Frontend webteknologier

Projekttitel Frontend webteknologier
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | Teknologi
Teaser Der er stigende tendens til at webapplikationer laves med stadig større fokus på frontend fremfor backend
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Christian Boesen
Adjunkt
boes@cphbusiness.dk
Ikke udfyldt
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2021 - 30. juni 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der er stigende tendens til at webapplikationer laves med stadig større fokus på frontend. Applikationer der tidligere baserede sig hovedsageligt på serverside genererede html sider med lidt eller ingen funktionalitet der skulle eksekvereres på klientsiden, bliver i stigende grad lavet med en tynd backend og en kraftig frontend
applikation.

Ofte bliver serversiden reduceret til funktionalitet til at persistere data og hente det igen, mens hovedparten af programlogikken lægges på klientsiden i form af javascript.
Denne ændring er sket gradvist over de sidste 10 år og betyder at frontend udvikling i dag er en vigtig kompetence, der involverer programlogik i lige så høj grad som det kræver æstetik og usability.

To væsentlige ting er sket i det forløbende årti, som har stor betydning for hvordan der udvikles webapplikationer og for de færdigheder, der kræves af en moderne frontend-udvikler. Den første ting er at den kraftige forøgelse af javascript, der sendes til browseren har skabt et stigende behov for udviklingsværktøjer, javascript frameworks og biblioteker. Væksten indenfor disse har været voldsom i en grad, hvor det er vanskeligt at følge med og være opdateret på alle de nye trends, selv for fagprofessionelle, der arbejder fuldtid med frontendudvikling. Den anden ting der er sket er at mens kravet til programlogik er steget på klientsiden, så er det faldet på serversiden, med den konsekvens at hele markedet for serverhosting og data storage har ændret sig.

Nye services som, ”Software-as-a-service”, ”Infrastructure-as-a service”, ”Platform-as-a-service” endvidere også ”Coding-as-aservice” har haft en enorm indflydelse på den måde man laver webapplikationer på i dag.

Backend Services og webteknologier
Med den rivende hurtige udvikling på området for webudvikling er der rigtig mange måder at nå til det samme mål: velfungerende, hurtige, interaktive webapplikationer. På backend siden spænder løsningerne fra at hoste egen server med installation og løbende vedligeholdelse af både operativesystem, programmer, backup af data, recovery strategier og meget mere til at købe sig til al funktionalitet og kun bekymre sig om dataformater til konsumering i frontend applikationer (dette er eksempelvis tjenester som Firebase og andre microservices, der tilbyder ”serverless architecture” løsninger. På frontend siden er store javascript frameworks og biblioteker som Angular og React blevet vigtige at kende til. Desuden er der en skov af udviklerværktøjer, buidservere, package management redskaber og testværktøjer, som den moderne udvikler må have kendskab til.

- Baggrund og formål

Da de sidste 10 års udvikling indenfor webteknologier og services har bragt en overvældende mængde af nye muligheder kan det være vanskeligt at skabe et overblik og træffe de bedste valg. Dette gælder for danske firmaer, der gerne vil i gang med eller styrke deres position på dette marked. På Cphbusiness betyder det også at vi har behov for at afdække, hvilke metoder og teknologier, der er de dominerende i de danske virksomheder og hvilke tendenser der sandsynligvis bliver de dominerende i de kommende år.

Projektets mål er derfor i samarbejde med 2 softwareudviklingsvirksomheder at afdække:

  1. Er Danmark med i front i forhold til at benytte de mange muligheder, der ligger i de nye teknologier.
  2. Er det muligt at formulere nogle retningslinjer for webudvikling, der aktuelt udgør ’best practises”
  3. Er der nogle tendenser i forhold til brugen af microservices, der kommer til fundamentalt at ændre den måde vi laver webudvikling (helt fjerner behovet for backend-udviklere)

Projektet skal munde ud i nogle klare og praktiske anbefalinger i forhold til hvor man som virksomhed bør satse på udvikling af medarbejderkvalifikationer.
Desuden skal projektet give Cphbusiness indsigt i hvilke tendenser, der bliver vigtige i den nærmeste fremtid og dermed hvilke services og teknologier, vi bør inddrage i vores undervisning.

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Vi har valgt at lave kvalitative interviews til at undersøge vores problemstilling. Der er udvalgt to store danske virksomheder, der repræsenterer forskellige typer i forhold til webudvikling; en “inhouse”-virksomhed, hvor der hovedsageligt udvikles løsninger til egne produkter, og en “konsulent”-virksomhed, der udvikler løsninger til eksterne kunder. Denne sondring er valgt, for at belyse eventuelle forskelle blandt disse to tilgange til webudvikling.

  • “Inhouseudvikling”:
    • DR har en stor intern udviklingsafdeling, der løbende udvikler nye IT-produkter samtidig med at et stort antal eksisterende produkter vedligeholdes.
  • “Konsulentudvikling”
    • Netcompany er en af Danmarks største udvilkerhuse, der laver løsninger for bådeprivate og offentlige virksomheder.

Alle interviews er foregået via Zoom.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre Danmarks Radio
Netcompany
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport