Hop til indhold

Lipstick & Money

Projekttitel Lipstick & Money
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation
Teaser Kvindelige ivæksættere - muligheder og barrierere
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Pia Sebelin
Projektleder
pse@easv.dk
41775728
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. oktober 2013 - 30. december 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

“Lipstick and money” er et Leonardo da Vinvi Videnudviklingsprojekt udviklet inden for rammerne af Den Europæiske Kommisions “Lifelong Learning Programme”.
Projektet udføres på tværs af landende: UK, Tyskland, Spanien, Rumænien og Danmark. Målet er at undersøge kvindelige iværksætteres personlige egenskaber/kompetencer og motivtion.

 

- Baggrund og formål

Virkningen af ​​den økonomiske krise på arbejdsmarkedet er et fælles anliggende for alle europæiske lande. Arbejdsløsheden er konstant stigende, og visse grupper (ufaglærte) er særligt ramt af arbejdsløshed.

I Europa er der for få, der etablerer selvstændig virksomhed. Det er ligeledes et faktum, at der findes færre kvindelige end mandlige iværksættere.

Nye tal fra Eurostat (okt. 2012) viser, at kun 3,6 % af kvinder (% af den samlede beskæftigelse) i Danmark er selvstændige mod 9,2 % mænd. I Tyskland: 7,7 % af kvinder mod 12,2 % mænd, i Spanien 12,8 % kvinder mod 17,2 % mænd og i Storbritannien: 7,3 % kvinder mod 16,1 % mænd. Samlet set repræsenterer kvindelige iværksættere i Europa kun 30 % af alle iværksættere.

En målrettet og attraktiv uddannelse er en af de mest effektive måder at løse denne udfordring på.

De eksisterende uddannelsestilbud til kvindelige iværksættere er knappe og fokuserer hovedsaligt på emner som økonomi, markedsføring, salg osv., men ignorerer faktorer, der også har indflydelse på kvinders valg af en iværksætterkarriere: f.eks. motivation, livsplanlægning/målsætning, børn osv.

Der er derfor et behov for initiativer der kan opfylde de kvindelige iværksætteres karakteristika og behov, hjælpe dem med at overvinde de barrierer, der hindrer dem i at starte deres egen virksomhed.

Formål

  • Videreudvikle og integrere Lipstick & Money programmet (oprindeligt udviklet af East Belfast Enterprise) som en permanent uddannelsesmulighed på erhvervsskoler og voksenuddannelsesinstitutioner i de deltagende lande: Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien og Rumænien
  • Skabe nye arbejdspladser gennem iværksætteri og innovation
  • Give arbejdsløse mulighed for at skabe deres eget job
  • Opfordre kvinder til at udnytte deres idéer og starte egen virksomhed
- Aktiviteter og handling
  • Forundersøgelse af kvinders vilkår for iværksætteri i de 5 lande
  • Udarbejdelse af undervisningsforløb for kvindelige iværksættere på tværs af de 5 lande
  • Erfaringsudveksling på tværs af de 5 lande
  • Afsluttende konference, rapport og (online) håndbog i iværksætteri for kvinder
- Projektets Metode

Kvalitativ og kvantitativ afdækning af kvinders vilkår for iværksætteri samt specialudviklede undervisningsforløb.

- Projektets Forventede Resultater

Det forventede resultat bliver en rapport om, hvad barrierne for kvindeligt iværksætteri er, fælles og særlige for hvert land forud for projektet, og en evaluering af projektet bagefter. Desuden en online håndbog i iværksætteri på alle 5 sprog, kursus med materiale fælles udarbejdet, 5 partnermøder på tværs af lande og kurser for kvinder i hvert land.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat

Lipstick and Money holdt en afsluttende konference den 9 Juni 2015, som samlede op på forskellige emner om kvindelige iværksættere i Europa.

Kurserne for kvinder rundt om i Europa blev af deltagerne evaluerede som meget gode og motiverende for at starte sin egen virksomhed.
63 kvinder fra Spanien, UK, Tyskland, Rumænien og Danmark blev udannede, og 25 af de 63 kvinder ville starte egen virksomhed.

Der blev identificeret barrierere for, at kvinder starter op for sig selv. Manglende mulighed for børnepasning var et problem i nogle lande. I andre var startkapital og indtjening i den første tid. Andre barrierer var, at i nogle lande skal man forsørge sig selv helt fra første dag, man starter en virksomhed. I Danmark mister kontanthjælpsmodtagere alle ydelser, i det øjeblik man registrerer sin virksomheds CVR nummer.

 

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Kvinder der gerne vil være iværksættere
- Publikationer Rapport