Character Design in Branding

Projekttitel Character Design in Branding
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Design
Teaser Forskningsprojektets mål er, at lave guide i form af en bog til designere og virksomheder, der vil levendegøre deres brand med en karakter.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 03. august 2015 - 31. august 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet forener emnerne ‘branding’ og ‘karakterdesign’ for at formidle en ny forståelse af det fælles felt mellem de to emner. Derved skabes der viden og erfaring fra praksis inden for design af brandkarakterer.

Formålet er at skabe viden om, hvordan karakterer skaber en følelsesmæssig effekt hos forbrugeren, hvordan man skaber en relevant karakter, og hvordan man sikrer forbindelsen til ens værdier – herunder den visuelle identitet i ens brand. Det knytter forbrugeren til brandet og skaber loyalitet.

Idéen med projektet er at opbygge og samle materiale inden for området med det formål, at kunne besvare spørgsmålene: hvad er effekten af at have en karakter? hvorfor skal et brand have en brandkarakter? hvilke overvejelser skal et brand gøre? Spørgsmålene skal bruges til at argumentere for effekten af at have en karakter, og hvorfor et brand skal overveje at have en.

Praktiske eksempler og aktuelle cases

Ved hjælp af praktiske eksempler og aktuelle cases er det målet at skabe et overblik over, hvordan en brandkarakter designes, herunder hvilke type ’løsninger’ der kan være, når man har konstateret, at et brand skal have en karakter fx kategorier af karakterer, trends, historie og kulturelle forskelle.

I løbet af projektet vil forskellige designere på fx reklamebureauer interviewes med henblik på deres anbefalinger af overvejelser og procedurer, når de har skabt en karakter.

The mascot cookbook

Projektet skal munde ud i bogen ’Character Design & Branding’, som henvender sig til virksomheder og designere, der overvejer at markedsføre deres brand med en karakter.

Bogen præsenteres på et seminar i efteråret 2016.

Ønsker du at købe ‘Character Design & Branding’, bedes du sende en e-mail til Rebekka Arentoft på rara@eaaa.dk.

Et gap i markedet

Projektet tager udgangspunkt i, at det er en udbredt praksis at supplere et brands visuelle identiet og markedsføring med en karakter, men at der pt kun findes begrænset materiale, der samler argumentation (forskningsmæssigt belæg), procedurer, inspiration, guidelines og eksempler på området til gavn for virksomheder og designere, der står i overvejelsen om at lave en karakter.

Projektet dækker således et krydsfelt, hvor to meget velbeskrevne emner-  karakterdesign og branding – mødes.

Motivationen for at igangsætte projektet opstod som følge af, at der mangler materiale og litteratur i feltet mellem karakterdesign og branding. Projektet har til formål at fylde dette gap.

 

- Baggrund og formål

Projektet tager udgangspunkt i, at det er en udbredt praksis at supplere et brands visuelle identitet og markedsføring med en karakter, men at der på nuværende tidspunkt kun findes begrænset materiale, der samler argumentation (forskningsmæssigt belæg), procedurer, inspiration, guidelines og eksempler på området til gavn for virksomheder og designere, der står i overvejelsen om at lave en karakter. Projektet dækker således et krydsfelt, hvor to meget velbeskrevne emner ‘karakterdesign’ og ‘branding’ mødes.

Organisationer og deres produkter markedsføres på mange måder og via mange kanaler – og i opbygningen af et brand indgår forskellige delelementer – navn, visuel identitet (fx logo, typografi, farver), slogan og nogle gange også en figur (brandkarakter). Nogle brands vælger med andre ord at knytte et ansigt (og nogle gange også krop) til sit udtryk.

Projektet henvender sig til to typer af målgrupper: marketingfunktionen i en virksomhed eller organisationen bag brandet og designeren, der skal skabe brandkarakteren. Projektet forener således strategiske brandovervejelser, med det praktiske designarbejde, når karakteren skal fremstilles.

Formålet med projektet er at samle og producere materiale til at skabe en formidlet viden i form af en bog. Bogen skal til dels guide dén, der overvejer at få designet en brandkarakter og dels anvise, hvordan en karakter designes, således at den nuværende designpraksis bliver stærkere teoretisk funderet og opdateret med ny viden, nye tendenser og aktuelle eksempler.

- Aktiviteter og handling

I løbet af projektet vil forskellige designere på eksempelvis reklamebureauer interviewes med henblik på deres anbefalinger af overvejelser og procedurer, når de har skabt en karakter.

Derudover vil der i løbet af projektet foretages følgende:

  • Projektets resultater integreres i undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus og andre videninstitutioner.
  • Afholde workshops med undervisere for at videregive den nye viden til brug i undervisningen.
  • Afholdes workshops til studerende eller som led i udvikling af et valgfag eller eventuelt efteruddannelse.
  • Udarbejdes en bog om brandkarakterer med afsæt i projektets resultater.
- Projektets Metode

Projektet går ud på at danne et overblik over et komplekst område med henblik på at samle viden – både det teoretiske grundlag på området og erfaringer fra praktisk arbejde med formålet at bearbejde materialet, så det egner sig til videreformidling. Idéen med projektet er at opbygge og samle materiale på området med formålet om at kunne besvare spørgsmålene: hvad er effekten af at have en karakter? hvorfor et brand skal have en brandkarakter? hvilke typer overvejelser skal et brand gøre? Ved hjælp af eksempler og cases er det målet at skabe et overblik over, hvordan en brandkarakter designes, herunder hvilke type ’løsninger’ der kan være, når man har konstateret, at et brand skal have en karakter.

I projektet afdækkes, hvad der er skrevet om karakterdesign i forhold til branding, det undersøges ligeledes, hvordan der er forsket i emnet, og hvem der har beskæftiget sig med dels krydsfeltet eller randområdet af feltet. Formålet er at undersøge, om det gap i teoridannelsen, som er udgangspunktet for projektet, faktisk eksisterer. Dernæst er det formålet at undersøge, hvordan det gap i givet fald ser ud. Sammenholdt med at undersøge hvilket behov der er hos målgruppen for projektet. Formålet er desuden at danne et overblik over det materiale, der skal indsamles med henblik på videreformidlingen.

 

- Projektets Forventede Resultater

Målet med projektet er at samle og producere materiale til at skabe viden, der skal formidles i form af en bog, der dels guider den der overvejer at få designet en brandkarakter, og dels anviser hvordan en karakter designes, således at den designpraksis der eksisterer bliver stærkere teoretisk funderet og opdateret med ny viden, nye tendenser og aktuelle eksempler.

Projektets resultater skal integreres i undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus, men også på andre akademier og uddannelser. Det forventes, at der bliver afholdt workshops med undervisere på området, for at klæde dem på til at implementere den nye viden til brug i den daglige udvikling af undervisningen. Derudover vil der være målrettede tiltag såsom workshops eller som et led i udviklingen af et valgfag og eventuelt efteruddannelse.

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes, at projektet vil:

  • Højne kompetenceniveauet inden for design hos multimediestuderende.
  • Skabe grobund for yderligere samarbejde på tværs af uddannelser og styrke forbindelsen til erhvervslivet.
  • Øge opmærksomheden på Erhvervsakademi Aarhus’ kompetencer og potentiale i designforskning – både nationalt og internationalt.

 

Tags branding | design | karakterdesign
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Character Design in Branding

- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Projektet viser hvorfor tilknytningen og forbrugerens kærlighed til et brand kan øges, hvis man bruger brandkarakterer i sin markedsføring. Derudover er projektets resultat guidelines til, hvordan man arbejder med konceptudvikling og designproces i forhold til brandkarakterer. Projektet er målrettet dels brand ownere, der ønsker at udvikle deres markedsføringstiltag og dels designere, der sidder i rollen, som den der skal udarbejde markedsføringselementerne.

Resultatet af projektet er en bog med titlen ’Character Design & Branding’. Bogen er skrevet på engelsk og er rigt illustreret med blandt andet brandkarakterer. Bogens formål er dels at formidle projektets resultater samt at inspirere til at udvikle den visuelle markedsføring i form af brandkarakterer.

Der er efterfølgende også udarbejdet et kursus i samarbejde med Dansk Markedsføring. Kurset henvender sig til marketing- og kommunikationschefer, brand managers, projektledere, produktchefer, konsulenter, rådgivere og andre med interesse for at skabe en ny spændende fremtid for virksomhedens brand(s).

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projekter er blevet formidlet gennem bogen ’Character Design & Branding’ med resultater fra projektet. I anledning af udgivelsen blev der afholdt en bogreception. Her var der teoretisk oplæg om bogens indhold og oplæg fra forskellige fagfolk på området. Dernæst er projektet løbende blevet formidlet via projektets blog.

Projektet er også formidlet til studerende og kursister på Erhvervsakademi Aarhus i form af diverse undervisning og oplæg.

Der er desuden også udarbejdet et kursus i samarbejde med Dansk Markedsføring. Kurset er udbudt via Erhvervsakademi Aarhus’ website og via Dansk Markedsførings website.

- Resultaternes værdi

Projektets resultater har skabt værdi i form af styrkede samarbejdsrelationer internt og eksternt på Erhvervsakademi Aarhus. Det har eksternt resulteret i forskellige samarbejder og videndeling. Internt har projektet skabt et kompetenceløft hos relevante fagkolleger, der implementerer den nye viden fra projektet i deres egen undervisning. Projektet har også resulteret i vidensudveksling mellem uddannelserne: multimediedesign og markedsføringsøkonom.

- Målgruppen Målgruppen for projektet er virksomheder, designere, undervisere og studerende.
- Vidensprodukter Website/blog
Website/blog
Website/blog
Andet (venligst beskriv)