Fremtidens Maritime Håndværker

Projekttitel Fremtidens Maritime Håndværker
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Innovation
Teaser Udvikling af et maritimt fagligt miljø og uddannelse af flere kompetente faglærte til Danmarks maritime virksomheder.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Jørgen Gorm Hansen
Lektor
jogh@kea.dk
51157371
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2015 - 31. august 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Flere faglærte til det blå Danmark

Fremtidens Maritime Håndværker er sat i søen for at uddanne flere kompetente faglærte til Danmarks maritime virksomheder. Vi lever i en tid, hvor efterspørgslen på dygtige faglærte med den nyeste viden i bagagen er kæmpe stor. Samtidig går en masse tekniske medarbejdere i den maritime sektor på pension i disse år. Projektet indeholder tre udviklingsspor, som alle har det til fælles, at de skal fremme de maritime uddannelseskompetencer. Projektet er rammesat af MDC (Maritime Development Center) og støttet af den sociale fond.

Maritime kompetencer

KEA bidrager med projektet til at efter- og videreuddanne faglærte indenfor den maritime sektor. Udover videre- og efteruddannelse på KEA skal Fremtidens Maritime Håndværker også udvikle et større maritimt fokus på erhvervsskolerne TEC og KTS i hovedstaden, som uddanner komende studerende til KEA. For at øge de maritime kompetencer hos de erhvervsskolestuderende, skal de 18 mio. støttekroner blandt andet bruges til at sikre flere maritime vinkler på allerede eksisterende erhvervsuddannelser.

Ud over fokus på at gøre erhvervsuddannelserne mere maritime skal Fremtidens Maritime Håndværker også oplyse og fortælle folkeskoleelever, som ellers overvejer gymnasiale uddannelser, om de mange maritime muligheder på erhvervsuddannelserne og dermed skabe en interesse for erhvervet.

 

 

- Baggrund og formål

Baggrund

Den maritime sektor er i voldsom vækst. Den udgør i dag 25 procent af Danmarks eksport og beskæftiger 115.000 mennesker. De faglærte udgør omkring 40 procent af alle ansatte i den maritime sektor, og det er især smede, elektrikere, industriteknikere og uddannede inden for automation, der vil blive efterspurgt i fremtidens Blå Danmark. Det gennemgående træk i branchen er et stigende kompetencebehov særligt for erhvervsuddannede. Her er det oplagt, at KEA leverer de fornødne videre- og efteruddannelser indenfor bl.a. installatør, IT teknolog og automationsområdet.

Formål

At opnå:

 • Vidensudveksling omkring den maritime branche mellem undervisere fra både erhvervsskoleniveau og professionsbachelorniveau, som skal understøtte opbyggelsen af et maritimt fagligt miljø på KEAs Tekniske programområde.
 • Udvikling af undervisernes faglige kompetencer.
 • Opbygning af et stærkt netværk til det Blå Danmark (Det Blå Danmark består af rederier og shippingvirksomheder og en lang række virksomheder, hvis aktiviteter er udsprunget af international og dansk skibsfart).
- Aktiviteter og handling

I projektet vil KEA blandt andet arbejde tæt sammen med erhvervsskolerne om maritimt tonede uddannelsesforløb og talentudvikling.

Den del af projektet, som KEA deltager aktivt i kan opdeles i følgende områder:

 • Udvikling af nye uddannelsesforløb.
 • Kompetenceudvikling af undervisere på de tekniske skoler via undervisernetværk mellem institutioner.
 • Talentudviklingsspor på erhvervsuddannelserne, hvor KEA med undervisning/undervisningsmateriale på akademiniveau.
 • Tværfaglige innovationsforløb på tværs af fx erhvervsuddannelser, maskinmesterskoler, SIMAC og KEA, bl.a. i regi af KEAweek.
 • Kapacitetsopbygning af vidensmiljøet og facilitere videnstransfer med maritime virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer.
- Projektets Metode

Projekt Fremtidens Maritime Håndværker har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet en analyse af den maritime industri.

Analysens formål er:

 1. At give indblik i, hvem de maritime virksomheder er, hvilke typer af faglærte virksomhederne bruger, samt hvorvidt virksomhederne oplever, at disse medarbejdere er svære at rekruttere
 2. At belyse, hvorvidt der i dag er specielle behov for kompetencer hos de faglærte, der ikke bliver undervist i
 3. At afdække praktikpladssituationen hos de maritime virksomheder

Analysen skal betragtes som en form for baselinemåling for projektet, der beskriver den aktuelle situation i den maritime industri og giver nogle pejlinger på aktuelle trends og udviklingstendenser, som kan bruges i projektet fremadrettet.

Læs analysen her

- Projektets Forventede Resultater

Der skal udvikles en fast ramme, hvor underviserne på tværs af institutioner mødes i forhold til at udvikle projekter inden for det maritime område

Projektet forventes også at resulterer i udviklingen af et maritimt valgfag primært til El-installatør, Produktionsteknolog og Automation, samt eventuel efteruddannelse.

- Projektets Forventede Effekt
 • Øget optaget fra de tekniske uddannelser fra TEC og NEXT med 5 %. Optaget bliver monitoreret via Kvalitet gennem det studieadministrative system EASY
 • Projektet evalueres af en ekstern konsulent på vegne af MDC med midler fra projektet, og TEKNIK afrapporterer blandt andet via den årlige kvalitetsrapport samt udviklingskontrakten jf. projekter.
Tags Erhvervsuddannelser | Faglærte | Håndværker | Maritim | maritime virksomheder | Videreuddannelse
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Centermedarbejdere
2 medarbejdere

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Jørgen Gorm Hansen
Tue Hylby Lindqvist

Undervisere
3 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre Region Hovedstaden
Brancheforeningen Danske Maritime
Partnere TEC | NEXT – Uddannelse København | SIMAC | KEA
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Website/blog
Anden artikel
Rapport