COST Brand og bæredygtighed i byggeri

Projekttitel COST Brand og bæredygtighed i byggeri
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Nej
Tema Bæredygtighed | Byg
Teaser Fleretagers træhuse i Danmark - et InnoBYG Spireprojekt
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Morten Frank Hansen
Lektor - Master i brandsikkerhed - DGNB-konsulent
mfc@easv.dk
41775771
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2015 - 31. december 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Bæredygtighed er et begreb som ofte nævnes, når der tales om nybyggeri. Træ samt andre BIO-materialer bliver ofte fremhævet som synonym med bæredygtighed, men sjældent i sammenhæng med højhuse.

I vores nabolande – Sverige, Norge, Finland og England ses en stadig stigende andel af fleretagers træhus. Alene i Sverige har man på få år set en stigning af fleretages træhuse. Denne udvikling har indtil nu ikke sat sit præg på byggeriet i Danmark, om end der blandt myndigheder og aktører i byggebranchen er stor interesse for bæredygtigt byggeri. Samtidigt taler arkitekter, bygherrer og offentlige myndigheder alle varmt for at anvende træ i byggeriet, men i praksis er anvendelsen i Danmark begrænset – specielt når vi ser på etagebyggeri.

Projektet bidrager med:

  • Et forstudie til afdækkelse af eventuelle barrierer
  • Et konsortium omkring opførelse af et bæredygtigt højhus i træ
  • En undersøgelse af eventuelle barrierer ved anvendelse af BIO-materialer i byggeri med fokus på brand

Projektet er en del af European Cooperation in Science and Technology (COST).

- Baggrund og formål

I vores nabolande – Sverige, Norge, Finland og England ses en stadig stigende andel af fleretagers træhus. Alene i Sverige har man på få år set en stigning af fleretages træhuse. Denne udvikling har indtil nu ikke sat sit præg på byggeriet i Danmark, om end der blandt myndigheder og aktører i byggebranchen er stor interesse for bæredygtigt byggeri. Samtidigt taler arkitekter, bygherrer og offentlige myndigheder alle varmt for at anvende træ i byggeriet, men i praksis er anvendelsen i Danmark begrænset – specielt når vi ser på etagebyggeri.

Projektet skal medvirke til at kortlægge og revurdere de barrierer (lovgivning, brand, lyd, vedligeholdelse, erfaring og økonomi), der er for at anvende bæredygtige træbaserede løsninger i flereetagers højhuse og dermed være startskuddet til etablering af fyrtårnsprojektet Danmarks første bæredygtige højhus i træ.

 

- Aktiviteter og handling

Der vil i projektperioden afholdes tre workshops, som vil være geografisk spredt over landet og afholdt på udvalgte træ- eller trærelaterede virksomheder.

 

 

 

- Projektets Metode

Kvalitativ dataindsamling ved workshops

- Projektets Forventede Resultater
  • Et forstudie til afdækkelse af eventuelle barrierer
  • Et konsortium omkring opførelse af et bæredygtigt højhus i træ
  • En undersøgelse af eventuelle barrierer ved anvendelse af BIO-materialer i byggeri med fokus på brand
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
  • - Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, Esbjerg (2)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Morten Frank Christensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Teknologisk Institut | Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut | Rambøll
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Afholdelse af event
Rapport
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)