Hop til indhold

Nordic Entrepreneurship Hubs – støtte og udvikling via adgang og netværk

Projekttitel Nordic Entrepreneurship Hubs – støtte og udvikling via adgang og netværk
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab
Teaser Hvordan skaber vi flere succesfulde studenteriværksættere i og på tværs af videregående uddannelsesinstitutioners iværksættermiljøer i Sverige og Danmark?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Lotta Salling
Konsulent
Losa@kea.dk
61300397
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 05. september 2016 - 04. september 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet tager udgangspunkt i iværksættermiljøerne på DTU, Lunds universitet og KEA, og opbygger et tværregionalt netværk af hubs hos partnerne i et fleksibelt format, der løbende kan udbygges med andre hubs/inkubatorer i regionen.

Netværket af hubs fokuserer på udvekslingen af studenteriværksættere, fysiske hubs og på at synliggøre faciliteter og ekspertiser på tværs af partnerne. For at styrke netværket udvikles start-up- og vækstpakker, som er selve udnyttelsen af faciliteternes og ekspertisernes potentialer. Vi identificerer viden og værktøjer mm., som studenteriværksættere udtrykker behov for og udvikle tilbud til dem, som går på tværs af DTU, Lunds universitet og KEA.

Læs mere om projektet på NEH’s egen hjemmeside

 

- Baggrund og formål

Nordic Entrepreneurship Hubs (NEH) er motiveret af udfordringen om, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for, at studenteriværksættere kan udvikle og vækste deres virksomheder på et tværregionalt marked

Tanken er, at et målrettet arbejde mod at give studenteriværksættere easy access til en større palet af specialiseret viden og faciliteter i tværnationale og tværfaglige kontekster vil styrke deres vækstmuligheder, udvide deres markeder og rekrutteringsbase, samt skærpe deres internationale erfaringer.

- Aktiviteter og handling
 • Etablering af netværk på tværs af KEA, Lunds Universitet og DTU
 • Easy access for netværkets studerende til faciliteter, kontorpladser, værksteder, viden og ekspertise samt entreprenørskabsundervisning på tværs af netværket
 • Tilbud om fleksible start-up og vækstpakker til studenteriværksættere
- Projektets Metode
 • Baselineundersøgelse: kortlægning af tilbud målrettet start-ups i Øresundsregionen
 • Interessentanalyse
 • Målgruppeanalyse med gennemførelse af semistruktureret fokusgruppeinterviews med studerende på KEA, Lunds universitet og DTU
 • Pilottest af netværket
 • Pilottest af de fleksible start-up og vækstpakker
 • Følgeforskning med løbende indsamling af data, erfaringer og udviklingsindput samt analyse, der skal munde ud i en afsluttende rapport med validering af hvordan de udviklede strategier, metoder og tilgange kan implementeres og overføres til lignende projekter.
- Projektets Forventede Resultater

200 studenteriværksættere har benyttet faciliteter, ekspertise eller lignende i NEH-netværket

120 studenteriværksættere har benyttet sig af start-up- og vækstpakkerne hos både en dansk og en svensk partner

40 studenteriværksættere vil have haft kontorplads (inkubation) på den anden side af sundet

30 studenteriværksættere har udviklet eller videreudviklet deres virksomhedsideer i samarbejde med studenteriværksættere fra den anden side af sundet

15 studenteriværksættere har fået tilført investorkapital til deres virksomhed i forbindelse med sparring-events

Minimum 5 nye partnere er blevet medlemmer af NEH-netværket

Økologisk, social og økonomisk bæredygtig udvikling, ligestilling samt lige muligheder og ikkediskriminering er gennemgående tematikker i arbejdet med at nå disse resultater og vil målt på:

 • Hvor mange studenteriværksættere der har en socialøkonomisk eller økologisk bæredygtig tilgang til deres virksomhedsudvikling
 • Øget andel af kvindelige studenteriværksættere i Øresundsregionen
 • Øget andel af unge studenteriværksættere
 • Minoriteter oplever lige muligheder for adgang til iværksætterstøtte
- Projektets Forventede Effekt
 • En stigning i antallet af tværregionalt arbejdende inkubatorer og iværksætterfremmende initiativer på uddannelsesinstitutioner
 • Nye virksomhedskonstellationer på tværs af Øresundsregionen
 • En stigning i antallet af virksomheder med udgangspunkt i lokal produktion og lokale markeder i Øresundsregionen
 • En stigning i antallet af virksomheder med fokus på bæredygtighed
 • En stigning i antallet af yngre iværksættere, der overlever efter to år og skaber øget beskæftigelse
 • Øget beskæftigelsen i små og mellemstore virksomheder
 • Varige samarbejdsstrukturer mellem forskellige niveauer af iværksættermiljøer i Øresundsregionen
Tags beskæftigelse | ekstracurriculært | entreprenørskab | hubs | Interreg ØKS | iværksætteri | netværk | Øresundsregionen | Samarbejde | samskabelse | start-ups | studenteriværksættere
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Anne Marie Mathiasen
Karin Kjelstrup
Clarissa A. Berg
Gunnar Näsman
Sophie Petersen
Aoife Fahey
Magnus Jølnæs Jakobsen
Toke Halskov Kristensen
Monica Ruben Eikers
Thomas Rasmussen
Martin Hesseldahl
Jakob Kruse
Kim Kjærsgaard
Jon Bertelsen
Christian Ole Kirschberg
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere DTU (Danmarks Tekniske Universitet) | Lund University | Copenhagen Business Academy | Svenske Landbrugs universitet
Finansiering  
- Intern 50%
- Ekstern 50% | Eksterne statslige kilder | Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Website/blog