Startup Business

Projekttitel Startup Business
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation
Teaser Startup Business søger gennem tre accelerationsforløb at skabe et stærkere afsæt for, at deltagerne kan etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder.
Status Igangværende
Ejer  
- Anden Erhvervshus Sjælland
- Kontaktperson Linnea Jacobsen
Innovationsleder
lija@zealand.dk
455076 2819
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 22. november 2018 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet tilbyder 160 iværksættere et koncentreret accelerationsforløb, der støtter iværksætterne i at udvikle en forretningsmodel, der efterfølgende kan skaleres og vækstes. Dette øger sandsynligheden for, at iværksætterens produkt eller ydelse møder en reel efterspørgsel i markedet. Samtidig adresserer forløbet de forskellige udviklingsfaser, som iværksættere typisk gennemgår: Idé og validering, etablering og skalering.

- Baggrund og formål

Projektets formål er at give vækstiværksættere et stærkere afsæt for at kunne etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder.

 

 

- Aktiviteter og handling

Accelerationsforløbet består af tre hovedaktiviteter, der kan tages enkeltvis eller samlet:

  • Training Camps – Idé og validering: Iværksætterne deltager i en række training camps baseret på Lean Startup-metodikken og Business Model Canvas, hvor de får sparring på deres forretningsmodeller. Herefter søger iværksætterne enkeltvis at validere forretningsmodellen via dialog med kunder og samarbejdspartnere med henblik på efterfølgende tilpasning af forretningsmodellen. Forløbet afsluttes med en minipitch foran et ekspertpanel.
  • Training Camps – Etablering: Iværksætterne deltager i en række training camps baseret på Lean Startup-metodikken og Business Model Canvas, hvor forretningsmodellen genbesøges og der laves en udviklingsplan for iværksættervirksomheden. Samtidig får iværksætterne mulighed for at stifte bekendtskab med privat rådgivning via et Rådgivning Light-forløb, hvor der arbejdes med iværksætterens udviklingsområder med det formål, at forretningsmodellen fortsat valideres og styrkes. Forløbet afsluttes med en pitch foran et ekspertpanel.
  • Rådgivningsforløb – Skalering: Enkelte af iværksætterne får økonomisk tilskud til at indgå i et dybdegående forløb med en privat rådgiver. Her får iværksætterne mulighed for at gå i dybden med deres udviklingsområder, således at iværksætternes udviklingsplan og tilpassede forretningsmodel fortsat styrkes.
- Projektets Metode

Der anvendes en markedsdrevet metode, der sikrer, at iværksætterne – ud over at tilegne sig ny viden og nye kompetencer – løbende afprøver deres forretningsmodel via dialog med kunder og samarbejdspartnere.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at 115 iværksættere forbedrer deres iværksætterkompetencer som følge af deltagelsen i projektet.

- Projektets Forventede Effekt

På baggrund af ovenstående forventes det, at 25 deltagere starter egen virksomhed, og 110 deltagere er selvstændige 6 måneder efter deltagelsen i projektet.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Connect Køge | Erhvervsforum Roskilde | Business Lolland Falster | Professionshøjskolen Absalon | Roskilde Universitet | SDU | Odsherred Kommune | Zealand – Sjællands Erhvervsakademi | Holbæk Erhvervsforum | Region Sjælland | Musicon | Slagelse Erhvervscenter
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 60% | EU kilder | Den Europæiske Socialfond
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter