DevOp/Auto-feedback

Projekttitel DevOp/Auto-feedback
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | IT
Teaser I samarbejde med virksomheden Praqma arbejdes der med at udforske de udfordringer og muligheder, som DevOp har i forhold til indførelse i en organisation
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Anders Kalhauge
Adjunkt
aka@cphbusiness.dk
3615 4724
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2018 - 31. december 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Den hastige udvikling indenfor IT området betyder at der er et paradigmeskifte på vej, idet udvikling og anvendelse tendentielt smelte sammen. Dette paradigmeskifte har en masse praktisk (metodiske og tekniske) implikationer som en række virksomheder aktuelt arbejder med. Nærværende projekt adresserer denne problemstilling.

Gennem en konkret udviklingsforløb ved anvendelse af nyeste metoder og teknologier indenfor DevOp skal projektet bidrage med erfaringer indenfor dette område, samt med generelle erfaringer indenfor opbygning af færdigheder i lærergruppen gennem konkret producerende udviklingsprojekter.

Der er således tale om et FoU projekt der

 • udvikler kompetencer (både internt og generelt) indenfor dette område i samarbejde med en førende virksomhed på området
 • etablerer et grundlag for at kunne bidrage til netværk indenfor genstandsfeltet og giver EA adgang til disse netværk
 • som producerer et anvendeligt produkt i forhold til BBU-projektet
- Baggrund og formål

Udfordringen:

Faggruppen har ingen problemer med at identificere relevante emner og forstå disse på et teoretisk niveau, men som en Applied science uddannelse er dette ikke tilstrækkeligt. Faggruppen skal også kunne omsætte den teoretiske viden til praksis og denne omsætning fordre arbejdet med teknologierne i praksis hos underviserne. Denne udfordring er naturligvis meget presserende indenfor et meget dynamisk område som IT området, der fordre udvikling af kompetencer hos medarbejderne for at sikre uddannelsernes relevans.

Denne kamp med at indføre nye udviklingsteknologier deles af mange virksomheder.

Virksomhederne løser dette problem gennem at hyre nye medarbejdere, sende deres eksisterende medarbejdere på specielle kurser og gennem netværksmøder.

 

Den aktuelle håndtering:

Da faggruppen ikke har og heller ikke kan forventes at have det praksis relaterede kendskab til og færdigheder til at meste disse nye udviklingsteknologier (programmeringssprog, framework, værktøj), men samtidigt ønsker at og skal bibringe de studerende kompetencer indenfor disse gennemføres undervisningen ofte på den måde at underviserne i et vist omfang tilegner sig disse kompetencer sideløbende med og sammen med de studerende. Dette sker med en ikke ubetydelig arbejdsindsats for underviserne og ikke mindst med et potentielt kvalitetstab for de studerende.

 

Den ofte omtalte løsning:

Problemstillingen er kendt som en generisk problemstilling på mange erhvervsakademiers forskellige uddannelser. Det er en generel fordring af undervisere skal have praktik erfaring inden ansættelse og vedligeholdelsen af denne erfaring foreslås ofte gennemført gennem praktik, orlov m.v. En løsning som kun i meget begrænset omfang har været effektueret. En alternativ løsning, nemlig åremålsansættelser har også været diskuteret, men er heller ikke blevet effektueret. Den tredje mulighed, nemlig at sikre at en lærergruppe får den relevante kendskab til praksis gennem tilføjelse af nye medarbejdere fordre vækst eller stor udskiftning i medarbejdergruppen og er aktuelt heller ikke en farbar vej.

 

En alternativ mulig løsning:

Indenfor IT området forholder det sig således at praksis kan opleves gennem arbejde internt i organisationen. Dette er en unik mulighed som nærværende initiativ adresserer.

Hvis faggruppen arbejder med konkrete software udviklingsopgaver med nyeste teknologier og metoder vil lærergruppen møde de samme problemstillinger som der mødes i virksomhederne.

For at sikre at det interne udviklingsprojekt giver relevante erfaringer er det vigtigt at det software der arbejdes med er konkret og nyttigt. Metodisk betyder det at vi kan slå to fluer med et smæk, nemlig at vi arbejder med software som er nyttigt for lærergruppen som sådan, og at disse systemer ikke findes i forvejen, og derfor sætter os i en situation der minder om den virksomheder står i når de skal bruge samme teknologi.

Vi vil derfor gerne sikre at udbuddet gennem nogle sådanne F&U projekter får adgang til og kan bidrage til sådanne centrale faglige netværks møder.

I forhold til følgende emner følgende kommentarer:

Som det fremgår af ovenstående og den supplerende projektbeskrivelse er udfordringen på området ikke vidensgrundlaget, men derimod erfaringer og dermed færdigheder til at arbejde med nyeste teknologier og metoder indenfor et område i hastig udvikling.

Projektet skaber direkte værdi for erhvervet idet genstandsfeltet er i hastig udvikling både metodisk og teknologisk – nemlig Dev/Ops.

- Aktiviteter og handling
 1. Opstart: Februar 2018
 2. Gennemførsel, inkl. vigtigste milepæle
  juni produkt version 0.5.
  august – nov use test
  nov – dec version 1.0
 3. Afslutning: December 2018
 4. Evaluering
- Projektets Metode

Projektet har en primært praktisk tilgang til problemfeltet. De muligheder og udfordringer der vedrører denne nye tilgang til udvikling af IT-systemer erfares gennem undervisernes arbejde med tilgangen i forhold til et konkret projekt. Der er således tale om et proff-of-concept og eksperimenterende tilgang.

- Projektets Forventede Resultater

FoU

 • Der etables et formaliseret og udvidet samarbejde med Praqma indenfor dette område og eventuelt udbud af kurser i samarbejde med Praqma
 • Lærergruppen kvalificeres til at deltage i netværk og/eller konferencer indenfor dette genstandsfelt (ala deltagelse på TestExpo e-2017)
 • Der udbydes kurser indenfor DevOps som vært for EUC som Cphbusiness har overtaget værtskabet af på vegne af ledernetværket for datamatikeruddannelsen og PBA i softwareudvikling (jf projekt om ’EUC-projektet – Etablering af vidensnetværk på tværs af uddannelsesinstitutioner og erhverv’)
 • Kompetenceudvikling:
  Faggruppen får erfaringer med professionelt arbejde med DevOps både som tekniske partform og metodemæssigt.
- Projektets Forventede Effekt

 

 • I samarbejde med Praqma arbejdes der med at udforske de udfordringer og muligheder som DevOp har i forhold til indførelse i en organisation. Måles gennem formel evaluering fra Praqma
 • Uddannelsen får dermed viden om DevOp som er relevant for netværk indenfor området og får dermed en adgangsbillet til deltagelse i disse netværk på lige fod med andre deltagere. Måles ved medlemskab i sådanne netværk
 • Udbuddet vil kunne uddanne studerende som er ’på forkant’ med udviklingen indenfor dette helt afgørende genstandsfelt i en verden der fordre langt kortere cyklus fra udvikling til anvendelse. Måles i form af indhold på de relaterede uddannelser (PBA i SW og DAT)
Tags
Deltagere
Partnere Pragma
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter