Ny app til avanceret genoplivning

Projekttitel Ny app til avanceret genoplivning
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema IT | Sundhed | Teknik | Teknologi
Teaser Applikationen vejleder sundhedspersonale om tidsstyring, hjertelungeredning og medicinering under avanceret genoplivning efter hjertestop.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2017 - 01. juni 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet opbygger og tester en mobilapplikation til avanceret genoplivning. Applikationen skal vejlede genoplivningsteams under genoplivningen, som er en hektisk situation, hvor behandlingens effekt afgør liv eller død for patienten.

Det langsigtede mål med applikationen er at forbedre succesraten ved genoplivning gennem opbygning af viden omkring kriterier for succesfuld genoplivning.

Projektets mål er iterativt at designe og programmere applikationen, der testes af lægefaglige eksperter i konkrete virkelighedstro omgivelser.

 

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Erfaringer fra brug og test af applikationen indsamles, og herigennem evalueres styrker og svagheder ved anvendelse, og applikationens funktionalitet tilpasses efter behov.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Peer rev. Artikel