Fremtidens medarbejdere i den kunderelaterede del af autobranchen

Projekttitel Fremtidens medarbejdere i den kunderelaterede del af autobranchen
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Kommunikation
Teaser Hvordan ser fremtiden ud for medarbejdere i den kunderelaterede del af autobranchen?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Mikael Løngaard Nielsen
Lektor
mlni@eadania.dk
+45 20129699
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. november 2017 - 31. juli 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

Hvordan skal autobranchen sikre en god servicekvalitet og et ordentligt kundemøde i fremtiden? Hvilke kompetencer bør fremtidens medarbejdere besidde?

Mange kilder indikerer, at autobranchen i øjeblikket befinder sig i en distortionperiode. Diesel er på vej ud, hybrid er godt på vej ind, ligeledes er brint. Selvkørende biler er på vej på markedet og IT-teknologi overtager mere og mere af bilens drift og kørsel. Industrialisering 4.0 peger i retning af begrebet ”rene hænder” gennem automatisering af mekaniske operationer.

Branchen er pt. i et vadested, og det er meget svært at danne sig overblik over, hvilke kompetencer, der er nødvendige for de ansatte i branchen i fremtiden.

Dette er netop, hvad indeværende forskningsprojekt vil fokusere på, da vi, som uddanner fremtidens mellemledere i autobranchen, har en forpligtigelse til ikke at uddanne nutidens men derimod fremtidens medarbejdere til denne sektor.

Formålet med projektet er at målrette autoteknologuddannelsen mod fremtidens behov samt gennem offentliggørelse af resultaterne at gøre uddannelsen mere kendt og relevant for autobranchen.

- Baggrund og formål

Baggrund for projektet

Mange kilder indikerer, at autobranchen i øjeblikket befinder sig i en distortionperiode. Diesel er på vej ud, hybrid er godt på vej ind, ligeledes er brint. Selvkørende biler er på vej på markedet og IT-teknologi overtager mere og mere af bilens drift og kørsel. Industrialisering 4.0 peger i retning af begrebet ”rene hænder” gennem automatisering af mekaniske operationer.

Branchen er pt. i et vadested, og det er meget svært at danne sig overblik over, hvilke kompetencer, der er nødvendige for de ansatte i branchen i fremtiden.

Dette er netop, hvad indeværende forskningsprojekt vil fokusere på, da vi, som uddanner fremtidens mellemledere i autobranchen, har en forpligtigelse til ikke at uddanne nutidens men derimod fremtidens medarbejdere til denne sektor.

Formål med projektet

At målrette autoteknologuddannelsen mod fremtidens behov samt gennem offentliggørelse af resultaterne at gøre uddannelsen mere kendt og relevant for autobranchen.

- Aktiviteter og handling

Projektaktiviteter

  1. Vidensindsamling (evidensbaseret)  og analyse  fra tilgængeligt materiale om emnet – er der en fællesnævner for, hvilke kompetencer, der peges imod?
  2. Indsamling af viden og bearbejdning heraf fra et udsnit af den kunderelaterede del af den lokale autobranche gennem spørgeskema og observation
  3. Vidensindsamling og analyse heraf gennem informationer fra førende autoproducenter med deres bud på fremtidens kompetencer.
  4. Resultaterne af ovenstående sammenholdes med henblik på at identificere et hul mellem nutidig praksis og dertilhørende kompetencer og de krav til fremtidens kompetencer, som forskningsresultatet peger henimod.

 

 

- Projektets Metode

Undersøgelsen har til hensigt i lyset af den rivende udvikling inden for autobranchen og i tæt samarbejde med dens aktører identificere fremtidige behov for kompetencer i den kunderelaterede del af branchen.

 

 

Der vil benyttes mixed methods – nærmere bestemt convergent parallel design, hvor de kvantitative og kvalitative data indsamles, sammenlignes og relateres, hvorefter de vil blive analyseret og fortolket med henblik på at identificere det formodede gap mellem nutidens kvalifikationer og fremtidens krav til kvalifikationer.

- Projektets Forventede Resultater

Den nationale studieordning agtes tilrettet, således studiet læner sig op af de af forskningen afdækkede kompetencebehov.

- Projektets Forventede Effekt

Det er en forventet effekt, at de studerende i fremtiden er bedre klædt på til at håndtere kundemødet i autobranchen, samt at branchen generelt kan komme til at forbedre sine servicedesigns – herunder servicekvaliteten og værtskabet – i kundemødet.

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Autoteknolog, Viborg (4)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter