Deling af produktionsfaciliteter i SMV i Business Region Aarhus

Projekttitel Deling af produktionsfaciliteter i SMV i Business Region Aarhus
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation
Teaser Identifikation og udvikling af nye forretningsmodeller i kombination med Industry 4.0 til styrkelse af industriens globale konkurrenceevne
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Henrik Kristensen
Lektor
hkr@eadania.dk
+45 72291142
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2016 - 01. maj 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

I Business Region Aarhus indgår 12 kommuner, der ønsker at samarbejde i regionen for at servicere erhvervslivet bedst muligt.

Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af regionens styrkepositioner. Dette forskningsprojekt vil derfor afdække mulighederne inden for deling af produktionsfaciliteter med henblik på at efterleve ovenstående mission.

- Baggrund og formål

Baggrund:

Finanskrisen kostede en del virksomheder livet. I tal mistede vi i Danmark henved 200.000 industriarbejdspladser.

En stor del af de produktionsvirksomheder, der overlevede, benyttede outsourcing til at styrke deres konkurrenceevne i forhold til de skrumpede markeder.

Efter der igen er begyndt at komme gang i hjulene, er en del af disse virksomheder begyndt at trække produktionen hjem til Danmark.

Men hvis ikke der investeres i automation, vil lønniveauet i Danmark fortsat være en hæmsko. Imidlertid kræver automation og robotteknologi betragtelige investeringer.

Industrivirksomhederne udgør cirka en femtedel af eksportvirksomhederne i Østjylland, men står for hele 64 % af regionens samlede eksportomsætning.

Business Region Aarhus arbejder for et skarpt fokus på kompetencer, investeringer og lavere produktionsomkostninger, så ”Produktion og Viden” fortsat vil være en af regionens styrkepositioner.

For at realisere denne målsætning, vil det kræve en omstilling af produktionen, investering i ny teknologi, samt ændring af de traditionelle forretningsmodeller m.v.

Det er baggrunden for projektet.

 

Formål:

At danne grundlag for identifikation og udvikling af nye forretningsmodeller (deleøkonomi) i kombination med Industry 4.0 til styrkelse af industriens konkurrenceevne på de globale markeder.

- Aktiviteter og handling

Overordnet plan for projektet

 

 • Fase 1: Desk Research                                 før AUG 2017

 

 • Fase 2: Eksplorativ analyse                       AUG-SEP 2017
  • (Udvalgte produktionsvirksomheder på tværs af industrisegmenter)
 • Fase 3: Kvantitativ analyse                       OKT 2017
  • (Spørgeskema til samtlige produktionsvirksomheder I regionen)

 

 • Fase 4: Prototype(r)                                    JAN-AUG 2018
  • (Studerende I praktik, der leder konkrete projekter)
  • Afsluttende rapport
- Projektets Metode

Projektet vil basere sig på en empirisk analyse, der sammenholdt med nogle af de initiativer, der er igangsat af DI omkring deleøkonomi, vil danne grundlag for identifikation og udvikling af nye forretningsmodeller til styrkelse af industriens konkurrenceevne på de globale markeder.

 

Projektet vil forsøge at kortlægge og besvare nogle af nedenstående forhold, hvoraf nogle af disse også er anført i DI’s Indsigtsrapport omkring deleøkonomi i produktionsvirksomheder, september 2016:

 

 1. Motiver og årsager til begrænset anvendelse og udbredelse, herunder:
  1. Virksomhedernes vidensniveau om deleøkonomi og hvilken værdi det evt. vil kunne skabe for egen virksomhed.
  2. De forskellige brancher og segmenters karakteristika og egnethed i forhold til indførelse af deling af overskudskapacitet (produktionsudstyr & bygninger).
  3. Mangel på teknologiske platforme
  4. Barrierer såsom juridiske udfordringer, geografisk placering, samt udsving i overskudskapaciteten
  5. Begrænset fleksibilitet i omstillingsprocessen
  6. Manglende interesse eller vilje til at ville dele
  7. Finansielle årsager m.v.
 2. Hvilke tiltag der skal til for at fremme anvendelsen af (overskuds)kapacitetsdeling / etablering af produktionsfællesskaber.
- Projektets Forventede Resultater

At der defineres/etableres mindst et produktionsunivers i Region Østjylland

- Projektets Forventede Effekt

At flere virksomheder vil udnytte fordelene i at samarbejde om deling af produktionskapacitet

Tags business | innovation | SMV
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
 • - Handelsøkonom, Randers (29)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter Dansk Produktions Univers A7SHenrik Sørensen
- Andre
Partnere Syddansk Universitet | Dansk Produktions Univers A/S
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter