L-Star

Projekttitel L-Star
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | IT | Kommunikation | Sundhed | Teknologi | Undervisning
Teaser Styr på Listeria. Udvikling af et digitalt værktøj til at fastsætte og dokumentere fødevaresikker holdbarhed for dine kolde måltider.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Heidi Friis Hansen
Lektor
HeHa@zealand.dk
50762192
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juli 2018 - 31. januar 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Myndighederne har stor fokus på Listeria og virksomhedernes styring heraf. De kræver omfattende dokumentation for holdbarhed af spiseklare fødevarer i forhold til Listeria. Der er på nuværende tidspunkt en stor viden blandt andet fra DMRI og DTU om vækst af Listeria i forskellige spiseklare fødevarer. Denne viden kræver imidlertid ekspert indsigt, som små og mellemstore virksomheder sjældent besidder. Projektets ide er derfor at gøre denne viden tilgængelig for virksomhederne, ved at udarbejde et værktøj, der omsætter den eksisterende viden til et lettilgængeligt redskab, som virksomhederne er i stand til at bruge uden ekspertviden.

For at optimere holdbarhedsbestemmelsen så den er relevant for flere typiske produkter suppleres den eksisterende viden med valideringsforsøg på DTU Fødevareinstituttet.

Måltidsproducenter efterspørger i høj grad et brugervenligt værktøj, der både kan give dem mulighed for at fastlægge en sikker holdbarhedsperiode for et givent produkt, og desuden dokumentere denne holdbarhed i forhold til Listeria over for myndighederne. Virksomhederne får derved mulighed for effektiv og fleksibel produktion samt minimering af madspild.

 

- Baggrund og formål

Baggrund:
Foodservice markedet er en hurtigt voksende industri, som omsætter for mere end 48,5 mia. om året og serverer mere end 863 mio. måltider om året. Dermed udgør sektoren godt 37 % af det totale fødevaremarked.

Food trends i Danmark peger på at danske forbrugere er blevet mere differentierede og at fødevareproducenter, skal respondere på de nye krav med lokalt producerede, sunde og nemme samt fleksible måltidsløsninger.

 

Formålet:
Formålet med projektet er at fremme produktionen af bæredygtige, sunde, sikre og velsmagende lokalt producerede convenience måltider i Danmark. En særlig udfordring ved produktion af spiseklare fødevarer er risikoen for Listeria.

- Aktiviteter og handling

Projektet opdeles i 4 arbejdspakker. Arbejdspakke 1 og 2 igangsættes samtidig.

Arbejdspakker:

  1. Kortlægning af flow for kold produktion i udvalgte virksomheder (arbejdspakkeansvarlig Zealand)
  2. Samle eksisterende videnskabelige materiale om Listeria i kolde produkter, udvikling af værktøj og validering af udvalgte produkter i laboratorie (arbejdspakkeansvarlig DTU)
  3. Afprøvning og implementering af værktøj i virksomheder (arbejdspakkeansvarlig Zealand)

Formidling af værktøj og resultater (arbejdspakkeansvarlig Zealand og DTU)

- Projektets Metode

Plan for at sprede viden:

  • Netværksmøde
  • Seminarer
  • Myndigheder
  • Hjemmesider
  • Fagblade og nyhedsbreve
  • Studerende
- Projektets Forventede Resultater

Værktøjet skal udvikles og herefter afprøves i de deltagende virksomheder, som allerede nu efterspørger denne hjælp. Værktøjet skal efterfølgende formidles til branchen og myndigheder blandt andet gennem et eksisterende landsdækkende netværk for offentlige og private storkøkkener om fødevaresikkerhed r (d.d. 31 virksomheder), som drives af Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.

Udbredelse af værktøj skal endvidere ske via netværk, myndigheder og hjemmesider ligesom det vil indgå i undervisning i Zealand.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet kan styrke måltidsproducenter, som kan opnå større marked, flere kunder, øget salg og desuden give mulighed for profilering af lokale samarbejder og ikke mindst sikre produkter.

Måltidsproducenter får værktøj til at fastsætte holdbarheden i forhold til Listeria, hvilket kan medføre en mere effektiv produktion, mindre madspild. Derudover undgås tilbagetrækninger og kassationer i eget regi og dermed minimeres madspild. Ligesom det letter egenkontrollen og dokumentation af fødevaresikkerhed i forhold til myndighederne. Endelig kan Listeria analyser til dokumentation af fødevaresikkerhed målrettes og udgifter til analyser dermed reduceres.

Små og mellemstore virksomheder får hjælp til svært tilgængelig viden og kan hermed udvide deres forretning med convenience måltider.

Samfundsmæssigt vil det også betyde mindre madspild, og derved mere bæredygtig produktion.

Tags fødevare | holdbarhed | Listeria
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Karen Beckmann Lindgaard
Heidi Friis Hansen
- Virksomhedsrepræsentanter Københavns Madservice

Nordsjællands hospitaler

Fælleskøkkenet

Rigshospitalet

Regionshospital Nordjylland
- Andre
Partnere DTU Fødevareinstituttet
Finansiering  
- Intern 20%
- Ekstern 80% | Øvrige ministerier og styrelser mv. | Uddannelses- og Forskningsministeriet
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport