Hop til indhold

Vind tid og spar på miljøet

Projekttitel Vind tid og spar på miljøet
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Miljø | Teknik
Teaser Udvikling af et nyt og hygiejnisk veldokumenteret rengøringskoncept til virksomheder inden for fødevaresektoren gennem optimering af rengøringsprocessen
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Birgitte Sterup Hansen
Lektor, cand. brom
biha@zealand.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2016 - 01. november 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I samarbejde med EASJ Roskilde vil FoodSafe udvikle en metode, der sparer både vand, kemikalier og produktionstid – uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

Metoden er baseret på de to parters mangeårige erfaring med fødevaresikkerhed, kemi, mikrobiologi og rengøring, og erhvervsakademiet, EASJ, bidrager også med viden om blandt andet at lave projektansøgninger og gennemføre projekter.

Undervisere fra EASJ Roskilde får en nøglerolle i projektet, da de skal være med til at afprøve effekten af de nye metoder i praksis i en virksomhed, hvor FoodSafe til dagligt gør rent.

- Baggrund og formål

FoodSafe, der har specialiseret sig fødevaresikkerhed og rengøringsservice inden for levnedsmiddelindustrien, er gået i gang med at udvikle en ny rengøringsmetode til branchen.

EASJ-Roskilde har en stor viden om alle aspekter inden for fødevareproduktion, -sikkerhed og –kontrol samt mikrobiologi er meget vigtige i forhold til projektets gennemførelse. Projektet har stor sammenhæng med både proces-, fødevare og ernæringsteknolog samt laborantuddannelsen.

Formålet med projektet er at undersøge, om den nye rengøringsmetode er lige så effektiv som den metode, der hidtil er anvendt.

Hvis metoden er lige så effektiv kan det betyde, at fødevarevirksomhederne kan genererer mere produktionstid, fordi rengøring og desinfektion går hurtigere.

Den nye metode kan også indvirke positivt på vandforbrug, strømforbrug og forbrug af rengøringsmidler.

Projektet mellem FoodSafe og EASJ Roskilde løber frem til slutningen af 2017. Det har fået en InnoBooster-bevilling fra Innovationsfonden.

- Aktiviteter og handling
  1. Indsamle ny viden om forbrug af tid, vand, energi, rengørings- og desinfektionsmidler før og efter implementering af metoden.
  2. Udvælgelse af fødevareforarbejdningsvirksomhed til afprøvning af rengøringskonceptet i produktionen.
  3. Udvælgelse af områder i produktionen med størst udfordring mht. produktionsmæssig belastning og kontaminering (kontakt, type udstyr, hygiejnisk design m.m.).
  4. Ny viden om hvilke hygiejnetests, der er mest velegnede ifm. afprøvning og validering af rengøringskonceptet.
  5. Ny viden om effekten af anvendte rengørings- og desinfektionsmidler og metoder
  6. Validering af rengøringskonceptet.
- Projektets Metode

Vurdering af, om det er hensigtsmæssigt og fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt at implementere en mere miljøvenlig og hurtigere rengøringsmetode i fødevareindustrien.

Analyse og vurdering af rengøringskvaliteten ved to forskellige rengøringsmetoder, for at undersøge om den ”nye metode” giver den ønskede rengøringsstandard.

Indsamling af data foretages på et kyllingeslagteri. Der foretages også test forsøg i laboratoriet på EASJ-Roskilde.

- Projektets Forventede Resultater

Når rengøringsprogrammet er færdigudviklet og gennemtestet forventes det, at den nye rengøringsmetode kan benyttes vidt i andre brancher, hvor rengøring og desinfektion er lige så vitalt som i fødevareindustrien.

Samtidig vil den viden, der kommer tilbage til uddannelserne, blive stillet til rådighed for erhvervslivet.

- Projektets Forventede Effekt

FoodSafe og EASJs fælles projekt kan være til stor gavn for fødevareindustrien og erhvervslivet. Et klart mål med den nye rengøringsmetode er, at fødevarevirksomhederne genererer mere produktionstid. Det vil ske som resultat af, at rengøring og desinfektion går hurtigere. Hvis alt går vel, vil det samtidig have en positiv indvirkning på vandforbrug, strømforbrug og forbrug af rengøringsmidler. Gennem det nye rengøringsprogram kan der både spares på tids- og vandforbrug samt anvendelse af rengøringsmidler. Projektet vil samtidig øge vidensniveauet bredt i rengøringsbranchen og på uddannelserne på rengørings- og hygiejne området.

