Hop til indhold

Kryb og kravl på middagsbordet- fokus på bæredygtighed

Projekttitel Kryb og kravl på middagsbordet- fokus på bæredygtighed
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Bæredygtighed | Entreprenørskab | Innovation | Sundhed
Teaser Fokus på nye fødevarer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Susanne Nielsen
Viden- og udviklingskonsulent
sni@eamv.dk
29693716
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. november 2016 - 26. april 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Alternative madvarer

Det helt overordnede tema for EAMVs forskningens døgn 2017  er bæredygtighed og hvordan vi kan sikre mad og energi til verdens befolkning i fremtiden. Vi vil i dette meget store og komplekse emne fokusere på anvendelse af alternative råvarer, som insekter til maden. Vi vil også kigge på bæredygtighed mere bredt ved at se på, hvordan man kan lave en energimæssig bæredygtig fødevareproduktion. Hvordan bæredygtige fødevarer også kan blive en sund forretning. Det betyder, at vi vil komme ind på emner som fødevaretrends, produktion og anvendelse af insekter. Samt ikke mindst, hvordan man påvirker brugeradfærd i forhold til nye og meget anderledes fødevarer. Vi vil på forskningens døgn, benytte dagen til at inspirere deltagerne til at kaste sig ud i nye forretningsmodeller og eventuelt etablere nye virksomheder, der vil derfor også være eksempler på, hvordan andre har etableret forretningsområder inden for bæredygtig fødevareproduktion. En forsker og to virksomhedsejere vil fortælle om entrepreneurskab.

- Baggrund og formål

Bæredygtighed og nye forretningsmodeller

Vi er meget nysgerrige efter at høre om bæredygtighed, miljø og ressourcer i produktion samt om ”nye madvarer på bordet”. Intentionerne med projektet er at lave et mødested for kokken og videnskabsmanden, producenten og videnskabsmanden samt brugeren og producenten og på den måde sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer. Vi vil på dagen angribe produktionen af insekter og idéen med at gøre insekter til menneskeføde fra forskellige forsknings- og forretningsmæssige vinkler, så afsættet giver mening i sammenhængen. Vi ønsker både at få forskere indenfor området, men også virksomheder til at fortælle om deres udfordringer i forhold til emnet og til sidst borgernes tilgang til emnet. Vi har fokus på at smage, at dufte og eksperimentere, hvorfor en del af aktiviteterne vil foregå i proceslokalerne på EAMV og på produktionsgården Ausumgaard.

Formålet med Forskningens døgn er at få forskningen ind som en del af undervisningen på en spændende måde. Der er fokus på at det rammer alle vores uddannelser, både de tekniske og merkantile uddannelse med fokus på bæredygtighed og nye forretningmodeller.

- Aktiviteter og handling

Vi vil tage udgangspunkt i et meget spændende forskningsprojekt, projektet inVALUABLE. Det er et stort projekt, med samarbejde mellem 11 forskellige partnere bl.a. flere universiteter. Projektets udgangspunkt er at gøre Danmark til foregangsland for bæredygtig industriel produktion af insekter til fødevarer. Det er et nyt projekt under Innovationsfonden, som vil anvende organiske rester og spildprodukter til at opdrætte insekter i industriel skala. En virksomhed i EAMVs nærområde Ausumgaard, får en væsentlig rolle i projektet som produktionssted. Vi synes derfor, det både kunne være spændende i forhold til emnet og nærliggende for os at sætte fokus på forskningen inden for dette
område på Forskningens døgn. Vi har desuden samarbejde med fire masterstuderende fra Aalborg Universitet, som har en nystartet
virksomhed Crickster, der producerer og sælger fødevarer af insektmel. De vil deltage i både de fødevareteknologiske aktiviteter og formidle deres iværksætter historie.

- Projektets Metode

Det er planlægningen af eventen, kommunikation,  pr. og pressemedelselser  i forhold til eventen. Der er 15 talentforløb i forbindelse med forskningens døgn. 2 serviceøkonom studerende der deltager i både ansøgningen, planlægningen og udførelsen af eventen. Der er 2 studerende  fra uddannelsen PBA. i Digital konceptudvikling der står for brugerundersøgelsen.
Procesteknologstuderende og studerende fra produktionsteknolog- samt VVS- og El-installatøruddannelsen skal arbejde med emnet i praksis. Procesteknologerne skal sammen med en kok og virksomheden Crickster udvikle en række små tapasretter og simple produkter, som de øvrige deltagere senere på dagen kan producere. De tekniske uddannelser skal på besøg hos Ausumgaard, hvor de skal kigge dels på det anlæg, der er ved at blive etableret til produktion af insekterne, men på de andre tiltag som Ausumgaard har gjort for at blive et mere bæredygtigt landbrug – de har en vindmøllepark og et nyt biogasanlæg er på tegnebrættet.

Anden del foregår på EAMV i Holstebro, hvor alle de andre målgrupper kan deltage i vores markedsplads for bæredygtig fødevareproduktion. Over en 4 timers periode kan man som deltager shoppe rundt på markedspladsen og kigge på de ”boder” og aktiviteter, som man nu finder relevant. 2. del af dagen er åben for alle vores studerende, undervisere, gæster fra andre skoler samt byens befolkning. De primære aktiviteter som er forskellige oplæg fra forskere og virksomheder vil alle være af en halv
times varighed, og de vil blive gentaget 2-3 gang i løbet af dagen. Der vil ligeledes være en produktworkshop hvor deltagerne under vejledning fra procesteknologstuderende kan fremstille deres egne produkter med insektmel i. Der vil være nogle ”boder” hvor der kontinuert vises film som man bare kan hoppe ind i når man vil. Der vil være en insektcafe, hvor dagens frokost
serveres i form af forskellige små insekttapas, som EAMVs køkkenpersonale har lavet.

- Projektets Forventede Resultater

Vi forventer at få flere mennesker til at spise insekter og tænke mere bæredygtig. vi forventer at mødet på tværs af forsker, iværksættere, studerende og undervisere vil give en synergieffekt. Vi forventer at de studerende får et indblik i at forskning kan formidles i øjenhøjde.

 

- Projektets Forventede Effekt

Vi forventer at deltagerne kommer til at forstå bæredygtig fødevareproduktion, og de udfordringer vi står med fremover, hvis vi skal dække alles proteinbehov. At vise for deltagerne hvordan nye råvarer kan blive en del af vores mad og bidrage til både sensorisk kvalitet og sundhed. Men også samtidig danne base for gode forretningsmodeller.
At deltagerne får leget med insektbaserede råvarer i køkkenet sammen med kokken og de studerende procesteknologer. Det giver målgruppen en oplevelse af at være med til at fremstille et meget specielt produkt og derigennem prøve at smage produktet. At deltagerne på dagen opdateres med den nyeste viden indenfor produktion af nye råvarer til fødevareproduktionen. Herunder både om råvarernes egenskaber, hvordan en moderne fødevareproduktion kan gøres mere bæredygtig, hvordan man kan opbygge og markedsføre et nyt
produkt, så det også kan blive en bæredygtig forretning at producere nye råvarer. At deltagerne får indsigt i og viden om, hvordan man kan opbygge nye forretningsområder og evt. starte helt nye forretningskoncepter på baggrund af fremtidens fødevareproduktion.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter Aalborg Universitet

Crickster
Martin Thomsen
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 50%
- Ekstern 50% | Øvrige eksterne kilder | Forskningens døgn, Styrelsen for forskning og uddannelse
Resultat

Grobund for efterfølgende samarbejde

Begejstringen blandt deltagerne betød også at dagen tilmed gav anledning til de første spæde ideer til nye projekter indenfor insektforskningen blandt de deltagende virksomheder, forskere og vidensinstitutioner – et højaktuelt emne, hvor Danmark er på forkant med udviklingen.

Evaluering

Dagen blev evalueret, alle deltagerne udfyldte et spørgeskema med deres vurdering af dagen/ oplæggene m.m. Desuden blev der lavet en brugerundersøgelse i forhold til det at smage insekter.

 

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Som event og efterfølgende som avisartikler og fagtidsskrifts artikler. Resultatet ad brugerundersøgelse af insekt som menneskeføde og labotorietestene af insektprodukterne blev formidlet efterfølgende til de deltagende virksomheder.

- Resultaternes værdi

Grobund for efterfølgende samarbejde
Begejstringen blandt deltagerne betød også at dagen tilmed gav anledning til de første spæde ideer til nye projekter indenfor insektforskningen blandt de deltagende virksomheder, forskere og vidensinstitutioner - et højaktuelt emne, hvor Danmark er på forkant med udviklingen. Et nyt projektet er igangsat i 2018 som et evidensprojekt.

- Målgruppen
- Publikationer Afholdelse af event
Anden artikel