Fremtidens Markedsføring

Projekttitel Fremtidens Markedsføring
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Problemstillinger, metoder og kompetencer i en markedsføring kontekst i dagens Danmark, og forventninger til udviklingen indenfor de nærmeste 3 år.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Per Gunnar Bergfors
Projektleder, Lektor
pgb@cphbusiness.dk
3615 4573
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2017 - 31. maj 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Vi søger de fremtidige aktiviteter som en virksomhed kan foretage for at fremme afsætningen af en idé, et produkt eller en serviceydelse.

Vi vil identificere og prioritere konkrete markedsdrevne problemstillinger som er drivkræfter for udviklingen i fremtidens markedsføring.

Vi vil opnå konkret viden om måder og metoder der arbejdes med markedsføring i dag, og hvordan man forventer at denne vil udvikle sig indenfor de nærmeste 3 år.

Vi vil søge de informationer og den viden som findes i krydsfeltet mellem virksomhedernes markedsbearbejdning, kundernes oplevelse af udbud/efterspørgsel og de kompetencer og ressourcer virksomhederne har for at udnytte krydsfeltet.

Vores synsfelt vil være SMV virksomhedernes og vi vil basere vores dataindsamling på virksomhedernes perception af deres kunder/markeder/konkurrenter.

Vi vil perspektivere den skabte viden ved at syntetisere:

Hvilke markedsførings kompetencer savner erhvervene for at kunne forbedre/bevare konkurrencekraften i det mere og mere digitale marked?

Hvilke tiltag skal til for at virksomhedernes udfordringer bliver imødekommet?

Hvordan sikrer vi at virksomhedernes værdiskabelsen i forhold til markedet drives af markedsførings kompetencer og indsigter?

- Baggrund og formål

Projektet arbejder videre med de konklusioner som pilotprojektet af samme navn har frembragt.

Foreløbige konklusioner:

De 5 videns domæner som var vores tese, er relevante, dog ikke alle samtidigt

 1. Kunde-, marked- og forretningsforståelse
 2. Digitalisering af produkter og serviceydelser
 3. Brug, opsamling og tolkning af data
 4. Brug af og integration af teknologi
 5. Design af såvel grænseflader, kommunikation samt beslutnings systemer.

Relevans afhænger af såvel virksomhedens modenhed, placering på markedet, markedets modenhed samt kompetencer blandt medarbejderne.

Der er to principielle tilgange til de kompetencer de studerende forventes at have: De skal kunne håndtere de værktøj og metoder som bruges – særligt i den digitale markedsføring, eller de skal have en aflæringsforståelse der gør at de effektivt kan sætte sig ind i de værktøj som virksomheden bruger og forstå den forretningsmæssige værdi af disse i forhold til kunde/markeds aktiviteter.

Pilotprojektets interview fortæller foreløbigt at udfordringer for at kunne eksekvere markedsføring afhængig af holdning og indsigter omkring:

 • Forretningsforståelse
 • Kundeforståelse
 • Service design
 • Værdiskabelsen
 • Mindsettet
 • Sammenhængskraft fra silo til organisation
 • Teknologi/IT/digitalisering i forhold til ovenstående

Se i øvrigt Bilag 3 som er et tolket sammendrag af gennemførte interviews pr. april 2017 i pilotprojektet. Pilotprojektet vil afsluttes ved udgangen af Juni 2017, og endelig konklusion vil udarbejdes.

 

Formål:

At give et billede af hvordan virksomheder arbejder med markedsføring i form af:

 • Værdiskabelse med kunden i fokus
 • Produktstrategier
 • Serviceydelser og oplevelser
 • Brands og branding
 • Prisstrategier
 • Distribution
 • Segmentering, målgruppe og positionering
 • Kommunikationsstrategi
 • Information, kommunikation, dialog strategier
 • Online/offline markedsføring
 • Digitalisering
 • Værdiskabelse

 

Digitalisering og det som den medfører vil være et gennemgående tema, og kommer til udtryk på forskellige former – individualisering, globalisering, communities, co-production etc.

