Nordic Finance and the Good society II – Bæredygtighed og den finansielle sektor

Projekttitel Nordic Finance and the Good society II – Bæredygtighed og den finansielle sektor
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Økonomi
Teaser Projektet har som sit hovedformål at styrke Cphbusiness’ vidensgrundlag ved at udvikle og afprøve metoder til at transformere ny forskningsbaseret viden
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Svend Erik Thomsen
Projektleder, Ph.d.
svet@cphbusiness.dk
3615 4951
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2019 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet baserer sig på de positive erfaringer, som er opnået med det tidligere Nordic Finance projekt (2016-2019) og bygger videre på den gode relation, der her igennem er skabt mellem forsknings­miljøerne ved CBS, Center for Corporate Governance og Cphbusiness, Økonomi & Finans.

Forskningsprogrammet på CBS er i perioden 2019-2022 tematiseret omkring bæredygtighed i den finansielle sektor.

Denne tematisering er organiseret omkring følgende otte forskningsområder:

1) Green finances

2) Long-term ownership

3) The value of financial advice

4) Risk management and anti-money laundering

5) Compliance and regulation

6) Competitiveness and business models

7) Technology, Crypto currencies and blockchain

8) Access to finance

Projektet vil følge forskningen indenfor det samlede forskningsprogram og vil udvælge 3 af ovenstående områder, hvor medarbejdere og studerende fra Økonomi & Finans vil samarbejde med virksomheder i den finansielle sektor om at transformere (omsætte) den i forskningsprogrammet frembragte nye viden til værdifulde vidensprodukter.

- Baggrund og formål

Projektet er forankret i Cphbusiness’ vidensstrategi, der har som sit fokus at gøre viden til værdi.

Projektet arbejder konkret og systematisk med (a) at bringe ny forskningsbaseret viden ind på Cphbusiness og (b) omsætte denne viden, så den bliver anvendelig og værdifuld for Cphbusiness’ uddannelser og for de virksomheder i den finansielle sektor, som Cphbusiness uddanner til.

- Aktiviteter og handling

Projekter har følgende faser:

  1. Projektet starter efterår 2019, hvor det besluttes, hvilket område(r) indenfor temaet, Bæredygtighed i den finansielle sektor, projektet fokuserer på. Endvidere besluttes og planlægges projektorganiseringen.
  2. Projektgruppe 1 arbejder fra 1. januar 2020 – 31. december 2020.
  3. Projektgruppe 2 arbejder fra 1. januar 2021 – 31. december 2021.
  4. Projektgruppe 3 arbejder fra 1. januar 2022 – 31. december 2022.
  5. Projektet afsluttes 31. december 2022 og evalueres i første halvdel af 2023.
- Projektets Metode

Forskningsprogrammet anvender såvel kvalitative- som kvantitative forskningsdesigns. Projektet vil således også arbejde med at transformere (omsætte) flere forskellige typer af forsknings-resultater og vil følgelig forholde sig til og diskutere de forskellige metodologiske tilganges ontologiske og epistemologiske antagelser, begrundelser og begrænsninger.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet forventer at frembringe en række vidensprodukter, som er værdifulde for uddannelserne på Økonomi & Finans og for de virksomheder i den finansielle sektor, der uddannes til. Eksempler på sådanne vidensprodukter kan være et nyudviklet fag, et nyt undervisningsflow, en workshop, et kursus til gennemførelse i virksomhederne (f.eks. baseret på blended learning) eller et nyudviklet undervisningsmateriale. Fælles for de nævnte eksempler på vidensprodukter er, at de bygger på den aktuelle forskning, som løbende frembringer ny viden indenfor temaet, bæredygtig i den finansielle sektor.

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at der årligt inddrages 10 medarbejdere fra Økonomi & Finans, ca. 100 studerende og 5 virksomheder/organisationer fra finanssektoren.

I projektperioden på 4 år vil der således deltage i alt 40 medarbejdere, 400 studerende og 20 virksomheder/organisationer. Projektet har således en meget stor rækkevidde og vil dermed også have et stort potentiale for at de nyudviklede vidensprodukter i et længerevarende perspektiv indarbejdes og forankres på Økonomi & Finansområdet.

Projektets organisering i en række mindre delprojekter giver mulighed for at måle ændringerne løbende og foretage justeringer, hvis det viser sig nødvendigt.

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter