Kultur i et innovationsperspektiv

Projekttitel Kultur i et innovationsperspektiv
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | Turisme
Teaser Muligheder for øget vækst i dansk turisme ved at satse på immaterielle kulturoplevelser, fx hygge og lykke. Foto: Ty Stange for Wonderful Copenhagen
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Henrik Vejlgaard
Lektor
hev@cphbusiness.dk
3615 4643
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2015 - 30. juni 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé
Projektet består af flere dele. Foreløbig er følgende delprojekter publiceret som conference papers på den årlige EuroChrie konference for forskere og undervisere i turisme og hospitality. Alle papers har været gennem en double-blind peer-review process og er efterfølgende blevet præsenteret på en konference for fagfæller.

The Cultural Triangle: A Conceptual Model

Foreign Nationals’ Perception of a Destination’s Culture: A Survey of Cultural Categories Associated with Denmark

Cultural Values and Behaviour in a Destination Country: An Integrative Approach

Depictions of Culture: The Case of Tourists’ Guidebooks

Culture-specific Well-being Phenomena in Tourism: An Evaluative Approach to Establish Uniqueness

 

Projektet er startet med at udforske og forstå den kulturelle process (The Cultural Triangle). Danmark er valgt som case. Næste studie så på, hvordan borgere i fem lande (Norge, Sverige, Tyskland, Holland, UK) ser på Danmark (Forreign Nationals’ Perception). Derefter blev kulturelle værdier og adfærd i Danmark udforsket, altså hvordan er danskerne (Cultural Values and Behaviour). Det efterfølgende studie udforskede, hvordan Danmark bliver portrætteret i internationale guidebøger (Depictions of Culture). Et studie så på et specifikt dansk fænomen, hygge (Culture-specific Well-being Phenomena).

- Baggrund og formål
Turismebranchen er i en rivende udvikling og der er behov for viden om, hvor turismebranchen udvikler sig og hvordan branchen kan innovere.

Kultur kan være en eksportvare på flere forskellige måder. Normalt er kultureksport (i dette tilfælde udenlandske turister) relateret til oplevelser med materiel kultur (fx besøg på museer). Men udenlandske turister kan også komme til Danmark for at opleve andre aspekter af dansk kultur.

Flere undersøgelser af turisme viser, at høj mobilitet og digitalisering forandrer turismen i disse år. Det har ændret, hvordan mennesker rejser og oplever verden. Ikke mindst har det forvandlet, hvordan turister værdsætter sociale og kulturelle aktiviteter som en del af oplevelsen.

Forandringen er dels båret af de behov for forandring, der præger de fleste markeder, men også af den vækst i turisme, der sker på globalt plan, og som også kommer Danmark til gode. Samtidig er der også konkurrence om turisterne. Danmark er en dyr destination for mange turister, samtidig er servicen ikke høj, så der er en erkendelse af, at turistoplevelser skal have en ekstra høj værdi for turisterne, og disse må ikke gøre opholdet i Danmark endnu dyrere.

Danmark er kommet på dagsordenen i udlandet på baggrund af især to kulturelle fænomener, hygge og lykke.

Udenlandske medier har i de senere år skrevet om, at Danmark har ligget i toppen på FNs lykkebarometer (i de første år på førstepladsen). Samtidig er der udkommet en stribe bøger om hygge på engelsk og andre sprog. Begreber som hygge, happiness, den danske velfærdsmodel, oversatte danske krimier og lignende oplevelser udtrykker kulturelle værdier. Kan disse fænomener animere udenlandske turister til at rejse til Danmark efter autentiske kulturelle oplevelser?

Emnet berører en række temaer, der er aktuelle inden for turismebranchen, hvoraf nogle er samlet under betegnelsen ”Everyday Tourism”. VisitDenmark og Wonderful Copenhagen interesserer sig indgående for ”Everyday Tourism” og udforsker mulighederne for at udvikle turisme på dette område. Wonderful Copenhagen har i efteråret 2017 udarbejdet oplægget LocalHood, der ligeledes taler ind i denne udvikling.

Formålet er at skabe viden, der kan være til gavn for dansk turisme.

- Aktiviteter og handling

Dette projekt består af en række forskningsprojekter, der munder i artikler, som præsenteres på konferencer, hvorefter de deles med interessenter som VisitDenmark, WonderfulCopenhagen og andre interessenter. Projektet er stadig i gang, senest med præsentation af et conference paper på en turisme konference i Dublin, Irland.

Målet for projektet er at skabe et forskningsbaseret fundament for at udvikle de danske turismeerhverv. Danmark har et potentiale i udvikling af oplevelser baseret på immateriel kultur, men dette skal dokumenteres.

- Projektets Metode

Projektets delprojekter benytter forskellige kvantitative og kvalitative metoder. Disse er beskrevet i de enkelte conference papers. Visse dele af projektet baserer sig på rådata fra VisitDenmark.

- Projektets Forventede Resultater

At frembringe dokumentation, der kan bruges som input til innovation i erhvervet.

Resultatet er nogle klare budskaber, der kan gavne aktørerne i turismebranchen.

- Projektets Forventede Effekt

En udvikling i dansk turisme i retning af transformative kulturelle oplevelser, der kan skabe oplevelsesmæssig værdi for turisterne og økonomisk værdi for erhvervet.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg