Hop til indhold

Innovation in collaboration

Projekttitel Innovation in collaboration
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Innovation
Teaser Innovation til opnåelse af vækst via videndeling med de videregående uddannelser
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Lars Christian Kofod

LaKo@easj.dk
50762662
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 02. januar 2014 - 01. juli 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I Roskilde har erhvervsforeningen ErhvervsForumRoskilde (EFR) i 2011 og 2012 samarbejdet på at opbygge et samarbejde mellem erhvervslivet i Roskilde og videregående uddannelser i Roskilde. Det oprindelige fokus har været på samarbejde med RUC i form af projekter. Der har været satset på udarbejdelse af forslag til projekter fra erhvervslivet med assistance fra EFR og overvejende beregnet på udførelse af studerende fra RUC. Projektforslagene er lagt i Projektbasen Roskilde (PBR), der er et IT-system udviklet i 2012af EFR. Systemet kan karakteriseres som en solid prototype, der kræver en del indsigt for at blive betjent tilfredsstillende. PBR er blevet afprøvet i beskeden skala siden indførelsen i oktober 2012 til formidling af projektforslag-

Nærværende projekt er opstået ud fra, at Erhvervsforum Roskilde har behov or at kunne udbedre hjælp til innovationsprojekter (skabe relationer mellem virksomheder og videninstitutioner, RUC, EASJ osv.) Derfor er der et behov for en database med en tilhørende webtilgang Der kan dække dette behov.

- Baggrund og formål

Det traditionelle erhvervsliv, som er rigt repræsenteret i regionen, står i disse år overfor en række udfordringer, herunder behov for innovation til opnåelse af vækst via videndeling med de videregående uddannelser.

Projektet er en del af “Praksisnær innovation”, og det er innovative løsninger, der er i fokus. Ved innovation forstås her løsninger, som bryder med eksisterende paradigmer, organisation og måder at gøre tingene på – ikke kun i relation til den enkelte involverede virksomhed men også i relation til, hvad der er gængs på markedet pt.

Projektet vægter e-workflow løsninger, der gør det lettere for erhvervslivet og de videregående uddannelser at samarbejde på en enkel og effektiv måde. PBRs projektforslag og e-workflows målrettes behovene for effektiv kommunikation og opfølgning på et projekt forslags vej imellem erhvervslivet og de videregående uddannelser lige fra første skitse til og med vellykket gennemførelse af tilbagemelding til erhvervslivet. Foruden innovation vægtes co-creation og videndeling.

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode
  1. Etablering af relationer mellem virksomheder og videninstitutioner.
  2. skabe en database med tilhørende webtilgang
  3. E-workflow løsninger.
- Projektets Forventede Resultater
  1. Løsningerne inspirerer erhvervslivet til selvstændigt at søge inspiration via skabelsen og kommunikation af behov i form af projektforslag.
  2. De studerende på de videregående uddannelser får lettere ved at komme i kontakt med relevante erhvervsvirksomheder til opnåelse af erhvervserfaringer forud for afsluttede uddannelser.
  3. Innovation i samarbejde giver hurtigere videndeling mellem erhvervslivet og de videregående uddannelser, resulterende i bl.a. at erhvervslivet får turbo på innovation og vækst og uddannelsesinstitutionerne får tilført erfaringer, der kan øge de studerendes muligheder for at opnå ansættelse og karrierer i erhvervslivet.
- Projektets Forventede Effekt

Projektets forventede effekt er følgende:

  1. Erhvervslivet skal søge innovative løsninger og videndeling fra de videregående uddannelser.
  2. Da der har været behov for at få oplyst løsningsmuligheder på konkrete problemstillinger af strategisk betydning for deres innovation og vækst, er en forventet effekt derfor at produktet benyttes som en portal til at finde relevante samarbejdspartnere.
Tags erhvervsliv | Samarbejde | teknologi | uddannelsesinstitution | vækst | videndeling
Deltagere
Partnere ErhvervsFORUM Roskilde
Finansiering  
- Intern 40%
- Ekstern 60% | Øvrige ministerier og styrelser mv. | Styrelsen for videregående uddannelser
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer