Hop til indhold

Fra manuel proces til Digital Twin

Projekttitel Fra manuel proces til Digital Twin
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Teknik | Teknologi
Teaser Er det muligt at skabe en digital platform med udgangspunkt i en menneskelig handling i en montagelinjeproces?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Henning Rosqvist
Adjunkt
hero@zealand.dk
50262650
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. marts 2022 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé
 • Hvilket udgangspunkt har projektet i eksisterende viden og forskning:

Digital Twin:

En digital tvilling er en virtuel repræsentation, der fungerer som det realtids digitale modstykke til et fysisk objekt eller en proces, dvs. som udgangspunkt maskiner og meget ofte Robotløsninger. Denne videnskabelige tilgang er udviklet tilbage i 2002, i 2010 blev Digital Twin anvendt af NASA. Digital Twin fra 2010 og frem til i dag er viden bred fx findes artikler under ScienceDirect.

Dette projekt handler om at afdække en Digital Twin med udgangspunkt i en manuel proces.

Dvs. at generelt estimeres manuelle procestider gennem erfaring eller sammenlignelige processer og skøn.

 

 • Forskningsspørgsmål og evt. undersøgelsesspørgsmål:

Hypotese:

Manuelle tidsstudier og skøn til estimering af Opstilling og Cyklustider kan erstattes af en Digital Twin

- Baggrund og formål
 • Projektets relevans for akademiets strategier:

Ny viden.

 • Hvordan projektet understøtter viden behov og videngrundlaget i uddannelsesudbuddene:

Kan bidrage til udvikling af undervisning inden for Produktionsteknik.

 • Hvordan projektet skaber værdi for erhvervene:

Bidrage til belysning af om erhvervet mangler eller kan se potentiale i udvikling af software, som kan understøtte manuelle kostberegninger via Digital Twin.

Bidrage til at belyse hvor tæt der kan kommes på en manuel proces digitalt.

Bidrage til at vurdere nødvendigheden af manuelle Digital Twin for at fremme Industri 4.0

- Aktiviteter og handling
 • Projektplanlægning

01-03-2022 til 23-12-2022. Planlægges ud fra Grundbogen i projektledelse.

 • Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle

marts – juli :afklaring omkring nuværende forskning og metoder for Digital Twin.

juli – nov : indsamling og test af data.

 • Afslutning

Dec- Working paper.

 • Evaluering

Præsentation for kollega og studerende på Produktionsteknologuddannelsen.

- Projektets Metode

Research ”Litteratur Review”

Simulering gennem tidsstudie og softwareprogram

Teorien omsættes under området produktion i SMV`er.

Dvs. fokus holdes på assembly-line inden for produktionsvirksomheder.

- Projektets Forventede Resultater

Forventede resultater:

 • Afklaring på om hypotese er sand.
 • Afklaring på om der er faldgrube forbundet med Digital Twin i en manuel kontekst, dvs. en ikke robot eller maskine tilgang som beskrevet.
 • Working paper.
 • Om muligt en simulering af manuel Digital Twin. Dvs. en simulering som i et test set up vil kunne simulere den manuelle proces i et digital medie fx CAD program.
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Henrik Folker Lund
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat

Et working paper: “Dobot_MG400_i en dansk kontekst – Minirobot i dansk industri

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Workingpaper
Workingpaper