Hop til indhold

AI og bæredygtighedspraksis inden for dagligvarehandlen

Projekttitel AI og bæredygtighedspraksis inden for dagligvarehandlen
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Innovation | IT | Miljø | Teknologi
Teaser Hvordan kan supermarkeder (DK) reducere madspild via implementering af AI-drevne apps, og hvilken indvirkning har det på operationel effektivitet/bæredygtighed?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Kenneth Dosanjh
Lektor
kssd@cphbusiness.dk
36 15 45 00
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 15. januar 2024 - 31. december 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Bæredygtighed er på alles læber og har fanget global opmærksomhed, og danske supermarkeder har forpligtet sig til at reducere madspild i overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål 12 – Som omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Dette mål fokuserer på at halvere per capita globalt madspild ved forbruger- og detailniveauer og reducere spild langs produktions- og forsyningskæder inden 2030. 

Trods supermarkedernes interesse i at opfylde disse mål, peger vores foreløbige undersøgelser på, at der er en kløft mellem hensigt og handling, især når det kommer til anvendelsen af AI-drevne apps til at reducere madspild i supermarkederne.

Vores studie vil undersøge denne hypotese: Selvom danske supermarkeder udtrykker et ønske om at reducere madspild, implementeres initiativer til madspildsreduktion ikke effektivt via deres mobilapps. 

Vi vil udforske, hvordan og i hvilken grad AI-teknologi indarbejdes i supermarkedernes apps, og vurdere disse apps’ effektivitet i forhold til at opnå mål om reduktion af madspild.

Ved at anvende både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil vi afklare, hvorvidt eksisterende app-funktionaliteter – såsom dynamisk prissætning, lagerstyring, personaliserede anbefalinger og nudging – er tilstrækkeligt optimeret til at tackle problemet med madspild. 

Studiet vil også vurdere brugernes opfattelse og adoption af disse funktioner, samt identificere potentielle hindringer, der kan forhindre effektiv eksekvering af bæredygtighedsinitiativer gennem apps.

Det overordnede mål med denne undersøgelse er at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan supermarkeder bedre kan udnytte AI’s potentiale i deres apps for at fremme FN’s bæredygtighedsmål 12 og reducere madspild i supermarkederne. 

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektet vil med udgangspunkt i grounded theory lave egne brugeranalyser samt observationer af supermarkedernes eksisterende apps for at forstå hvordan bæredygtighed indgår i deres apps. Med denne induktive tilgang vil vi lade observationerne tale for sig selv og undlade at have forforståelse for fænomenerne, der opleves og samtidig forsøge at opnå en høj grad af objektivitet. Derudover vil vi foretage tænke-højt-tests med udvalgte kunder i målgruppen af selvsamme apps for at styrke både reliabiliteten og validiteten.

Der vil blive indsamlet kvantitiv data i form af spørgeskemaer til supermarkedskunder for at forstå hvordan de opfatter og vægter vigtigheden af bæredygtighed i forbindelse med deres indkøbsvaner. Projektets sample vil være en convenience sample, men vi vil forsøge at gøre den så repræsentativ som muligt. Vi vil supplere den kvantitativt indsamlede data om forbrugerne med kvalitativt indsamlet data i form af fokusgruppeinterviews. Igen vil der være tale om en convenience sample udtaget fra den sample, der besvarede spørgeskemaet.

Der vil også blive indsamle kvalititativ data i form af dybdegåeende interviews med repræsentanter fra udvalgte supermarkedskæder for at forstå, hvad de forstår ved bæredygtighed og hvordan de forsøger at koble og integrere bæredygtighed og AI i deres apps til kunder.

Ekspertinterviews vil også blive foretaget med udvalgte eksperter for at forstå sammenhængen mellem AI og bæredygtighed i forbindelse med udviklingen af apps til supermarkeder.

Med udgangspunkt i egne observationer af supermarkeders apps vi vil lave casestudier og forsøge at generalisere disse indsigter til brug for øvrige supermarkeder og udviklingen af deres apps som en form for best practice.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer