Turist på Fur

Projekttitel Turist på Fur
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Entreprenørskab | Innovation
Teaser Hvordan kan Fur fremme turismen på øen og tiltrække nye beboere
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Klemen Nielsen
Uddannelsesleder for PB i innovation
ksn@eamv.dk
29 69 37 05
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 21. september 2017 - 22. oktober 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet tager udgangspunkt i de studerende fra EAMVs tre professionsbacheloruddannelser, der deltog på en ekstern innovationscamp på Fur. Her skulle de træne og udvikle deres innovationskompetence med baggrund i en konkret case. Deltagerne blev inddelt i 11 grupper som via en stand og en pitch skulle vise deres ideer og forslag for en dommerpanel. Casen handlede om hvordan Fur kan fremme turismen på øen og tiltrække nye beboere. Campen var et godt eksempel på hvordan EAMV samarbejder tæt med praksis og erhvervslivet, når vi skal afvikle en camp.

- Baggrund og formål

Formålet med campen var at lære vores studerende at udvikle nye ideer hvor der både er fokus på resultatet og processen. På to af EAMVs professionsbachelor uddannelser er det et KPI mål at de studerende skal lære at lede en innovationsproces. Campen gav et godt startgrundlag for at udvikle disse kompetencer hos vores studerende.

- Aktiviteter og handling

Ideerne fra de studerende blev bedømt af et kompetent dommerpanel og campen blev efterfølgende evalueret både mundtligt og skriftlig med deltagerne. Campen var på 48 timer og de studende skulle udover det faglige arbejde også lave praktiske opgaver såsom rengøring og madlavning. Turen havde både et fagligt og et socialt sigte, hvilket arrangørerne mener at opfyldt med dette arrangement.

Træning af de studerende tværfaglige og innovative kompetencer.

De studerende har bl.a. lært at anvende Ole Striims metoder som er beskrevet i bogen: Kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling, forlaget Gyldendal uddannelse. Modellen for idéudvikling har fem faser: Fokusering, Idéskabelse, sammenfatning, Idéudvikling og Idégenering.

 

- Projektets Metode

På campen har arrangørerne fra EAMV anvendt metoden i kreativ problemløsning og praktisk idéudvikling som er udviklet af Ole Striim fra CBS. Striims model arbejder grundlæggende med fem faser: 1. Fokusering, 2. Idéskabelse, 3. sammenfatning, 4. Idéudvikling og 5. Idévurdering. Dette har vi delt op i Rød, grøn og gul zone. Campopgaven blev udviklet i samarbejde med Visit Fur. I starten af campen var der ekspert indlæg fra Per Christensen fra Fur Bryghus og Vagn Sohm fra Visit Fur. De studerende skulle afsluttende vise deres ideer på en stand samt lave en pitch.

Visit Fur fik via campen mulighed for at øget kendskabet til limfjords-øen og dermed også turismen. Fur Bryghus fik vist hvordan et lille bryggeri kan bruge øens historie og natur til at markedsføre deres øl og restaurant. De studerende fik tilsvarende nogle rigtige gode informationer som de efterfølgende kunne bruge i deres idéudvikling på campen.

- Projektets Forventede Resultater

EAMV har en forventning om at de PB. studerende via campen har udviklet noget kompetencer i generer brugbare ideer på basis af Ole Striims idéudviklingsmetode. Studerende på professionsbachelor uddannelsen i innovation og entrepreneurship arbejder videre med at udvikle disse kompetencer via træning således at de selv er i stand til at gennemføre en camp og en innovationsproces.

- Projektets Forventede Effekt

Vi forventer at de studerende har lært at arbejde tværfagligt og innovativt samt lært hinanden at kende på tværs af de tre professionsuddannelser på EAMV. Campen er efterfølgende blevet evalueret både mundtligt og skriftligt med deltagerne. Arrangørerne vil efterfølgende følge op på disse evalueringer i forhold til campens mål og resultater.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer