Energiteknisk bæredygtighedsoptimering – Andenplads i konkurrencen om “Årets forskningsprojekt 2019”

Projekttitel Energiteknisk bæredygtighedsoptimering – Andenplads i konkurrencen om “Årets forskningsprojekt 2019”
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Byg | IT | Miljø | Teknik
Teaser Reduktion af bygningers energiforbrug og udledning af CO2 og andre miljøbelastende stoffer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Jens- Eduard Schønfeldt
Lektor
jes@easv.dk
41775779
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 02. januar 2015 - 30. august 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Den overordnede målsætning med Energiteknisk bæredygtighedsoptimering (EBO) er at generere ny viden, som kan føre til nye energitekniske og bæredygtige innovationer i byggeriet.

Det forventes at den nye viden både bidrager med at reducere bygningers energiforbrug og deraf følgende udledning af CO2 og andre miljøbelastende stoffer, samt øger antallet af vækstvirksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

I projektet samarbejder studerende, undervisere og forskere med byggematerialeproducenter.

Projektet har indtil videre udviklet sig til at indeholde 18 delprojekter – eksempelvis:

Guarded Hotbox

Projektets mål er at generere ny viden om bygningers varmetab ved at udføre praktiske målinger i en såkaldt guarded hot box.

 

 

Dagslysfaktor

Projektets mål er at generere ny viden om beregningsmetoder for dagslysfaktorer.

Dampdifussion

Projektets mål er at generere ny viden om byggematerialernes fugttekniske egenskaber.

Relaxationsmetoden

Projektets mål er at generere ny viden om beregning af 2-dimensionelle varmestrømme i Excel.

Lydmålinger

Projektets mål er at generere ny viden om lydreduktionen i træskelet og stålskelet vægge.

Thermal Walls

I Thermal Walls projektet måles temperatur- og fugtforløbet gennem lette ydervægskonstruktioner

- Baggrund og formål

Projektets formål er at skabe ny viden og opmærksomhed om energi- og bæredygtighedsoptimering i byggeriet – til gavn for både de deltagende små og mellemstore virksomheder, de studerende og samfundet.

Følgende bygningstyper undersøges:

 • Enfamiliehuse
 • Etageboliger
 • Administrationsbygninger
 • Daginstitutioner
 • Undervisningsbygninger
 • Plejehjem
 • Produktionsbygninger

Dette omfatter såvel nybyggeri som renovering.

De omhandlede bygningsdele vurderes på følgende parametre:

 1. Energibesparelse
 2. Miljøbelastning
 3. Kondens
 4. Økonomi
 5. Bygbarhed
 6. Myndighedskrav – herunder brand
 7. Andet
- Aktiviteter og handling
 • Indsamling af empiri fra virksomheder
 • Teori og bearbejdning
 • Validering af ny praksisnær og anvendelsesorienteret viden
 • Formidling internt og eksternt
 • Relevant viden indarbejdes i uddannelsesforløb

 

- Projektets Metode

Kvalitativ og kvantitativ dataindsamling blandt de deltagende virksomheder samt tekniske beregninger

 

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes at den nye viden både bidrager med at reducere bygningers energiforbrug og deraf følgende udledning af CO2 og andre miljøbelastende stoffer, samt øger antallet af vækstvirksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
 • - Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Esbjerg (10)
- Medarbejdere Jens- Eduard Schønfeldt
Lisbeth Brøde Jepsen
Torben Hagen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Guarded hot box:
Der er blandt andet gennemført projekter med måling af:

 • Måling af u-værdi for isoleret træskeletvægge.
 • Måling af u-værdi for stålskeletvægge og bestemmelse af linjetab gennem stålskelet.
 • Måling af u-værdi for væg opført af traditionelle letklinkerbetonblokke contra maxi-letklinkerbetonblokke.
 • Måling af u-værdien i ReBLOCK-væg fra REXCON.
 • Måling af linjetab omkring vinduer i træskeletvægge.

Thermal Wall:
(se videnblad under vidensprodukter)

 • Måling af temperatur- og fugtforløb i træskeletydervæg,
 • Måling af temperatur- og fugtforløb i ståskeletvæg.
 • Måling af temperatur- og fugtforløb i ReBLOCK-væg fra REXCON.

Lydreduktionsmåling:

 • Måling af lydreduktion i træskeletvæg.
 • Måling af lydreduktion i stålskeletvæg.
 • Måling af lydreduktion i træskeletvæg med el-dåser.
 • Måling af lydreduktion i ReBLOCK-væg fra REXCON.
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Anden artikel
Rapport