Skal jeg virkelig eje mine skjorter?

Projekttitel Skal jeg virkelig eje mine skjorter?
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Innovation | IT | Økonomi | Teknologi
Teaser En undersøgelse af, om trenden med at råde over aktiver, uden nødvendigvis at eje dem, kunne finde anvendelse på området for tekstil.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi
- Kontaktperson Jens Rasmussen
Adjunkt
jenr@kea.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2021 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

En undersøgelse af, om tendensen, som vi kender fra Airbnb, GoMore osv. kan slå igennem på markedet for hverdagstøj. Specifikt vil jeg i samarbejde med en tøjvirksomhed undersøge, om en model med abonnement på tøj er attraktiv for et bestemt segment af brugere. Og om det giver økonomisk mening for udbyderen.

Undersøgelsen omfatter, hvilke perspektiver, der vil være for at udmønte det udførte pilotprojekt i en forretningsmodel, som bygger på IoT og blockchain.

- Baggrund og formål

EU-direktiv, som pålægger virksomheder og forbrugere at genanvende tekstilaffald, nødvendiggør nytænkning i branchen. Man må finde modeller som er cirkulære, og dermed ophøre med at skabe affald og satse fuldt på at genanvende.

- Aktiviteter og handling

Fremsøgning af litteratur, kritisk gennemgang. Undersøge muligt samarbejde med virksomhed. Analyse og præsentation.

- Projektets Metode

Litteraturgennemgang, ekspertinterview med virksomheder på såvel erhvervsmarkedet som forbrugermarkedet.

- Projektets Forventede Resultater

Ny viden om hvordan IoT og blockchain kan understøtte en ny forretningsmodel i branchen.

- Projektets Forventede Effekt

Input til aktører i branchen, inspiration til at komme videre på et område, hvor der er mange uudnyttede muligheder.

Tags Blockchain | IoT | mode | Mode- og livsstilsbranchen | tekstiler
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Jens Rasmussen
LOTTE JENSBY
Morten Boesen
Mikkel Langer
Petra Ahde-Deal
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Lifestyle & Design Cluster
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter