Miljønetværk Nordsjælland

Projekttitel Miljønetværk Nordsjælland
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Miljø
Teaser Netværk af virksomheder og kommuner, der støtter hinanden i at efterleve krav på miljøområdet og at indføre miljøledelse.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Charlotte Hald Pratt
Adjunkt
chpr@cphbusiness.dk
+45 36154562
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. april 2016 - 31. december 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

MNN støtter virksomheder i deres miljøarbejde gennem 3-4  erfagrupper,  4 årlige gåhjemmøder, mulighed for at rekvirere en miljøteknologstuderende og laborant til projektarbejde eller ”miljøcheck” samt mulighed for komme i gang med en systematisk tilgang til miljøarbejdet (miljøledelse). Miljønetværket samarbejder med andre projekter og parter, til gavn for medlemmer og Cphbusiness. Mindst et universitet i Danmark og en partner i udlandet bidrager til Miljønetværk Nordsjællands kerneydelser. Det er praktikmuligheder i udland m.m.

Der eksisterer i dag fem grønne netværk under den landsdækkende forening Key2Green. Netværkene under Key2Green dækker Jylland og Fyn, mens der ikke er noget netværk på Sjælland. Miljønetværk Nordsjælland vil blive det 6. netværk i familien og dermed udfylde tomrummet af netværk på Sjælland. Flere virksomheder har vist interesse for medlemskab af MNN, mens kommunerne på nuværende tidspunkt er mere afventende.
Der arbejdes derfor videre med et koncept, som tager udgangspunkt i det samspil med virksomheder, som allerede er etableret på Cphbusiness. En central ide med MNN er en støtte til virksomheder i deres miljøarbejde f.eks. med at indføre miljøledelse, kemikaliehåndtering og tilpasning til den nye miljødagsorden.

Læs mere på: http://www.miljønetværknordsjælland.dk/

- Baggrund og formål

I perioden 1. august, 2015 – 31. januar 2016 har Cphbusiness Laboratorie og Miljø af-dækket mulighederne for at etablere et tværinstitutionelt Miljønetværk i Nordsjælland.
Der eksisterer i dag fem grønne netværk under den landsdækkende forening Key2Green. Netværkene under Key2Green dækker Jylland og Fyn, mens der ikke er noget netværk på Sjælland. Miljønetværk Nordsjælland vil blive det 6. netværk i fami-lien og dermed udfylde tomrummet af netværk på Sjælland. Flere virksomheder har vist interesse for medlemskab af MNN, mens kommunerne på nuværende tidspunkt er mere afventende.
Der arbejdes derfor videre med et koncept, som tager udgangspunkt i det samspil med virksomheder, som allerede er etableret på Cphbusiness. En central ide med MNN er en støtte til virksomheder i deres miljøarbejde f.eks. med at indføre miljøledelse, kemikaliehåndtering og tilpasning til den nye miljødagsorden.

- Aktiviteter og handling

Sekretariat er etableret og funktionsbeskrivelse udarbejdet. 1.4.16
Der er lagt en rekrutteringsplan 01.04.16
Kommunikationsstrategi er udarbejdet og gennemført. 1.5.16
Website er i luften 01.05.16
Folder og poster er i cirkulation 01.05.16
Procedurer for opdatering og nyheder website samt samspil med Cphbusiness Medie 01.05.16
Procedure er etableret og beskrevet 01.05.16
Der er 25 deltagere fra virksomheder på kickoff mødet 11. maj. 11.05.16
Kick off møde 11. maj gennemført 11.05.16
Laborantteam og miljøtekteam er klædt på til markedsføring 01.07.16
Behov afdækket 01.07.16
Der er defineret en problemstilling 01.07.16
Viden fra netværk i udlandet bidrager til MNN medlemmers arbejde med miljøforhold 31.08.16
Der er udarbejdet procedurer for overvågning og samarbejde med eksterne parter 31.08.16
Der er samspil med Key2green 31.10.16
1 ekstern part bidrager til kerneydelsen 01.12.16
Der er engageret mindst en aktiv part til ansøgning 31.12.16
Mulighed for samarbejde er undersøgt 31.12.16
Der er gennemført en screening af finansieringsuligheder 31.12.16
Der er samspil med Gate 21 om 1 virksomhed 31.12.16
Der er udarbejdet og indsendt mindst 1 ansøgning 01.03.17
Bestyrelse er valgt 01.12.17
Udbrede model til alle temaer – også laborant 01.12.17
Foreningen har formuleret et formål, som fremgår af vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling. 01.12.17
Miljøkortlægning er genemført og beskrevet 31.12.17
At Cphbusiness lever op til forventning til Key2green netværk 31.12.17
Viden fra netværk i udlandet bidrager til Cphbusiness fremtidige samarbejde med virksomheder 31.12.17
Der er et formaliseret samarbejde med et universitet 31.12.17
Der er samspil med Symbioseprojekt om 3 projekter 31.12.17
Der er gennemført 3 gåhjemmøder i 2016 og 4 i 2017 31.12.17
Der er nedsat 4 ErFA grupper. 31.12.17
Intern Budget og regnskab foreligger kvartalsvis 31.12.17
Der etableret yderligere 2 elementer, der fremmer netværksdan-nelse 01.03.18
Certificering i hus 31.12.18
Audit er gennemført 31.12.18

- Projektets Metode

Som beskrevet under aktiviteter

- Projektets Forventede Resultater

Vi vil, i forbindelse med opbygning af MNN, arbejde for at etablere en projektformidlende funktion, så den viden der generes i de gennemførte og kommende projekter i Region Hovedstaden bliver samlet op og formidlet til gavn for især medlemmer, men også projektejere. Denne funktion skal også vurdere kommende projekters relevans for konkrete virksomheder, herunder også en funktion, virksomhederne kan henvise projektansvarlige til for den videre dialog, som en miljøvisitator.

- Projektets Forventede Effekt

 dialog virksomheder imellem,
 dialog virksomheder og deres tilsynsmiljømyndighed imellem
 samspil mellem netværkets medlemmer og uddannelsesinstitutioner
 tilføre stor viden til gavn for alle parter
 danne grundlag for en tæt kontakt mellem studerende og netværkets medlemmer til gavn for begge parter

Tags formidling | Networking | Samarbjede
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Gate 21 | Key2Green
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Website/blog