 

Formålet er dels at afdække hvad man gør og dels forstå hvad man forventer at gøre:

 • Markedsførings strategien
 • Hvordan vi samler information fra markedet?
 • Hvordan vi bearbejder/samskaber med kunderne?
 • Hvordan vi skaber mærke værdi?
 • Hvordan vi vil møde kunderne?
 • Hvordan vi vil distribuere produkterne?
 • Hvor kommer væksten fra?
 • Segment/Målgruppe
 • Parameter miks?
- Aktiviteter og handling

Projekter har som minimum fire faser

 

 1. Opstart – efterårs semester start 2017
 2. Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæleSamarbejde med CBS – Big Data Analytics – Department of IT Management –
  •  august 2017 Samarbejdsaftale præsenteres overfor styregruppen
  • august 2017 Undersøgelse af praktikvirksomheders forventninger til fremtidens markedsføring og tilfredshed med nuværende kompetence niveau
  • september/oktober 2017 Præsentation af praktik undersøgelsen til styregruppen
  • oktober 2017 Jobannoncer – hvad er kritisk og hvad efterspørger virksomheder indenfor salg- og markedsførings området
  • december 2017 Præsentation af jobannonce resultat til styregruppen
  • december 2017. Samarbejdsaftaler med virksomheder – løbende
 3.  Afslutning. Seminar/workshop overfor erhvervslivet med såvel praktikrapport, jobannonce analyse, samt eksterne gæster (deltagere fra interview/samarbejde) – forår 2018. Anbefalinger til fremtidig uddannelses forløb for salg og markedsføring – December 2017. Erhvervslivets brug af analysen om job markedet. Udvikle og bruge samarbejdsaftaler med virksomheder. Etablere tværfaglig praktikforløb.
 4. Evaluering – feedback fra seminar, løbende dialog med samarbejdsvirksomheder, opfattelsen af cphbusiness i form af opdateret positionerings analyse.
- Projektets Metode

Vi arbejder ud fra en analytisk deduktiv fremgangsmåde, hvor den eksisterende erfaring og praksis danner basis for opstilling af hypoteser og antagelser, som efterfølgende evidens verificeres via dataindsamling.

Vi arbejder i udpræget grad med triangulering ved samtidig bearbejdning af kendte ”praktik” virksomheder, branche/interesse organisationer, enkelte elitære personer, elitære virksomheder samt uddannelses og forsknings institutioner.

Undersøgelsesdesignet kan beskrives som:

Afsøgning af tendenser ved hjælp af ekspert interviews, afdækning af litteratur, investeringer i branchen, toneangivende trendsættere der har vist interesse for udvikling af arbejdsfeltet markedsføring.

Vi vil foretage diskursanalyser af de indsamlede interview og andre kvalitative data. Kriterierne i denne vil være: En bestemt måde at forstå verden på : marketing konceptet; begrebs dannelsen: hvordan vi bruger sproget i kommunikation mellem mennesker/aktører; brug: hvad der udtrykkes på særlige måder.

- Projektets Forventede Resultater

Konkrete slutprodukter

 1. Projektrapport med markedsførings inspiration
 2. Værktøj og metode tilgange til virksomheders markedsføring
 3. Brug af og holdning til fremtidens markedsføring blandt praktikvirksomheder i form af en analyse rapport
 4. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft i form af analyse af stillingsannoncer på nettet i form af ½ årlig digital rapport
 5. Samarbejdsaftale omkring aktivt skabelse af gensidig resultat og viden. Sigter efter ca. 30 virksomheder

Konkrete resultater

 1. Kvalitet og relevans i arbejdet med markedsføring i praksis øges. Erhvervenes oplevelse af leverede løsninger forbedres.
 2. Værdiskabelse med kunden i fokus
 3. cphbusiness vil holde fingeren på pulsen på jobmarkedet, og løbende kunne afdække tendenser indenfor salg og markedsføring. Rapporten vil dels give indsigt i organisationen, dels kunne profilere cphbusiness overfor erhvervslivet samt studerende. Vil også kunne udvides til andre fagområder.
 4. De udvalgte virksomheder vil opleve en stor grad af co-produktion og direkte problemløsning på markedsførings udfordringer.

Konkrete resultater – kommunikation

 1. Seminar for erhvervene
  1. Værdiskabelse
  2. Værktøj inspiration
  3. Samarbejder
  4. Markedsførings inspiration
 2. Lancering af rapportens resultater på seminar
 3. Fortælle hvad de enkelte virksomheder har oplevet/fået løst
- Projektets Forventede Effekt

Udbytte vil være effekten af de konkrete produkter nævnt ovenfor.

 • Værdiskabelse med kunden i fokus
 • Produktstrategier
 • Serviceydelser og oplevelser
 • Brands og branding
 • Prisstrategier
 • Distribution
 • Segmentering, målgruppe og positionering
 • Kommunikationsstrategi
 • Online/offline markedsføring
 • Digitalisering
 • Værdiskabelse

Evaluering vil være i hvilken grad de virksomheder der indgås samarbejde med rent faktisk oplever at problemerne løses.

At samarbejdsvirksomhederne selv kontakter cphbusiness for nye projekter.

 

Vi skulle gerne sikre at alle virksomheder i løbet af et semester har min. en aktivitet med cphbusiness.

Tags
Deltagere
Partnere CBS | IBM | Danske Medier | Dansk Markedsføring
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport