Hop til indhold

Educators – Educate for Sustainable Change!

Projekttitel Educators – Educate for Sustainable Change!
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Design | Undervisning
Teaser I dette projekt undersøger vi nærmere, hvordan uddannelsessektoren kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling indenfor mode- og livsstilsbranchen.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Mikkel Langer
Projektleder
mila@kea.dk
20363166
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 07. januar 2019 - 30. december 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Educators – Educate for Change er et projekt, som søger at samle undervisere, virksomheder, NGOer m.fl. som brænder for at skabe bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen. Projektet søger at samle kræfterne for sammen at udforske og blive klogere på, hvordan studerende bedst uddannes til at komme ud på arbejdsmarkedet og agere som forandringsagenter for bæredygtighed. Det er KEAs erfaring fra vores dimittender på Design at de kommer ud med en viden og nogle kompetencer om bæredygtighed, som virksomhederne ikke kan finde ud af at tage til sig, eller ikke ønsker at tage til sig. Således opstår spørgsmålet omkring, hvilken viden og kompetencer studerende bør have for at kunne agere som forandringsagenter.

Projektet består både af forskningsaktiviteter, workshops og udviklingsaktiviteter omkring skabelsen af et netværk/platform for undervisere ift. bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen.

- Baggrund og formål

Baggrund:

Siden 2017 har KEA afholdt en årlig workshop kaldet Educators Summit, som en del af arbejdet med Youth Fashion Summit og i dagene op til Copenhagen Fashion Summit. Educators Summit var en workshop på en dag, hvor alle facilitatorer fra Youth Fashion Summit (videnmedarbejdere fra KEA og fra partneruniversiteter fra hele verden) blev inviteret med for at diskutere og workshoppe omkring uddannelse i bæredygtig mode mhp. at fremme bæredygtig udvikling i branchen. I 2019 besluttede projektteamet bag Educators Summit sig for at gøre workshoppen mere handlingsorienteret og lagde op til, at deltagerne committede sig til at være en del af en bevægelse indenfor uddannelsessektoren, som presser på for at promovere uddannelse i bæredygtighed. Det lykkedes dog ikke helt under Educators Summit i 2019, men fundamentet for et samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner blev lagt, og det var tydeligt at deltagerne var motiverede. KEAs projektteam har været i vedvarende dialog med Amsterdam Fashion Institute og AOD Sri Lanka for sammen at finde ud af, hvordan Educators Summit workshoppen kan udvikles til at blive en tilbageblivende event, som samler folk fra hele verden på tværs af sektorer, for at medvirke til at uddannelsessektoren tager teten op og uddanner designere o.lign. mhp. hvad der er mest bæredygtigt.

Projektteamet på KEA har siden udviklet projektet yderligere til ikke blot at indebære en workshop, men til også at indebære forskningsaktiviteter og hensigten om at skabe et netværk af aktivister og en tilhørende online platform, som kan understøtte erfaringsudveksling, partnerskaber og adgang til nyeste viden indenfor bæredygtighed og mode/livsstil.

Det overordnede formål med projektet er at bidrage til:

At ændre mode- og livsstilsbranchen til at være bæredygtig.

Dette sker gennem projektets mission der er: 

At uddanne og motivere de studerende til at blive forandringsagenter for bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen.

 

- Aktiviteter og handling

De overordnede aktiviteter er: (find aktivitetsplan vedhæftet)

Forskningsaktiviteter:

5 adjunkter arbejder med 5 forskellige forskningsspørgsmål for at bidrage til det overordnede undersøgelsesspørgsmål i projektet. Forskningsaktiviteter indebærer kvalitative interviews med eksperter indenfor mode- og livssstilsbrachen, virksomheder, studerende, undervisere m.m.

Udvikling og lancering af e-bog:

Til Educators Summit workshoppen i 2019, samlede vi en masse viden og inputs omkring temaet uddannelse i bæredygtig mode og livsstil og denne har vi samlet i en e-bog. Udover dette indhold, vil e-bogen formidle om resultaterne af forskningsaktiviteterne (jf. ovenstående), og også indeholde viden om de emner, som ellers bliver behandlet på Educators Summit workshoppen 2020. Således vil der både være artikler som ser tilbage og ser fremad.

Educators Summit Workshop 25. og 26. maj 2020:

En todages workshop med fokus på undersøgelsesspørgsmålet og med det formål at samle folk fra hele verden som ønsker at være en del af et netværk af undervisere og andre relevante aktører, som deler viden, erfaringer og good practise omkring education for sustainable fashion. Selve workshoppe vil indebære udviklingen af netværket, og derfor kan vi ikke pt. sige hvad det præcist indebærer.

Evaluering af Educator Summit:

Udvikling af en survey exact undersøgelse og indhenting af data.

Udvikling af et Educators for Change netværk: 

Det er et formål med projektet at få udviklet et netværk som samarbejder omkring hvordan vi bedst klæder studerende på som forandringsagenter, men udviklingen skal ske under selve workshoppen den 25. og 26. maj for at sikre ejerskab hos alle i netværket. Således kan vi ikke pt. sige, hvad der vil være af aktiviteter herunder.

Udviklingen af en online portal (denne del kræver ekstern finansiering som der endnu ikke er ansøgt om)-

 

 

- Projektets Metode

Projektet er funderet på participatory action research metoder. Der er fokus på at skabe kollektiv reflektion og at vi sammen i projektet skaber et grundlag for forandring både blandt projektdelagere og i vores uddannelsesinstitutioner. Projektets teoretiske ståsted er socialkonstruktivisme.

Til udviklingen af workshopdagene bruges der metoder indenfor design thinking, som alle projektudviklere har solid viden om og erfaring med at bruge.

Hvad angår forskningsaktiviteterne beskrives metoder og teori herindenfor i det nedenstående:

Research design

We conduct five independent research cases. Each case will be documented and shared as an article in the e-book we will publish at Educators Summit 2020 (May). The substance of the case studies will fetch to the content of the Educators Summit. Individual cases may also produce additional knowledge products, for example, videos, other articles and pre-summit workshop for Educators Summit 2020.

 

State-of-the-art research

This group has a lot of knowledge gained from Youth Fashion Summits since 2012 and Educators Summits 2016. This knowledge will be utilized within state-of-the-art research which each adjunct will individually conduct. All individual research will be shared in common database for all participants to utilize.  

 

Knowledge sharing

Outcomes of the project will be shared in the e-book, Educators Summit 2020 and in KEAViden.

 

Theoretical framework

Theoretical framework will be based on the outcomes of the earlier Educators’ Summit’s and YFS’s. Further theoretical framework will be defined in each individual project separately.

 

Methods

Main methodology for this project will be qualitative research methods like interviews and observations. Also, affinity diagraming, and triangulation will be used for analyzing the collected data. Each adjunct will collect the data needed for each project. All data will be shared with five individual projects and each adjunct can use the shared data in her best interest.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at der i projektperioden bliver udgivet to e-bøger med ny viden omkring uddannelse for bæredygtig mode- og livsstil. Disse bøger vil blive delt bredt med mange forskellige målgrupper, for at sætte fokus på behovet for bæredygtig udvikling i mode- og livsstilsbranchen og for at pege på de tiltag, der er nødvendige både i branchen og i uddannelsessektoren.

E-bøgerne og den to-dages workshop samt skabelsen af et netværk skal bidrage til en kapacitetsopbygning af primært undervisere ift. bæredygtighed. Gennem disse aktiviteter vil underviserne få adgang til ny viden, nye netværks og nye ideer.

- Projektets Forventede Effekt

Langsigtet set bidrager projektet til en udvikling af uddannelser indenfor mode- og livsstilsbrachen for bæredygtighed, da underviserne oplever et kapacitetsløft ift. emnet. De studerende vil blive uddannet som kompetente forandringsagenter for bæredygtighed i mode- og livsstilsbranchen og vil således som ansatte hos virksomheder være med til at skabe en bæredygtig udvikling i branchen. Dette vil være en forventet langsigtet effekt af projektet.

Tags design | Educators Summit | Sustainable Fashion | Umbrella | YFS
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Petra Ahde-Deal
Tina Hjort Jensen
Helene Niclasen Jeune-Allsopp
Lotte Nerup
Penille Dalmose Christensen
Regitze Nehammer
Rasmus Rahbek Simonsen
Trine Bekkersgaard Stark
Clarissa A. Berg
Sofie Edvard Nielsen
Jane Burchard
Berit Konstante Nissen
Mette Marko
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Amsterdam Fashion Institute | PI Apparel | Circle Economy | Institute of Future Creations
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Undervisere fra hele verden. Studerende fra hele verden.  
- Publikationer E-bog