Tags fødevare | produktudvikling | rengøring | udvikling
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
  • - Procesteknolog (ernæring, fødevare og procesteknologi) (40)
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Mette Nielsen
Ulla Uebel
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Foodsafe | HKScan
Finansiering  
- Intern 75%
- Ekstern 25% | Danske private kilder | Innovationsfonden
Resultat

Da HKScan udvidede produktionstiden kort efter projektets start, er resultaterne fra rengøringskontrollen ikke direkte sammenlignelige med de tidligere resultater.
Ved sammenligning af ca. 1000 mikrobiologiske svaberanalyse resultater fra HKScan i perioden 2015-2017, er der en tendens til, at hygiejneniveauet ikke er helt på samme høje niveau som før projektperioden. Ændringen i hygiejneniveauet kan ikke med sikkerhed tilskrives produktionsomlægningen og/eller ændring i rengøringsprocedurerne, men hygiejneniveauet har hele tiden været fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt. HKScan har efter projektperioden ændret produktionstiden til den tidligere.

De to rengøringskontrolmetoder, ATP og kimtal (mikrobiologisk svabermetode), der indgik i projektet, er ikke direkte sammenlignelige. Resultaterne i forbindelse med overgangen til anvendelse af ATP som rengøringskontrolmetode, viser som forventet, at ATP-metoden ikke i samme grad registrerer ændringer i antallet af mikroorganismer. Med HKScan’s grænseværdier for de to metoder viser den mikrobiologisk svabermetode hyppigere overskridelser end ATP-metoden.

I HKScans testede produktionslokaler giver den nye rengøringsprocedure en besparelse på:
Ca. 40 % af aktivt klor
Ca. 17 % i vandforbrug
Ca. 9 % i rengøringstid
Ca. 5 % rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel

Der er en energibesparelse forårsaget af det mindre vandforbrug, men der er ingen konkrete resultater for dette.
Det har ikke været muligt at konkludere, om den nye rengøringsmetode har haft indflydelse på hygiejneniveauet. Det skyldes, at HKScan ved projektstart udvidede produktionstiden før rengøring. Derfor kunne vi ikke direkte sammenligne de mikrobiologiske resultater ved den tidligere og den nye metode.

Ændringen i hygiejneniveauet kan således ikke med sikkerhed tilskrives ændring i rengøringsprocedurerne og/eller produktionsomlægningen, men hygiejneniveauet har hele tiden været fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Evaluering

Der er afholdt flere evaluerings møder med FoodSafe og HKScan og vi har udarbejdet afslutningsrapporten efterfølgende.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Indsendt afslutningsrapport til innovationsfonden.
På 2 seminar: Force i Vejen d. 13/6-2018 med ca. 30 deltagere fra virksomheder og seminar hos Hygiejnefokus d. 30/8-2018 med ca. 25 deltagere fra virksomheder.
Desuden anvendes resultaterne i undervisningen på FEP og AU i hygiejne og rengøringsteknik.
Efter ønske fra HKScan, har vi oversat rapporten til engelsk og de har sendt til den finske hovedafdeling af HKScan, da de også er meget interesserede i projektet.

- Resultaternes værdi

FoodSafe har fået mange henvendelser om projektet. HKScan har udbredt det til deres finske afdeling, EASJ har fået større kontaktnetværk og synlighed hos mange virksomheder, både fødevare og andre.
Vi har fået nogle rigtig gode, praksisnære eksempler og billedmateriale, som vi bruger i vores undervisning.
Vi har også ifm. projektet fået foræret et professionelt skumrengøringsanlæg inkl. rengøringskemikalier, som er installeret i vores pilot i Roskilde og anvendes ifm. undervisningen af studerende og kursister.

- Målgruppen Virksomheder indenfor fødevare- og medicinalområdet, samt andre der har stor fokus på hygiejne og studerende på EASJ
- Publikationer Website/blog
Rapport