Hop til indhold

IVÆRKZ.nu

Projekttitel IVÆRKZ.nu
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | Entreprenørskab | Innovation
Teaser I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt med at styrke studerendes interesse for og nysgerrighed inden for innovation og en
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Gitte Buje
Lektor
gibu@eaaa.dk
72286142
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. november 2021 - 01. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

IVÆRKZ.nu er et kompetencegivende innovations- og entrepreneurship forløb, hvor de studerende i tværfaglige teams lærer at udvikle en forretningside og arbejde med ideen om at starte egen virksomhed.

Erhvervsakademi Aarhus har gennem mange år arbejdet systematisk med Entrepreneurship, men udfordringen har været at nå bredt ud på hele Erhvervsakademi Aarhus på alle uddannelser og dermed sikre volumen og diversitet.

Innovation og entrepreneurship er, naturligt nok, 100 % implementeret på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship samt på Iværksætterlinjen på markedsføringsøkonomuddannelsen. I GROW, (Erhvervsakademi Aarhus’ studentervæksthus), er der den ønskede større tværfaglige diversitet blandt de studerende, der er i praktik i egen virksomhed.

- Baggrund og formål
- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

I Erhvervsakademi Aarhus’ strategiske rammekontrakt for 2022-2025 er et af de strategiske mål implementering af 21st Century skills, hvor de studerende skal udvikle og tilegne sig færdigheder indenfor kreativitet, kommunikation, kollaboration, kritisk sans og udvalgte karakteregenskaber. IVÆRKZ.nu udvikler og træner disse færdigheder og kompetencer gennem det, at studerende arbejder med entrepreneurship på tværs af uddannelser.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere Beierholm Revision | Dorthe Hansen Carlsen | Mentorer | Per Tønsberg Frandsen | Fonden For Entreprenørskab (FFE)
Finansiering
Resultat

Gennem det kompetencefremmende innovations- og entrepreneurship forløb, IVÆRKZ.nu, skabes der en bæredygtig og fremtidssikret værdi for:

  1. de studerende
  2. Erhvervsakademi Aarhus
  3. samfundet ved, at der udvikles bæredygtige og tværfaglige start ups.

Læringsmålet for forløbet er at give de studerende værktøjer, metoder og modeller, der gør dem i stand til at udvikle, konceptualisere, teste, pitche og eksekvere forretningsideer, bl.a. gennem deltagelse i Fonden for entreprenørskab’s regionale mesterskab og danmarksmesterskabet i entreprenørskab. Samtidig skabes fundamentet for praktik i egen virksomhed og efterfølgende drift af egen virksomhed.

Undervisningen skal udvikles ud fra en bred ramme, men tænkes at være proces- og case-baseret med udgangspunkt i Effectuation principperne, design thinking og lean start up tankegangen. Desuden inddrages rollemodeller og mentorer i form af dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus, der nu ejer og driver egen virksomhed.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

- Fagforløbsbeskrivelse med indhold, læringsmål og eksamen (5 ECTS ekstra curriculært)
- Koncept, program og læringsmateriale til syv workshops/undervisningssessions
(1. Meet your team/matchmaking/teaming up, 2. Idea Hackathon + start up basics, 3. Concept development and prototyping, 4. Networking, 5. Pitch Training, 6. “Lions Den”, 7. Learning Loop/Reflection on participation
- Afsluttende projektrapport til Fonden for Entrepreneurship

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer