Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

Projekttitel Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Byg | Landbrug | Miljø | Undervisning
Teaser I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Christian A. N. S. Pinkalski
Lektor
chpi@eaaa.dk
72286403
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2021 - 01. april 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I forbindelse med de senere års øgede fokus på bæredygtighed, er klimaftryk og klimaregnskab blevet et centralt element i den grønne omstilling. Klimaregnskaber udarbejdes både på nationalt og lokalt plan (f.eks. virksomheder eller kommuner) for at understøtte strategier og indsatser mod drivhusgasudledning. Men hvad bygger sådanne klimaregnskaber på, hvordan udfærdiges de i praksis og hvordan implementeres de i forvaltningen?

Mange af dimittenderne fra jordbrugsteknologuddannelsen finder ansættelse i f.eks. landbrugsrådgivningen eller offentlige administrationer, hvor klimaaftryk er et stort punkt på dagsordenen. Viden omkring hvordan klimaregnskaber udarbejdes og hvordan der arbejdes med klimaregnskab i forbindelse med arealforvaltning kan derfor styrke kompetencegrundlaget både for dimittender fra jordbrug såvel som det offentlige og private erhvervsliv.

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Indsamling af kvalitative interviews.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter