at importeret sojabønneprotein i stor udstrækning anvendes som tilskud til dyrefoder i Danmark.

Med projektet “Bælgplanter i Fødevarer” er det Erhvervsakademi Aarhus’ hensigt, i samarbejde med fødevareproducenter og universiteter, at bidrage til forbedret kvalitet og holdbarhed af bælgplanter, som råvarer såvel som afledte fødevarer. Dette opnås gennem detaljeret beskrivelse af bælgplanternes proteinindhold og sammensætning, samt karakterisering af mikrofloraen i forskellige plantebaserede produkter. Endvidere vil projektet undersøge forbrugernes holdning til delvis erstatning af kød med tekstureret planteprotein.

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektet forventes at resultere i ny viden om bælgplanters egenskaber som proteinkilde. Den nye viden kan bidrage til mere effektiv proteinudnyttelse i foder og fødevarer. Desuden vil der blive udviklet en metode til karakterisering af bælgplanteproteiner, som kan give mere nøjagtig information om sammensætningen. Dette kan hjælpe til at reducere produktvariation ved fremstilling af tekstureret planteprotein.

Fødevarers holdbarhed hænger nøje sammen med sammensætningen af mikroorganismer. Derfor vil den dybere forståelse af interaktionen mellem plantebaseret produkt og mikroflora hjælpe fødevareproducenter med produktudvikling og kvalitetssikring. Indsigt i almindelige forbrugeres holdning til plantebaserede fødevarers kvalitet indsamlet gennem spørgeskema- og forbrugerundersøgelser kan kvalificere en målrettet udvikling inden for kategorien.

Projektets metoder er valgt på deres anvendelighed og repræsenterer gængse metoder i fødevarevirksomheder og på universiteter. De vil derfor kunne indgå i undervisning og projektarbejde på flere af kompetencecenterets uddannelser. Det etablerede samarbejde med nye partnere giver mulighed for flere projekter til studerende og potentielt også praktikpladser, hvilket styrker både vidensgrundlag, uddannelserne og erhvervet.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere Crispy Food Nordic
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Anden artikel
E-bog