Hop til indhold

Udvikling af standardrobotprogram til emnehåndtering i forbindelse med presselinje

Projekttitel Udvikling af standardrobotprogram til emnehåndtering i forbindelse med presselinje
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Innovation | IT | Teknologi
Teaser I projektet skal de studerende udvikle et robotprogram, som kan anvendes til forskellige presselinjeapplikationer
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Poul Erik Jakobsen
Lektor
pej@eadania.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2015 - 30. november 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I projektet skal de studerende udvikle et robotprogram, som kan anvendes til forskellige presselinje applikationer.

 

Programkoden skal kunne tilpasses forskellige PLC fabrikater og kommunikere med dybtrækningspresse.

 

Det endelige program skal funktionstestes og optimeres, så den valgte robotløsning kan håndtere mere end 400 emner igennem presselinjen i timen.

 

Uddannelsens undervisere og repræsentanter fra virksomheden deltager i forløbet ved at understøtte og kvalitetssikre de studerendes arbejde, således at virksomheden får et program, som kan danne grundlag for fremtidige programstandarder til deres robotter.

- Baggrund og formål

Det endelige program skal funktionstestes og optimeres, så den valgte robotløsning kan håndtere mere end 400 emner igennem presselinjen i timen.

Uddannelsens undervisere og repræsentanter fra virksomheden deltager i forløbet ved at understøtte og kvalitetssikre de studerendes arbejde, således at virksomheden får et program, som kan danne grundlag for fremtidige programstandarder til deres robotter.

- Aktiviteter og handling

Virksomheden udlåner udstyr til Erhvervsakademi Dania henover efteråret 2015, samt deltager I præsentation og vejledning af de studerende.

 

De studerende arbejder med den stillede opgave på akademiet og præsenterer resultatet for undervisere og repræsentanter fra de to virksomheder medio oktober

- Projektets Metode

Projektet arbejder inden for rammen praksisnær innovation med at involvere studerendes kompetencer til at læse udviklingsorienteret projekt for eksisterende virksomhed.

- Projektets Forventede Resultater

Virksomheden får et program, som kan danne grundlag for fremtidige programstandarder til deres robotter. Der bliver endvidere udført en funktionstest, der dokumenterer applikationens overholdelse af den forventede produktionskapacitet.

 

De studerende møder praksis i form af deltagelse i projektteam og udarbejdelse af kravs- og designspecifikation. Herved møder de den praktiske anvendelse af uddannelsens teoretiske læringsmål

 

 

- Projektets Forventede Effekt

Virksomhederne får viden om anvendelsesmuligheder af robotapplikationer, som de ikke har i dag.

 

Uddannelsen får mulighed for gennem virksomhedssamarbejdet at arbejde med nyeste praksis sammen de studerende

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Automationsteknolog, Randers (7)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter Kiermar Technology A/SMartin Hansen

Robolink ApS
Kim Uhrskov
- Andre
Partnere Denso Europe B.V. (Robolink ApS) | Kiermar Technology A/S
Finansiering
Resultat

Projektet blev tilendebragt med den afsluttende Factory Accept Test, der tydeligt viste at robottens bevægelsesmønster levede op til kravene fra Kiermar Technology med hensyn til præcision og cyklustid, der matcher den ønskede produktionskapacitet. Projektet imødekom kravene om programstruktur, der tager udgangspunkt i PackML standardens anvisninger.

Der blev udviklet et PLC program til styring af dybpresse, som vil kunne danne grundlag for fremtidig styring til presselinje. Via betjeningspanel (HMI) vil det være muligt at betjene anlægget og fortage tilpasning af robottens bevægelser, så der ved emnevariationer, vil kunne korrigeres i forhold til set punkter i X, Y og Z retning. Med mulighed for at korrigere, vil presselinjen med tilhørende robot være fleksibel til mange emnetyper, uden at der skal udvikles separat robotprogram til nye projekter.

Denso kan med det udarbejdede projekt vise at deres robot kan leve op til de krav Kiermar har til produktionskapacitet og fleksibilitet

 

De studerende har haft mulighed for at arbejde med materiel og opgaver som der fra praksis

 

De studerende har – I og med at de har haft en konkret programmeringsopgave haft anledning til at arbejde med innovation, kreative teknikker og udviklingsarbejde I alle faser I praksis

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer E-bog