Fremtidens bilkøbere

Hvem er de, hvad vil de og hvordan vil de købe bil?

I takt med at den teknologiske udvikling accelerer, eksponeres forbrugerne for nye løsninger og muligheder som påvirker hvordan vi hvordan vi agerer ved køb af produkter. Penetrationen af nye teknologiske løsninger for kommunikation og informationsbehandling sker hurtigere og mere radikalt blandt yngre forbrugere og påvirker derfor i stor grad beslutningsprocessen ved køb af produkter.

Imidlertid er det begrænset hvad der eksisterer af up-to-date forskning af unge og kommende forbrugeres beslutningsproces ved køb af bil, herunder hvordan teknologiske muligheder og løsninger påvirker unge forbrugeres bilkøb. Det står derfor uvist hvordan og i hvilken grad kommende bilkøbere adskiller sig fra eksisterende bilkøbere, og hvilke udfordringer det giver for bilbranchen.

Projektet undersøger i samarbejde med bilbranchen hvordan unges købsadfærd kan beskrives, og hvilken indflydelse har dette på deres køb af bil. Projektets afsæt har været, at en central del af den viden som søges, findes i de unges holdninger og opfattelser relateret til køb af bil, og det er derfor nødvendigt som researcher at indgå i dialog med respondenterne hvor egne tolkninger er relevante og nødvendige for at skabe en reel forståelse af problemområdet.

Det forventes at projektets resultater giver indsigt og forståelse af unge forbrugeres beslutningsproces ved køb af bil, og dermed give bilforhandlere og andre aktører inden for bilbranchen muligheder for at tilpasse markedsføring og salgsaktiviteter mod unge forbrugeres forventninger og præferencer.

Vælg et tema eller søg efter projekter