Hop til indhold

Atom projektet, Anvendelser af teknologier og metoder i it-virksomheder

Projekttitel Atom projektet, Anvendelser af teknologier og metoder i it-virksomheder
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema IT | Teknologi
Teaser Indsamling af periodisk viden om hvilke teknologier og metoder der anvendes i erhvervslivet, for at følge nye tendenser inden for it-området
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Poul Henriksen
Lektor
pohe@zealand.dk
50762792
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2023 - 01. februar 2025
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der er gennem de seneste år sket en hastig udvikling inden for it-området både med hensyn til programmeringssprog, udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Mange nye programmeringssprog er kommet til gennem de senere år og der anvendes mange forskellige udviklingsmiljøer.

Desuden forekommer der en metodisk udvikling og tilpasning i de systemudviklingsmetoder der anvendes i erhvervslivet.

Formålet med det dette projekt er at sikre videngrundlaget inden for it-området og opsamle de nyeste tendenser fra erhvervslivet

Det er målet, at resultaterne afspejler sig i undervisningen og ligeledes formidles tilbage til erhvervslivet, så virksomheder kan se, hvilke tendenser der rører sig inden for it-området og hente inspiration herfra.

Projektet indsamler systematisk viden ved at anvende den omfattende virksomhedskontakt der forekommer i forbindelse med at de studerende er i praktik i løbet af uddannelserne.

- Baggrund og formål

Som omtalt i Zealands strategi 22-25, er det Zealand opgave at uddanne kandidater til et foranderligt arbejdsmarked.

I uddannelserne tager vi udgangspunkt i og i samarbejde med erhvervslivet i region Sjælland, det teoretiske, faglige og praktiske udgangspunkt i den verden, der omgiver os og former os.

Vi ønsker med dette projekt at komme i dialog med virksomhederne om praksis, konkrete behov og udviklingstendenser inden for det it faglige område. Resultater inddrages i uddannelserne og gøres til en del af undervisningen, ligesom det formidles eksternt tilbage til erhvervslivet og gøres alment tilgængeligt. Projektet skal ses i naturlig forlængelse af det strategiske arbejde, der foregår i Zealand.

Der henvises til Zealands strategi 2022-25. https://www.zealand.dk/wp-content/uploads/2022/02/Zealand-Strategi-2022-2025.pdf

Projektet sikrer videngrundlaget omkring hvilke teknologier der anvendes i erhvervslivet. Projektet skaber værdi for erhvervslivet i det den opsamlede viden gøres tilgængelig for erhvervslivet og de kan følge tendenser inden for teknologier og metoder. Virksomheder skal jævnligt vælge nye teknologier og metoder og det vil derfor være relevant at se på, hvad andre har anvendt.

Formålet med det dette projekt er at sikre videngrundlaget inden for it-området og opsamle de nyeste tendenser fra erhvervslivet

Det er målet, at resultaterne afspejler sig i undervisningen og ligeledes formidles tilbage til erhvervslivet, så virksomheder kan se, hvilke tendenser der rører sig inden for it-området og hente inspiration herfra.

Projektet indsamler systematisk viden ved at anvende den omfattende virksomhedskontakt der forekommer i forbindelse med at de studerende er i praktik i løbet af uddannelserne.

- Aktiviteter og handling
 • Projektplanlægning
  1. August-september 2023
 • Gennemførsel efterår 2023, inkl. vigtigste milepæle
  1. Der indsamles viden om de anvendte programmeringssprog, udviklingsmiljøer og metoder fra erhvervslivet i efteråret 2023
  2. Resultaterne formidles til underviserkorpset
  3. Resultaterne formidles tilbage erhvervslivet og til de studerende
  4. Milepæl. Januar 2024. Resultaterne formidles til virksomheder
 • Gennemførsel efterår 2024, inkl. vigtigste milepæle
  1. Der indsamles viden om de anvendte programmeringssprog, udviklingsmiljøer og metoder fra erhvervslivet i efteråret 2024
  2. Resultaterne formidles til underviserkorpset
  3. Resultaterne formidles tilbage erhvervslivet og til de studerende
  4. Milepæl. Januar 2025. Resultaterne formidles til virksomheder
 • Afslutning
 • Evaluering
- Projektets Metode

Projektets hypotese er, at den regionale og danske software branche er mere tilbøjelig til at anvende objekt orienterede programmeringssprog og agil softwareudvikling.

Metoden er, at der indsamles og behandles data fra de relevante It-virksomheder om deres valg af teknologier og metoder. De indsamlede data kategoriseres og analyseres.

Til sidst formidles projektets resultater på en hjemmeside

- Projektets Forventede Resultater

Projektet forventer at formidle resultatet af undersøgelsen på en hjemmeside.

- Projektets Forventede Effekt

.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Mikkel Lynggaard Krarup
Morten Vestergaard
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer