Personal Knowledge Management: Udvikling af PKM-strategier

I dette projekt arbejdes med målrettet empiriindsamling, udvikling af vidensgrundlaget og udvikling af konkrete PKM-strategier i danske virksomheder

I et indledende udviklingsprojekt har vi udviklet vidensgrundlag (begreber, teorier, modeller og status på aktuel forskning) og indsamlet empiri omkring danske virksomheders indsigt og brug af digitale medier i medarbejderens vidensudvikling.

På baggrund af dette projekt vurderer vi at det vil give merværdi for danske virksomheder, medarbejdere og vidensarbejdere (fagspecialister, forskere, kommunikatører) og Copenhagen Business Academy at arbejde med et projekt der udvikler strategier for arbejdet med faglig formidling på digitale platforme. Den digitale vidensformidling vil blive perspektiveret via henvisning til teoridannelse om vidensledelse og (primært) Personal Knowledge Management (PKM). Her sættes fokus på vidensomsætning blandt medarbejdere og individer i en digital kontekst.

I dette projekt arbejdes med målrettet empiriindsamling (med fokus på den konkrete brug af digitale medier i vidensformidling i virksomheder og blandt vidensformidlere, udvikling af vidensgrundlaget (PKM og digital strategi i dansk og international kontekst) og udvikling af konkrete strategier for vidensformidling på digitale og sociale platforme. I artikler skrevet af to af projektdeltagerne beskrives projektet i et vidensledelseperspektiv og den betydning som digitale medier har for faglig formidling.

Vælg et tema eller søg efter projekter