FooBot

Projekttitel FooBot
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema IT | Miljø
Teaser Måling af indendørs luftkvalitet i private hjem - nu en praktisk mulighed?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Margrethe Børsting
Udviklings- og Videncenterchef
meb@eamv.dk
29693715
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2016 - 31. december 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Måling af indendørsklima har fundet sted i mange år i virksomheder. Imidlertid er der ikke sket den store udvikling mht. måling af indendørsluftkvalitet i både virksomheder og private hjem – især ikke systematiske målinger over længere tid mangler.

Professor Allan Gross fra BTECH/AU har planer om et projekt vedrørende indsamling og analyse af længere tidserier (6 mdr – 1 år) af data vedrørende indendørsklima og indendørsluftkvalitet i private hjem. Imidlertid er der nogle praktiske forhold, som kan stå i vejen for dette projekt. Dels er det måleudstyr, som kendes i dag, ikke specielt velegnet til at stå fremme i længere tid i private hjem, og dels står det ikke klart om anvendelse af nyere devices kan indsamle dataene med den fornødne præcision.

EAMV har fundet frem til et produkt, FooBot, som er i stand til at opsamle data vedrørende indendørsklima (CO2, CO, temperatur og luftfugtighed) og visse indendørsluftkvalitets parametre (VOC og PM2.5). Produktet ligger prismæssigt på et niveau, som økonomisk muliggør samtidig indsamling af data fra mange enheder. Imidlertid er det endnu ikke klart, om kvaliteten af de målinger, som denne device kan foretage, er tilstrækkelig god. Herudover er der en udfordring med at få adgang til de indsamlede data. Umiddelbart er de kun tilgængelige via en mobilApp, som viser dataene grafisk. Dataene ligger på en website, som iflg. producenten kan tilgås programmatisk, og som returner data i JSON-format.

Et eksemplar af FooBot’en er indkøbt, og har været testinstalleret i flere private hjem. Den fungerer ved hjælp af tilslutning til hjemmets trådløse netværk. Det er bekræftet, at den tilhørende app virker efter hensigten, dvs. viser data grafisk.

Ifølge producenten findes der et API, der kan tilgå dataene på en webserver. Dette API er dog ikke umiddelbart anvendeligt med mindre man er programmør.

Projektet vil omhandle:

  1. Udvikling af software, som muliggør aflæsning af data fra FooBot’en (kald til en REST-server, passende formattering og lagring af resultatet m.m.) alt sammen til brug for en kontrolmåling, som skal afdække om FooBot’en kan måle det ønskede med en tilstrækkelig kvalitet
  2. Denne kontrolmåling tænkes foretaget hos NN, som har adgang til måleudstyr, som benyttes i forbindelse med klimamålinger i virksomheder.
  3. Hvis FooBot’en “godkendes” på basis af kontrolmålingen ønskes en videreudvikling af 1) med yderligere funktionalitet og brugergrænseflade, så det bliver muligt at bruge FooBot’en til at indsamle længere tidsserier af indeklima og luftkvalitets oplysninger. Da softwaren skal bruges i forbindelse med et projekt om at indsamle data om klima og luftkvalitet i private hjem, er det vigtigt at den nødvendig software kan betjenes af alle implicerede.

 

- Baggrund og formål

EAMV har fundet frem til et produkt, FooBot, som er i stand til at opsamle data vedrørende indendørsklima (CO2, CO, temperatur og luftfugtighed) og visse indendørsluftkvalitets parametre (VOC og PM2.5). Produktet ligger prismæssigt på et niveau, som økonomisk muliggør samtidig indsamling af data fra mange enheder. Imidlertid er det endnu ikke klart, om kvaliteten af de målinger, som denne device kan foretage, er tilstrækkelig god. Herudover er der en udfordring med at få adgang til de indsamlede data. Umiddelbart er de kun tilgængelige via en mobilApp, som viser dataene grafisk. Dataene ligger på en website, som iflg. producenten kan tilgås programmatisk, og som returner data i JSON-format.

Et eksemplar af FooBot’en er indkøbt, og har været testinstalleret i flere private hjem. Den fungerer ved hjælp af tilslutning til hjemmets trådløse netværk. Det er bekræftet, at den tilhørende app virker efter hensigten, dvs. viser data grafisk.
Ifølge producenten findes der et API, der kan tilgå dataene på en webserver. Dette API er dog ikke umiddelbart anvendeligt med mindre man er programmør.

Projektet vil omhandle:

1. Udvikling af software, som muliggør aflæsning af data fra FooBot’en (kald til en REST-server, passende formattering og lagring af resultatet m.m.) alt sammen til brug for en kontrolmåling, som skal afdække om FooBot’en kan måle det ønskede med en tilstrækkelig kvalitet
2. Denne kontrolmåling tænkes foretaget hos NN, som har adgang til måleudstyr, som benyttes i forbindelse med klimamålinger i virksomheder.
3. Hvis FooBot’en “godkendes” på basis af kontrolmålingen ønskes en videreudvikling af 1) med yderligere funktionalitet og brugergrænseflade, så det bliver muligt at bruge FooBot’en til at indsamle længere tidsserier af indeklima og luftkvalitets oplysninger. Da softwaren skal bruges i forbindelse med et projekt om at indsamle data om klima og luftkvalitet i private hjem, er det vigtigt at den nødvendig software kan betjenes af alle implicerede.

- Aktiviteter og handling

Tidsplan

Januar – juni 2016

Udvikling af software, som muliggør aflæsning af data fra FooBot’en (kald til en REST-server, passende formatering og lagring af resultatet m.m.

Juli – september 2016

Kvalitetskontrolmåling af FooBot’en

September-december 2016

Videreudvikling af med yderligere funktionalitet og brugergrænseflade, så det bliver muligt at bruge FooBot’en til at indsamle længere tidsserier af indendørsklima- og indendørsluftkvalitetsoplysninger.

 

Milepæle og leveringer

Januar 2016

Projektstart

Juni 2016

Aflevering, demonstration og godkendelse af software, som muliggør aflæsning af data fra FooBot’en (kald til en REST-server, passende formatering og lagring af resultatet m.m.)

August 2016

Udvikling af scenarier til kvalitetskontrol af FooBot’en.

August – september 2016

Kvalitetskontrolmålinger af FooBot’en ud fra de udviklede scenarier.

August 2016

Beslutning om fortsættelse/ændring af projektet på basis af kvalitetskontrolmålingen

December 2016

Aflevering, demonstration og godkendelse af den videreudviklede version med yderligere funktionalitet og brugergrænseflade, så det bliver muligt at bruge FooBot’en til at indsamle længere tidsserier af indendørsklima- og indendørsluftkvalitetsoplysninger.

- Projektets Metode

Som ovenfor nævnt udføres projektet i samarbejde med professor Allan Groos fra Århus Universitet. Det er Århus Universitet som står for den videnskabelige metode mht. dataindsamling og analyse af indeklimadata. EAMV’s del af projektet omhandler konstruktion og udvikling af software til opsamling og videreformidling af måledata. Her bruges bl.a. metoder kendt fra eksperimentel systemudvikling.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt

Effekter

Kapacitetsopbygning

Projektet vil bidrage til udvikling af den faglige viden i DMU-teamet gennem arbejde med programmering i relation til et forskningsprojekt. Desuden vil projektet bidrage til at udvikle teamets samarbejdskompetencer med et forskningsmiljø, og herigennem evt. bane vejen for andre samarbejdsprojekter.

Desuden vil det sætte Institut for forretningsudvikling og teknologi ved Århus Universitet (BTECH\AU) i Herning i stand til at gennemføre dataindsamling af indendørsklima og indendørsluftkvalitet i det ovennævnte projekt i private hjem.

 

Vidensskabende proces

EAMV/DMU-teamet har ikke tidligere arbejdet med programmering i videnskabelig sammenhæng. Derfor er der tale om skabelse af ny, anvendelsesorienteret viden set fra DMU-teamets synspunkt.

Vidensomsætning

Hvis projektet lykkes, kan det bidrage til, at måling af indendørsklima og indendørsluftkvalitet i private hjem bliver lettere tilgængelig, og dermed mere udbredt.

Tags #IT | InternetOfThings | IoT | miljø | udvikling
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Knud Erik Rasmussen

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
Anders W.R. Petersen
Flemming K. Jensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Århus Universitet
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter