GoMobile

Projekttitel GoMobile
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Entreprenørskab | Innovation | IT
Teaser IT studerende og Microsoft laver mobile apps til små virksomheder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Linnea Jacobsen
Udviklingsleder
lija@easj.dk
50762819
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2014 - 31. august 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Mange små virksomheder er i hård konkurrence om kunderne, og har ofte kun få ansatte. Med nye teknologier ønsker flere og flere virksomheder at styrke kunderelationen for at fastholde både faste og nye kunder, og derved bliver de også mere konkurrencedygtige. Mobile medier er en af de løsninger som projektet GoMobile’s 5 samarbejdsvirksomheder vender blikket mod. Deres ønske er at skabe tættere og mere allestedsnærværende kundekontakt med brug af mobil teknologi, samt udnytte mobile teknologiers muligheder for at dokumentere og registrerer lokationsbaseret data.

- Baggrund og formål

I 2012 afsatte regeringen 40 millioner kr. Til praksisnære innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Formålet var, at viden og kompetencer fra institutionerne skulle bidrage til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive mere innovative og samtidig lade studerende afprøve deres idéer i praksis. GoMobile var ét af de 11 regeringsstøttede, praksisnære innovationsprojekter, som blev gennemført på Erhvervsakademi Sjælland.

Ministeriets kriterier for de praksisnære innovationsprojekter:

1) at der deltager mindst én offentlig eller privat virksomhed

2) at der er fokus på konkrete praksisnære udfordringer og

3) at aktiviteterne inddrager studerende og undervisere med det formål at styrke de studerendes innovative kompetencer og bidrage til udviklingen af uddannelserne.

Med projektet GoMobile skal de studerende imødekomme virksomhedernes aktuelle udfordringer, ved at skabe innovative mobile løsninger med fokus på forbedret kundeservice og kundekontakt. Med udvikling af konkrete app prototyper til projektets 5 små virksomheder, kan de studerende samtidig bidrage med udviklingsviden og innovative ideer til Microsoft.

 

 

- Aktiviteter og handling

Januar – marts 2014:

Projektplanlægning, organisering og forberedelse af workshops og projektforløb

Marts – april 2014:

 • 2 dages uddannelse af undervisere med Microsoft
 • Designworkshop for studerende med Microsoft
 • Kickoff dag med Microsoft
 • Kundemøder med 5 små virksomheder
 • Workshops og projektforløb for studerende i samarbejde med virksomhederne
 • Hackaton afslutning med Microsoft med præsentation for Microsoft, kundepræsentationer for virksomhederne og præmieoverrækkelse.

Maj – august 2014:

Afslutning og evaluering

- Projektets Metode

Opstart:

 • Opbygning af samarbejdsrelationer.
 • Opstarts- og planlægningsmøder med Microsoft og med undervisere fra datamatikeruddannelsen samt multimediedesignuddannelsen.

Udvikling:

 • Udviklings- og planlægningsmøder med undervisere fra datamatikeruddannelsen samt multimediedesignuddannelsen.
 • Uddannelsesdage for underviser

Afvikling:

Undervisning og events for studerende (se under Aktiviteter og handlinger)

Evaluering:

 • Skriftlig evaluering (survey) med studerende, virksomheder og undervisere
 • Mundtlig evaluering med studerende i klasserne
 • Mundtlig evaluering i de to underviserteams
 • Fælles mundtlig og skriftlig evaluering med Microsoft og underviserne

Videndeling:

 • Artikel i antologi om praksisnær undervisning (se under Vidensprodukter)
 • Deltagelse i systematisk vidensindsamling om praksisnære innovtionsprojekter (se under Vidensprodukter)

Videndeling på Erhvervsakademi Sjællands adjunktmodul om praksisnær undervisning (EA2)

- Projektets Forventede Resultater

Med udvikling af konkrete app prototyper til projektets 5 små virksomheder, kan de studerende samtidig bidrage med udviklingsviden og innovative ideer til Microsoft Danmark.

- Projektets Forventede Effekt

-I samarbejdet med de 5 virksomheder er forventningen at skabe innovative mobile løsninger som virksomhederne kan arbejde videre med.

-I samarbejdet med Microsoft Danmark er forventningen at kompetenceløfte undervisere og samtidig bidrage til Microsoft Danmark med viden om brug af mobile løsninger i små virksomheder, samt prototyper til konkrete apps.

-Med et samarbejde mellem Multimediedesign studerende og Datamatiker studerende er forventningen at kunne skabe mobile interaktive prototyper, med fokus på både teknik og design, samt prototyper til konkrete apps.

-Med et tværgående samarbejde er forventningen, at styrke samarbejder på tværs af fag og uddannelsesinstitutioner.

Tags microsoft | mobilapplikation | mobile teknologier | PNI | praksisnære innovationsprojekter
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
 • - Datamatiker, Roskilde (30)
 • - Multimediedesigner, Køge (120)
- Medarbejdere GoMobile
Kryger Høltzer
Stine Dahl
Sebastian Campion
Karl Maybach

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Poul Henriksen
Sissel Quistgaard Pagh
Henrik Mikkelsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Microsoft Danmark
Finansiering  
- Intern 40%
- Ekstern 60% | Øvrige ministerier og styrelser mv. | Styrelsen for videregående uddannelser - Praksisnær innovation
Resultat

25 mobilapp prototyper til små virksomheder i samarbejde med Microsoft.

Ny viden til studerende, virksomheder og Erhvervsakademi Sjælland

Artikel i antologien Jagten på en praksisnær profil (se under Vidensprodukter).

Evaluering

Projektet blev evalueret gennem mundtlige og skriftlige evalueringer med studerende, undervisere og virksomheder.

Udvalgte praksisnære innovationsprojekter fra alle danske erhvervsakademier –heriblandt GoMobile – blev undersøgt i et opsamlende projekt ledet af Erhvervsakademi Århus.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

25 mobilapp prototyper blev præsenteret virksomhederne og pitchet for Microsoft.

Projektet blev beskrevet i artiklen “GoMobile – praksisnær innovation med små regionale virksomheder”, i bogen Jagten på en praksisnær profil. (se under Vidensprodukter)

Projektets prototyping metode blev beskrevet i ”FOKUS HANNIBAL og prototypekategorier”, i bogen Værktøjsbog i praksisnær innovation – et samarbejde mellem virksomheder, studerende og erhvervsakademier (se under Vidensprodukter).

- Resultaternes værdi

Øget viden om mobilapps hos små regionale virksomheder

Øget viden om praksisnær innovation på danske erhvervsakademier.

- Målgruppen Primær målgruppe: Undervisere, udviklere og vidensmedarbejdere på danske erhvervsakademier. Sekundær målgruppe: Virksomheder og Styrelsen for videregående uddannelse og uddannelsesstøtte
- Vidensprodukter E-bog