Digigrow 2- online value proposition

Projekttitel Digigrow 2- online value proposition
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation
Teaser Projektet skal afdække nye måder hvorpå virksomheder kan skabe værdi online for deres kunder med afsæt i kunderejse og kundeoplevelse.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Søren Hansen
Lektor
shan@easv.dk
41775724
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2019 - 31. august 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet bygger videre på Projekt DigiGrow 1, der fokuserede på hvilke digitale kompetencer, der bliver brug for fremover i de danske virksomheder. Via kvalitative case studies vil vi afdække nye måder hvorpå SMV’ere kan skabe værdi online for deres kunder og derved styrke deres online value proposition (OVP) i en marketingmæssig sammenhæng.

Aftagere for projektet er primært SMV’ere i Syddanmark, men i projektet inddrages både små og store virksomheder med henblik på at afdække online værdiskabelse. Resultaterne fra projektet kan alle danske virksomheder blive inspireret af.

Projektet fokuserer på marketingområdet og hvor følgende områder indgår: Kunderejse og kundeoplevelse. Der afgrænses til B2C-markedet.

Forskningsspørgsmål
Hvordan kan virksomhederne skabe værdi online for deres kunder?

- Baggrund og formål

Styrkelse af OVPs i SMV’er medvirker til, at de følger med udviklingen og måske endda kommer digitalt i front.  For virksomhederne betyder det styrkelse af deres online-markedsposition og alt andet lige bedre muligheder for at øge onlinesalget.

EASV lægger vægt på praksisnær undervisning, og her vil opdateret viden om online værdiskabelse være meget relevant. De studerende får en aktuel viden, som bidrager til at optimere virksomhedernes OVP, når de kommer ud og arbejder i virksomhederne efter endt studie.

- Aktiviteter og handling

Projektet er delt op i fem faser.

1) Projektplanlægning (aug-okt 2019)

Overordnede projektbeskrivelse opstilles.

2) Projektgennemførelse (nov-19 til jul-20)

  • Opdatering/oprettelse af hjemmeside til projekt
  • Desk research + projektgodkendelse
  • Delkonklusion på desk research, udarb. spørgeramme
  • Udvælgelse af casevirksomheder.
  • Justering af reseach question (hvis nødvendigt)
  • Status og vidensdeling via Videnssalon (EASV jan-20)
  • Kvalitative interviews med 6 casevirksomheder
  • Validering af findings fra kvalitative interviews
  • Rapportskrivning

3) Afslutning (aug-20)

4) Formidling (aug-20 til jan-21)

5) Evaluering (dec-20)

- Projektets Metode

Viden fra desk research, konferencer og studietur danner grundlag for den konkrete planlægning af de kvalitative case studies. Studietur(e) giver os inspiration til hvordan virksomheder skaber værdi online for deres kunder.

Kvalitative interviews med 6 top performning casevirksomheder.

Validering af findings på 2 niveauer:

1) Som del af Webinar med ”polls” for en gruppe af 80 virksomheder, hvor vi afprøver vores viden

2) Som Voxmeter-undersøgelse med 1000 respondenter (private forbrugere) og hvor spørgsmål udarbejdes i relation til data-grundlag

- Projektets Forventede Resultater

Slutprodukt er en rapport samt en opdatering af projektets hjemmeside DigiGrow – med inspiration til online værdiskabelse.

Projektet vil afdække et antal måder, hvorved virksomhederne kan skabe værdi online.

Internt hos EASV er succeskriteriet, at vidensgrundlaget fra projektet inddrages i undervisningen, således at de studerende bliver klædt på til at arbejde med nye måder at skabe værdi online – og derved bidrage til at arbejde med OVP når de kommer i arbejde ved SMV’erne.

- Projektets Forventede Effekt

Styrket OVP i SMV’er medvirker til, at de følger med udviklingen og måske endda kommer digitalt i front – hvilket i sidste ende bidrager til en forbedret indtjening, som igen giver mulighed har at ansætte flere medarbejdere. Dette er i overensstemmelse med Regeringens ønske om, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) får et digitalt løft[1].

I samme omgang bidrager projektet til at EASV opdaterer deres vidensgrundlag og baserer undervisningen på nyeste praksis. Derved får de studerende en fordel når de skal ud og søge jobs.

[1] Den tidligere regering har i 2017 set behov for et digitalt løft af SMV’erne (se Regeringen.dk 01.09.2017: https://www.regeringen.dk/nyheder/strategi-for-danmarks-digitale-vaekst/digitalt-loeft-af-smver/) og har derfor igangsat initiativet “smv:digital”, hvor SMV’er kan søge støtte til digital omstilling eller styrkelse af online salg. Se: https://smvdigital.dk/

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Søren Hansen
Heidi Bisgaard Birkler
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat

Samlede resultater kan læses i vedhæftede rapport.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Website/blog
Rapport
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel