Retail Reinvented

Projekttitel Retail Reinvented
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Retail Reinvented er et netværksprojekt, der vil fokusere på de udfordringer, som dansk detailhandel aktuelt står over for.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Carina Burhøj
Lektor
carb@cphbusiness.dk
3615 4722
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2016 - 31. januar 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Retail Reinvented et netværksprojekt, der fokuserer på de udfordringer,
 som dansk detailhandel aktuelt står over for. 
Det er målet for projektet at inspirere, undervise, udvikle ideer og formidle viden, der kan styrke dansk detailhandel i den skærpede konkurrence på detailmarkedet. Retail Retail Reinvented er forankret i Cphbusiness, og projektets partnere tæller bl.a Dansk Erhverv, IBM, Microsoft, MOE, Lyngby Storcenter, IKEA og COOP.

Læs mere på http://www.retailreinvented.dk/

 

- Baggrund og formål

Projektet er et netværksprojekt, der dels fokuserer på de udfordringer og de muligheder, som den samfundsmæssige og teknologiske udvikling giver dansk detailhandel og dels fokuserer på de kompetenceudviklingsbehov, som detailbranchen står med inden for alle aspekter af forretningsdrift og –udvikling.

Projektets tese er, at den gode indkøbsoplevelse i en detailforretning i dag ikke blot skabes i den enkelte salgskanal, men også i samspillet imellem detailforretningens forskellige kommunikations- og salgskanaler. Får kunderne ikke en god indkøbsoplevelse, medfører konkurrencen, at kunderne finder andre steder at købe deres varer – herunder i udlandet

Igennem samarbejdsprojekter mellem studieteams fra Copenhagen Business Academy og en række butikker, kapitalkæder, centre og indkøbsgader vil projektet, faciliteret af undervisere og fagkonsulenter, kortlægge og analysere nye teknologiske muligheder, forbrugeradfærd, kompetencebehov, butiksdrift, butiksstrukturer og forretningsmodeller og på det grundlag pege på, hvordan der kan udvikles innovative service- og oplevelseskoncepter, kommunikationsstrategier og nye forretningsmodeller

- Aktiviteter og handling

Igennem samarbejdsprojekter mellem studieteams fra Copenhagen Business Academy, teknologiske partnere og en række detailkæder, detailbutikker, kapitalkæder, centre og indkøbsgader vil projektet kortlægge og analysere detailhandlen med fokus på fem perspektiver:

  • Kundeoplevelser
  • Butiksdrift, butiksstruktur, forretningsmodeller mv.
  • Forbrugeradfærd
  • Teknologianvendelse
  • Kompetencebehov

Med disse perspektiver som udgangspunkt vil projektet afprøve og pege på konkrete løsninger, innovative koncepter og behov for kompetenceudvikling.

- Projektets Metode

.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere Implement | Dansk Erhverv | Microsoft | MOE | COOP | Lyngby Storcenter | IKEA | Teknologisk Institut | Diebold Nixdorf
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

- En vidensportal og idebank (www.retailreinvented.dk), der opsamler alle projektets forskningsresultater, artikler, cases, best practice metodikker, processer og værktøjer anvendt i praksis med fokus på teknologianvendelse og kompetenceudvikling inden for detailhandel. Denne vidensportal er tilgængelig for alle med interesse for detailbranchen og uddannelse.

- Blogs, bl.a. på www.detailfolk.dk

- Artikler i relevante medier

- Seminarer og konferencer for detailhandlere, leverandører, studerende m.fl.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Website/blog
Video, streaming