Hop til indhold

Mental shower – øget kvalitet af indeklima

Projekttitel Mental shower – øget kvalitet af indeklima
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Byg | Innovation | IT | Sundhed | Teknologi
Teaser Projektet vil designe et teknisk armatur med både lys og ventilation i samme enhed, som skal øge kvaliteten af indeklimaet i et mikromiljø.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Helle Juul Tegner
AC-medarbejder
HETE@zealand.dk
50762810
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 01. juli 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Dette projekt afvikles i samarbejde med CORO – Corolab Roskilde.

Projektet vil udvikle et teknisk armatur med lys og luft i samme enhed. Konceptet skal give et sundt og hurtigere helbredende indemiljø i sygesengen og dermed et forlængende værktøj til sygeplejersken, idet bygningens installationer agerer i forhold til den enkelte patient bedst muligt, med mindst muligt energiforbrug.

Kroppen og sindet påvirkes af luftens forureninger og lysets farvespektra. Luften kan renses i ventilationsaggregatet, hvis der er behov. Der anvendes et markant lavere luftskifte grundet fokus på høj luftkvalitet i næsehøjden/mikromiljøet, hvilket bidrager til et lavere energiforbrug og mulighed for at styre forholdene mere individuelt.

Formålet er at skabe et sundt og godt mikromiljø, der skal sikre et sundere og bedre liv med god restitution og søvn. Samtidig anvendes et meget lavt forbrug, der skal sikre en lav forurening, men også et sundt og godt indemiljø.

Konceptet vil direkte kunne overføres til et hvilket som helst sted, hvor man opholder sig hyppigt, f.eks. arbejdspladsen. Efterfølgende vil der blive mulighed for at tilrette konceptet til at kunne fungere overalt i bygningen, også på hoteller, i de private soveværelser og ved skrivebordet.

 

- Baggrund og formål

Formål

Projektet ønsker at skabe et bæredygtigt, naturligt og godt mikromiljø for mennesker med både høj luftkvalitet og god dagslysreguleret belysning i samme enhed. Desuden er formålet, at tilrettelæggelsen af mikromiljøet skal kunne lade sig gøre intelligent.

Baggrund

Baggrunden for projektet er at sætte mennesket i fokus og indrette lokalet til størst mulig gavn for det enkelte individ, således at der kan skabes et sundt og godt nærmiljø, der tilgodeser både helbred, mentalt velvære og miljøet bedst muligt.

Alle har brug for et godt indemiljø, der påvirker os positivt både mentalt og fysisk. Luft og lys er de eneste ressourcer, der kan levere dette, og Mental Shower gør det så lokalt, at det bliver personligt. Mange bygninger i dag mangler elementer, der er naturlige for os mennesker. Mental Shower anvender færre ressourcer med et bedre resultat.

- Aktiviteter og handling
  1. Det korrekte flow/temperatur/tryk på luftsiden af Mental Shower bestemmes
  2. Specifikation af dagslys udarbejdes, så man kan angive antal timer uden lys, og hvornår man ønsker at stå op. Styresystemet til regulering af dette døgnrytmesystem færdiggøres.
  3. Designet for den kombineret lys- og luftregulering dokumenteres teknisk, og projekteringsguide til den første prototype specificeres.
  4. Mental Shower som caseopgave hos Zealand, hvor der arbejdes med API, styring og Danfoss’ ventilationssystem introduceres. Der udvikles prototype på styringssystem ved brug af webapplikation.
  5. Prototypen testes på real life-testplatforme såsom klasselokaler.
  6. UX-design i samarbejde med Zealand finder sted.
  7. Resultaterne fra Zealands UX-designforløb indarbejdes i en applikation, og styresignaler til lys, varme og luft indarbjdes med 0-10V signaler.
  8. Styresignal, design og teknisk dimensioneringsparametre klargøres.
- Projektets Metode

Mental Shower skal testes i luftlaboratoriet med realistiske dagligdagsopstillinger for påvirkninger af luftstrømningerne og temperaturforhold. Dertil skal de tekniske installationers indflydelse på søvn- og livskvalitet testes gennem styringssystemet, hvis prototype udvikles af Zealand, hvortil individet skal bidrage med data til systemet omkring individets velbefindende.

Derudover skal det undersøges, hvilke positive effekter luft- og livskvaliteten kan have på vores helbred og sundhed samt produktivitet. Dette gøres på baggrund af den data, som styringssystemet opsamler og analyserer anonymt. Hertil er det formålet, at databehandlingen skal kunne estimere, hvordan individets helbred styrkes.

- Projektets Forventede Resultater

I slutningen af projektperioden er det målet, at der er en færdig prototype af Mental Shower, som inkluderer styringssystem og selve armaturet. Det forventes desuden, at der bliver udarbejdet et styresystem, der kan involvere brugeren samt regulere varmesystem, luftflow, og -temperatur samt døgnrytme på belysningen. Reguleringen skal foregå ud fra de kriterier vi i dag kender, og yderligere omformes til intelligente løsninger, således at mange gentagelser giver styresystemet større forståelse for, hvordan Mental Shower skal reguleres i forhold til brugeren.

- Projektets Forventede Effekt

En sengedag på et hospital koster 7.000-25.000 kr. De sengepladser Mental Shower kan hjælpe med at nedbringe, anses for at have stort besparelsespotentiale; ikke udelukkende gennem en nedsættelse af energiforbruget, men også et nedsat negativt socialt niveau. Dvs. at patienten hurtigere kommer ud i et normalt liv med hurtigere restitution, hvilket vil spare samfundet yderligere mange penge. Mental Shower vil bidrage til en positiv spiral, hvor bygningens fysik og teknisk kunnen hjælper til et bedre helbred, end det er tilfældet i dag.

Tags
Deltagere
Partnere DTU International Center for Indoor Environment and energy | Vent2U IVS | CORO, Co-lab Roskilde | Climaid | KE Fibertec as | Danfoss A/S | Fischer Ligthing
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 60% | EU kilder | Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
13% | Danske offentlige kilder | Regioner og kommuner (herunder regionale fonde)
27% | Danske private kilder | Medfinansiering fra virksomheder
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer