Knowledge & Technology Transfer of Emerging Materials & Technologies through a Design-Driven Approach

Projekttitel Knowledge & Technology Transfer of Emerging Materials & Technologies through a Design-Driven Approach
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Design | Innovation | Teknologi | Undervisning
Teaser Hvordan kan vi få forskningsbaseret viden om nye materialer og materialeteknologier ind på design- og ingeniøruddannelserne og videre ud i industrien?
Status Igangværende
Ejer  
- Anden Polytekniske Universitet i Milano
- Kontaktperson Mette Bak Andersen
Ph.d.
meba@kea.dk
+39 02 2399 5933
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. januar 2019 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Nye materialer og materialeteknologier er identificeret som nogle af de største potentielle forandringsagenter for industrien. Både i forhold til vækst og til en bæredygtig produktion.
På trods af, at der findes meget relevant forskning og specialiseret viden blandt de videregående uddannelsesinstitutioner og materialecentre, så når det sjældent ud i virksomhederne. Denne situation bliver kaldt ’The European Paradox’. Der er derfor behov for at undersøge hvordan der undervises i nye materialer og materialeteknologier på design og ingeniøruddannelserne med henblik på at de studerende på sigt kan viderebringe viden og kompetencer med sig til industrien.

Målet med projektet er at skabe didaktiske metoder til undervisning af studerende på design og ingeniøruddannelser. Metoder der træner dem i at anvende forskningsbaseret viden om nye materialer og materialeteknologier, så de kan bringe de nødvendige kompetencer ud i industrien.

Projektet er skabt i samarbejde mellem 10 forskellige Europæiske partnere, deriblandt videregående uddannelsesinstitutioner, materialecentre og arbejdsgiver-institutioner for industrien.

Projektet starter januar 2019, løber over 3 år og er finansieret af Erasmus+, key action 2.

- Baggrund og formål

Baggrunden for projektet er at adressere et ‘knowlegde transfer gap’ mellem forskning og industri inden for nye materialer og materialeteknologier.

Formålet er at forsøge at bringe den viden ud i industrien gennem nye undervisningsmetoder på design og ingeniøruddannelserne.

- Aktiviteter og handling
 • Gennemgang af forskning indenfor ‘technology transfer’ og vidensflow fra forskning til industri
 • Indsamling af aktuelle undervisningsmetoder
 • Interview med virksomheder
 • Arbejdsmøder blandt partnere
 • Undervisningsforløb for studerende på Teknik i Material Design Lab
 • 1 uges workshop i Material Design Lab for studerende fra partner universiteterne (20 studerende og tre undervisere)
 • 1 uges workshop (3 forskellige at vælge i mellem) på partneruniversiteterne for 15 udvalgte KEAstuderende og 3 undervisere
 • Udarbejdelse af nye didaktiske metoder til technology transfer
 • Opsamling af alt relevant materiale og artikler i bog
- Projektets Metode
 • Desk research
 • Interview
 • Workshops
 • Test af undervisningsmetoder
- Projektets Forventede Resultater

Overordnet set forventes projektet at resultere i nye didaktiske metoder inden for Emerging Materials and Technologies (EM&Ts).

Da hver af projektets fire deltagende uddannelsesinstitutioner har et specialiseret forskningsområde inden for EM&Ts, vil projektet også bidrage med ny viden til Material Design Lab og resten af KEA. Viden og metoder som konkret kan anvendes i KEAs materialeundervisning. Dette skal sikre at KEAs studerende ikke kun har den nyeste viden indenfor de opkomne og efterspurgte EM&Ts, men også kompetencer til at overføre dette til industrien.

Derudover forventes projektet at resultere i en række konkrete outputs:

 • Transnational public workshop 
 • Learning Mobility workshops
 • Training contents and methods for each EM&T area (electronic version)
 • EM&T Transfer Toolkits (paper publication + samples)
 • Knowledge Transfer Lab (event)
 • Training contents and exercises about entrepreneurship related to the EM&T 
 • Companies Manifesto (electronic version)
 • d.EM&Ts book (electronic version)
 • Certification recommandations (electronic version)  
 • Knowledge transfer Days (events)
 • Final International Conference
 • Cross-field Multiplier Network (online portal)
- Projektets Forventede Effekt
 • På sigt at lukke det eksisterende ‘knowledge gap’ mellem forskning og industri inden for nye materialer og materialeteknologier
 • Forståelse og værktøjer til en bedre kobling mellem teori og praksis
 • Viden om hvordan vi på KEA metodisk sikrer, at vores studerende kan anvende ny viden om materialer og teknologi i praksis når de kommer ud i industrien
Tags design | europæisk | materialer | materialesamling | netværk
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (45)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Mette Bak Andersen
Anke Pasold
Julie Lærke Sejersbøl Kielland
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere KEA | Aalto University | Polytechnical University Milano | Material Connexion, Italy | CIAPE | FAD, Fostering Art and Design | Tecnun University | Barcelona Centre de Disseny | IDC West Sweden AB | ISQ | Aalto University | Politecnico di Milano | Material Connexion, Italy | CIAPE | FAD, Fostering Art and Design | Tecnun University | Barcelona Centre de Disseny | IDC West Sweden AB | ISQ
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 100% | EU kilder | Erasmus+, Key action 2
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter