A designerly approach to visual field engagement

Projekttitel A designerly approach to visual field engagement
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Design
Teaser Becoming through diffractive image-making and entangled visions in a Copenhagen immigrant youth context
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Lene Hald
Phd.
leha@kea.dk
+45 3026 2863
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2013 - 23. april 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Ph.d., der i teori og praksis undersøger fotografiets æstetiske, transformative og participatoriske potentialer i en designantropologisk kontekst.  Projektet tager afsæt i en række nymaterialistiske og feministiske tænkninger, samt konceptuelt fotografi og designforskning. Det konkrete feltengagement finder sted blandt en gruppe unge immigrantpiger, og her undersøges sammenhænge imellem agens, billedproduktion, identitet og tilblivelsesprocesser.

- Baggrund og formål

Projektet tager afsæt i den visuelle literacy indlejret i visuel designpraksis. Det specifikke feltengagement afsøger, hvorledes designetnografiske undersøgelser kan medieres visuelt, samt hvordan samskabt fotografisk mediering og designetnografiske eksperimenter kan kaste lys over unges identitetsforhandling, som den finder sted igennem billeder.

- Aktiviteter og handling

Projektet er situeret i grænselandet mellem teori og praksis, det skrevne ord og visuelle frembringelser, og dermed også grundlæggende epistemologiske spørgsmål vedrørende, hvordan viden konstitueres igennem en praksis, hvor man producerer ting (visuelle artefakter). Publicering af projektet finder derfor også sted i visuel form. Udvalgte billeder skabt som en del af projektet har været udstillet i både peer reviewed akademiske sammenhænge, såvel som i bredt tilgængelige kunst -og design kontekster.

Seneste udstillinger:

May 29 – June 1, 2017: Projektet har været en del af udstillingen “Far and Wide”, i forbindelse med Canadian Sociological Association Conference/the Congress of the Humanities and Social Sciences. Ryerson University, Toronto, Canada, i samarbejde med the Canadian Communications Association (www.csa-scs.ca/conference/en/) Udstillingen havde fokus på forskning og visualitet i form af eksempler på forskningsprojekter, der anvender det visuelle som undersøgelses -og formidlingsredskab.

30. maj – 12. juni,  2017: I forbindelse med Copenhagen PhotoFestival 2017, blev projektet desuden udstillet på KEA, og der blev afholdt en offentlig talk. www.copenhagenphotofestival.com

Cutting Together Apart: A Photobook for Sokaina’s daughter

 

Andre udvalgte steder som har udstillet/publiceret billeder skabt i forbindelse med projektet:

2015 Movement, Bogotá Arte Contemporáneo, Bogotá, Colombia

2015 Streetopolis, W83 Gallery, New York, US. www.gold.ac.uk/calendar

2014 Movement, Silverprint Gallery, London, UK. Movement by The Association of Urban Photographers.

 

Afholdte papers/oplæg i relation til projektet

  • 2013 ISA, International Sociological Association, Visual Sociology Working Group, Yokohama, Japan
  • 2013 Nordes, Doctorial Consortium, KADK, Copenhagen, DK
  • 2012 IVSA, International, Visual Sociology Association, New York, US
  • 2012 Danish Conference of Sociology, Aarhus University, DK
- Projektets Metode

Projektets metode er inspireret af tilgange fra visuel etnografi, participatorisk designpraksis og konceptuelt fotografi, i kombination med nymaterialistiske og feministiske tænkninger.

I praksis undersøges det, hvorledes designetnografiske engagementer kan medieres visuelt, og hvordan samskabte billedtilblivelsesprocesser føder nye etnografiske indsigter. Omdrejningspunktet er en undersøgelse af sammenhænge imellem agens og fotografiske praksisser. Vi (de deltagende piger og jeg) producerer billeder af pigerne (hvorom jeg også taler), mens der trækkes på fotografiet/fotografering som en kilde til feedback i en performativ cirkularitet, hvor metode og materialitet er indfiltrereret.

Et vigtigt metodisk aspekt inkluderer re-design af det visuelle udkomme, som antager forskellige figurationer (forskningsempiri, samskabt dialogværktøj, æstetiske objekter), og dermed understreger materialets flydende og performative karakter.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes at projektet vil munde ud i undervisningsforløb, udstillingsevents, artikler, konferencedeltagelse, samt etablering af rum for visuel læring, visuel formidling og visuelle forskningsmetoder.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet er blevet forankret bl.a. i form af undervisning. Projektets videnskabelige kvalitet er godkendt af et ph.d. udvalg.

Tags designantropologi | fotografi | Identitet
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Lene Hald
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektet formidles gennem undervisningsforløb, artikler, udstilling, konferencedeltagelse, samt ph.d. afhandling.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen Forskningsfæller, studerende, den brede offentlighed
- Vidensprodukter Peer rev. Artikel
Peer rev. Artikel