Adfærdsnormer i bæredygtigt perspektiv

Projekttitel Adfærdsnormer i bæredygtigt perspektiv
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation | Kommunikation | Undervisning
Teaser Træffer konsumenten i dag bæredygtige valg – og hvad er markedsførerens touchpoint muligheder i konsumenternes købsrejse
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Jan-Christian Haxthausen
Projektleder, Lektor
jch@cphbusiness.dk
3615 4693
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2021 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Vi vil undersøge genstandsfeltet mhp. evt. dannelse af projekt, der afsøger forskning indenfor bæredygtighed og adfærdsnormer ud fra to emneområder:  

  • Hvordan kan vi indenfor markedsføring bedre forstå og arbejde med ændrede normer, holdninger og adfærd, samt  
  • Hvordan kan kontekstafhængige adfærdsinterventioner (nudging) anvendes som parameter  

– begge som følge af en bæredygtigheds megatrend

- Baggrund og formål

Vores videnarbejde viser, at der mangler indsigt i hvordan fokus på bæredygtighed i samfundet generelt påvirker forskellige kundegruppers købsadfærd. Bl.a. mangler der svar på spørgsmål som: 

  • Er der tale om en social diskurs og et paradigmeskift i vores adfærd?
  • Hvordan påvirker denne potentielle sociale diskurs forskellige befolkningsgrupper? 
  • Skal vi retænke vores modeller og teorier for købsadfærd? 
  • Skal vi ændre i undervisningen i købsadfærd?

Vores FoU-projekter i Retail Reinvented og forprojektet i cirkulære forretningsmodeller understøtter dette vidensbehov ligesom vidensbehovet fremgår af analyse af videngrundlag 2020.

- Aktiviteter og handling

Afsøgning af litteratur og dialog med erhvervs og forsker netværk.

- Projektets Metode

Formålet med forstudiet er en undersøgelse af ændrede adfærdsnormer som følge af bæredygtig social diskurs.

I forstudiet vil der blive gennemført deskresearch og potentielle dybdeinterviews med forskere og eksperter på området. 

- Projektets Forventede Resultater

Hvordan kan et projekt afdække viden.

- Projektets Forventede Effekt

Viden om forskningsfeltet.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Rapport
Rapport
Andet (venligst beskriv)