Hop til indhold

Ledelse af diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser

Projekttitel Ledelse af diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Innovation | IT | Kommunikation | Sundhed | Teknologi
Teaser Hvordan kan ledere sammen med medarbejdere fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Maisa Larsen dé Martino
Lektor
mldm@cphbusiness.dk
36154773
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2023 - 01. januar 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet udspringer af tidligere forstudie ved navn Diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser.

Projektets formål er at udvikle konkrete guidelines til at fastholde eller fremme DE&I på hybridt organiserede arbejdspladser.

Projektet vil, på baggrund af empirisk og teoretisk arbejde med problemstillingen, skabe værdi for aftagervirksomheder og uddannelser ved eksplorativt at undersøge og besvare følgende problemformulering:

Hvordan kan ledere sammen med medarbejdere fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark?

Herunder vil projektet udvikle konkrete guidelines til at fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark.

Projektet vil gennemføre en kvalitativ undersøgelse gennem semistrukturerede interviews med 3 DEI ansvarlige, seks ledere og tolv medarbejdere, der arbejder hybridt organiseret i en virksomhed, som arbejder med DEI.

Findings vil blive formidlet på en sådan måde, at de er målrettet ledere på operationelt og taktisk niveau i de brancher og erhverv, som Cphbusiness understøtter med uddannelse.

- Baggrund og formål

Projektets formål er at udvikle konkrete guidelines til at fastholde eller fremme DE&I på hybridt organiserede arbejdspladser.

Projektet bygger på et gennemført forstudie, som viser, at området er uudforsket, samt relevant og aktuelt for erhvervsliv og ledelse- og organisationsteori, i forhold til at undersøge, hvordan virksomheder kan understøtte og fremme diversitet i hybridt organiserede arbejdspladser.

Projektet vil på den baggrund af empirisk og teoretisk arbejde med problemstillingen skabe værdi for aftagervirksomheder og uddannelser ved eksplorativt at undersøge og besvare følgende problemformulering:
Hvordan kan ledere sammen med medarbejdere fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark?

Herunder udvikle konkrete guidelines til at fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark.

- Aktiviteter og handling
 • Færdiggørelse af litteraturstudie, der er igangsat under forstudiet.
 • Etablering af kontakt til virksomhederne
 • Indsamling af empiri i tre hybridt organiserede virksomheder, der arbejder med diversitet: Mærsk, Ørsted
  Novo Nordisk
 • Udarbejdelse af interviewguide på dansk og engelsk
 • Kvalitativ undersøgelse gennem semistrukturerede interviews med seks ledere og tolv medarbejdere, der
  arbejder hybridt organiseret i en virksomhed, som arbejder med DI&E.
 • Udvikling af materiale og gennemførelse af obligatorisk interviewopgave på Serviceøkonomuddannelsen til
  Cphbusiness’ praktikanter på hybride arbejdspladser om igangværende, konkrete handlinger, der har til
  hensigt at fremme DE&I-tiltag
 • Kodning af data.
 • Verificering af findings og udvikling af guidelines.
 • Formidling af findings
- Projektets Metode

Vi ønsker at afdække relevant ny viden om hvilke konkrete værktøjer og modeller, der understøtter og fremmer diversitet på hybridt organiserede danske arbejdspladser. Vi vil benytte en eksplorativ undersøgelse af ledelse og organisering af hybride arbejdspladser i praksis og med fokus på diversitet.

Dette vil ske gennem følgende arbejdspunkter:

 • Færdiggørelse af litteraturstudie, der er igangsat under forstudiet.
 • Indsamling af empiri i tre hybridt organiserede virksomheder, der arbejder med diversitet: Mærsk, Ørsted
  Novo Nordisk .
 • Kvalitativ undersøgelse gennem semistrukturerede interviews med seks ledere og tolv medarbejdere, der
  arbejder hybridt organiseret i en virksomhed, som arbejder med DI&E.
 • Udvikling af materiale og gennemførelse af obligatorisk interviewopgave på Serviceøkonomuddannelsen til
  Cphbusiness’ praktikanter på hybride arbejdspladser om igangværende, konkrete handlinger, der har til
  hensigt at fremme DE&I-tiltag
 • Kodning af data.
 • Verificering af findings og udvikling af guidelines.
 • Formidling af findings
- Projektets Forventede Resultater

Projektet skal resultere i konkrete guidelines og anbefalinger til ledelsesmæssig understøttelse, udvikling, udrulning og operationalisering af diversitet på en hybrid arbejdsplads.

Guidelines skal formidles på en sådan måde, at de er målrettet ledere på operationelt og taktisk niveau i de brancher og erhverv, som Cphbusiness understøtter med uddannelse.

- Projektets Forventede Effekt

Styrke lederes kompetencer til at understøtte og fremme diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser.

Tags
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness (200)
- Medarbejdere Cphbusiness
Maria Baunbæk
Nille Presskorn
Helene Spliid
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Mærsk Oil & Gas | Novo Nordisk A/S | Ørsted
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Website/blog
Rapport
Andet (venligst beskriv)